• ค่าเดินทาง 20บาท/วัน ต้องทำงาน4ชั่งโมงขึ้นไป
 • ค่าอาหาร 40บาท/วัน ต้องทำงาน 8ชั่งโมงขึ้นไป
 • ค่าอาหาร OT 40บาท/วัน ต้องทำงาน2ชั่วโมงขั้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • production
 • event
 • marketing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in Quality System and Standards
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Indus
 • Knowledge of Raw Material management

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in production engineering
 • 10 years relevant experience in manufacturing
 • Ensuring that evaluation of effectiveness

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 Years’ experience in Manufacturing
 • BA in Engineer
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • บริหารจัดการและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 2 ปี
 • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และมีความเป็นผู้นำ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Can work 48 hours/ week; Mon-Fri 8 am - 6.30 pm
 • 10 years of production/manufacturing improvement
 • Dev. and recommend improvements to Prod. process

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมดูแลพนักงานได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, 38-48 years old.
 • 10 yrs. in Production from Electronic fields.
 • Strong in Assembly process.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain and maintenance Tooling Jig/Die
 • follow up and maintain in case of engineering
 • Trial New Model Project with customer

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 5 years working experiences
 • Good command of English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Manager

Orenburg Consulting Group

เมืองสมุทรปราการ

 • Handmade production with finely process
 • ื์Nearby BTS (Green line) Extention
 • Salary up to experience

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher
 • Minimum of 8 years in snack production
 • Excellent understanding of food quality

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Manager/ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
 • Sales Marketing
 • Product Management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์เคยบริหารงานด้านวิศวกรรมการผลิต
 • มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
 • อุตสาหกรรมยานยนต์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in production management
 • Able to speak Japanese (JLPT N3) and English
 • Work in Pathumthani

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production
 • Retail
 • Event

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์งาน event organizer 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขีียนอ่านพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ผลิต ขวด กระปุก ตลับ งานหลอดบรรจุภัณฑ์
 • Plastic Packaging for Cosmetics & Food
 • การขึ้นรูปพลาสติกประเภท หลอด ขวด กระปุก ตลับแป้ง

24-Jun-18

 

Applied
 • Production experience is a plus
 • Can-do attitude
 • English speaking and reading required

23-Jun-18

 

Applied
 • เงินเดือน 50,000
 • สวัสดิการดี
 • มีความรู้เครื่อง CNC Milling

23-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงงาน อย่างน้อย 10 ปี
 • ภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความซื่อสัตย์

23-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PRODUCTION/AUTOMOTIVE/GLOBAL BUSINESS
 • IATF16949/TS16949/ GOOD ENGLISH
 • ABLE TO TRAVEL, POSITIVE ATTITUVE, CHANLENGING

22-Jun-18

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Manafacturing management
 • Production
 • Management

22-Jun-18

THB55k - 120k /เดือน

Applied
 • 8+ years experience in Production Operation
 • Previous experience with Plastic related process
 • 5 days work week

22-Jun-18

 

Applied
 • 3+ years working experience
 • Good working environment
 • Salary negotiable

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Meeting and Advise team as per general condition
 • Control all machine,tool and measuring Equipment
 • Responsible for all material support

22-Jun-18

 

Applied
 • Production control /planning, costing
 • Business plan
 • Creative, Unique,Happy,Global

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Chemical or any related
 • 10 years’ experience in manufacturing
 • Have experience in implementation of ISO9001

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Experienced working in a plastic packaging
 • Has Leadership experience

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Wooden packing material pallet production logistic
 • Marketing of rental pallet for automotive logistic
 • good English

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product manager
 • F&B business
 • FMCG

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Manager Job
 • Automotive Industry
 • Job in Chonburi, Thailand

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 35-45 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • Minimum 10 year in food / chewy candy industry.

22-Jun-18

 

Applied
 • Technical understanding
 • Management skills
 • Continuous improvement mindset

22-Jun-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Production Manager

Hove D. K. Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • การศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะการเป็นผู้นำสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

22-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลฝ่ายการผลิต, ดูแลและควบคุมเครื่องจักร CNC
 • เข้าใจงานแบบเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายใน
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านการผลิต

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Other required personal skills include good
 • listening skills, strong coaching/mentoring skills
 • Strong in problem analytical and people management

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production
 • Production Manager
 • Manufacturing

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานไม้ เฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสวัสดิการ โบนัส เบี้ยขยัน
 • เงินเดือน 35,000-50,000 ต่อรองได้ตามประสบการณ์

21-Jun-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการผลิต
 • ปฏิบัติงานประจำที่บริษัท เลนโซ่ วีลจำกัด

21-Jun-18

 

Applied
 • 5 years experience
 • with ISO/TS 16949 standard.
 • good command in english

21-Jun-18

 

Applied
 • กำกับดูแลให้ต้นทุนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
 • งานด้านการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์
 • มีความเชี่ยวชาญ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา

21-Jun-18

 

Applied
 • Analyzing trend of all machines
 • Good command in English
 • Able to work on Saturday

21-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์งานด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต 3 ปี
 • มีความรู้ด้านงานอุตสาหกรรมโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jun-18

 

Applied
 • Manage and control manufacturing
 • At least 15 years’ experience
 • Analytical thinking and problem solving skills

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Company
 • Report to Senior Department Manager
 • Great Career Opportunity

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Science- chemical related fied
 • 7-10 years working exp. in production section
 • Good command of English or Japanese

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have knowledge of ISO/TS 16949.
 • Bechalor's degree in industrial management
 • Experiences in control manufacturing 10 years

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied