• บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม
  • พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • บริหารจัดการการใช้อุปกรณ์การผลิต/เครื่องจักรต่างๆ

14-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Production Manager
  • Experience in Packaging/Aluminium
  • Good command in English

13-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่