• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านการตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (การเขียนและการพูด)

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for annual marketing plan
 • Develop promotional activities ATL & BTL
 • Self-motivated, creative and well organised

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master degree in Marketing / Business.
 • 3 years’ experience in brand management
 • Broad knowledge of Consumer Health Care

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 30 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Marketing
 • Strong commercial and marketing skills

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FMCG business
 • 5-10 years experience in brand marketing position
 • NEW PRODUCT DEVELOPMENT

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล