• มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor all operations that affect quality.
 • Administrate and Manage Quality Assurance System
 • Monitor all staffs to inspect products efficiently

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmaceutical Science
 • Minimum 5 years in Pharmaceutical industry
 • Extensive knowledge in regulations, GMP,GDP,QMS

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, BEng./ MEng. in Engineering or related field
 • Min.15 yrs. of QA Mgt.experience, some yrs. as QMR
 • Good command of English; good presentation skills

18-Oct-19

 

Applied
 • ขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหารต่อ สสจ./ส่วนกลาง
 • ปริญญาตรีสาขา วทบ.วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ เช่น GMP, HACCP

18-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • 3-5 years Managing QA team
 • Jenkins, Jira, Selenium, Loadrunner
 • Implement the standard QA policies and procedures

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Assurance, Manager, Quality audit,Supplier
 • Raw maik, Consumer Information Center, food safety
 • internation standard, regulation

17-Oct-19

 

Applied
 • At least 7-10 years experiences in QA in garments
 • Good leadership and Strong analytical and has anal
 • Good in English Communication Skill, both speaking

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in food science
 • Controlling and implement quality systems
 • Fluent in both Thai & English in speaking

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 yrs. experience in CMMi framework implementation
 • 5 yrs. in Software process improvement and PPQA
 • Software development lifecycle

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree of Computer Science
 • 7 years experience in software quality
 • Knowledge in development of mobile application

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
 • ผู้จัดการ

16-Oct-19

 

Applied
 • Regional Role base Thailand
 • 7 years of experience in Quality Assurance
 • Ceramic Product

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารด้านประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • ความเป็นผู้นำ และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี

14-Oct-19

 

Applied
 • Quality Assurance Manager, Failure Analysis,
 • Quality control experience in semiconductor
 • QC 7 tools, PPAP, APQP, 8D, Root cause, ISO9001

14-Oct-19

 

Applied
 • Testing process, Testing Data
 • Banking Application, DevOps
 • Testing Application

11-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor degree in Science or Engineering.
 • 8 years in Quality Assurance field using ISO
 • Fluent in spoken and written in English.

10-Oct-19

 

Applied