• ปริญญาโท MBA Major Account and or Finance
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี
 • วางแผนภาษี

37 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Close financing, long term loans, working capital
 • Cash Flow, Forecast, Budget, Consolidated, Report
 • AR,AP, GL, Tax, VAT, WHT, Financial Analyst

37 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager (Chonburi)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting Manager
 • CPD
 • Accountant

38 นาทีที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage outsourced fund managers
 • Master's Degree in Finance/Accounting
 • Minimum 5 years of working experience

38 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years of experience
 • 5-day work

38 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Management of the team, financial statement review
 • Bachelor degree
 • Experience in doing bookkeeping/ tax filling

38 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Accounting Manager

Fircroft (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting and financial and financial statements
 • cash flow , SAP, Hire Purchase ,Leasing,Auditing
 • transactions , Book closing and report

38 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Knowledge of Life insurance business.
 • Reconcile & Review around 20 account codes

39 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5 years’ experience in Finance & Accounting Dept
 • Good English communication skill

39 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 5-10 years accounting and financial and taxation
 • Good Command in both English communication

39 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting & Finance
 • Month end closing
 • CPD License

39 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Chemical Trading
 • SAP, Big 4 Audting firms
 • Top university, Sales

39 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for the management of the RTR – Record
 • End-to-End Finance & Accounting processes
 • IFRS, SAP

39 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting & finance
 • currency service
 • financial & accounting manager

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารบัญชี
 • สามารถวางแผนงาน วิเคราะห์ข้อมูลได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting and Finance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Costing
 • Accounting
 • Finance

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost Accounting Job
 • Electronics manufacturing
 • Manufacturing cost management

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance and Accounting Manager

RLC Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Finance and Accounting, CPA is a plus
 • Corporate accounting experience
 • 3 years accounting experience as controller

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years experience in financial & cost accounting
 • Experience with manufacturing companies
 • JDE knowledge and experience

24-Sep-18

 

Applied
 • Inventory Transactions
 • Inventory for Inter-companies
 • Inventory for Exports

24-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Work exp., min. 5 yrs, in accounting field
 • Strong knowledge of Thai Revenue Codes

21-Sep-18

 

Applied
 • Managerial Accounting / Accounting Consolidation
 • Good English communication
 • SAP - COPA / SAP - FI

21-Sep-18

 

Applied
 • Location: Sathorn Road
 • Good English communication
 • Able to handle loads of transactions

21-Sep-18

 

Applied
 • monthly closing account
 • Prepare financial statement report
 • Process all account activities

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Kelly Services

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting Manager
 • US GAAP
 • CFO (SEA) from New Zealand and CFO (APAC)

21-Sep-18

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Managing day-to-day transactions 2 subordinates
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • At least 5 years’ experience in accounting

21-Sep-18

 

Applied
 • Finance Manager, Accounting Manager
 • Retail, beauty product
 • Finance, Accountant

21-Sep-18

 

Applied
 • Good English communications
 • work with international firm
 • Costing experience

21-Sep-18

 

Applied

Accounting Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Multinational Company
 • Dynamic Finance Team
 • Good working environment

21-Sep-18

 

Applied
 • Bonus 3 mths, Med Insr, PVD, Dental, others
 • Japanese Leading Service Agency
 • Exp. in Accounting Management for Japanese Company

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การด้านบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English.
 • Bachelor's degree or higher in Accounting.
 • General accounting duty.

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist in implementing the appropriate finance
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Strong background in Finance and Accounting

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 10 years of experience in all Finance
 • BOI & SAP experience will be advantage
 • Focus on achievement of departmental goals

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 7 years proven experience in AR Management
 • Good command in English.

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in Accounting or related field
 • Work experience in accounting and at a management
 • Ability to communicate in English

20-Sep-18

 

Applied
 • Monitor overall accounting, AR, AP, GL, Taxation,
 • Coordinate with external auditor & Revenue
 • Provide budget/cash flow

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting ManagerPT18082915

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in Accounting.
 • Good command in English.
 • Working Hour: Monday-Friday 08:30-17:00.

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Insurance (Life & Non-Life)
 • OIC Report, Financial Data management
 • CPA Certificate, IFRS

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trading
 • Month end closing, Tax, VAT
 • , Financial Statement, IFRS

20-Sep-18

 

Applied
 • Desire to work in a startup environment
 • 3-5 years experience in Finance and Accounting
 • Strong analytical and project management skills

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • Minimum 3 years of working experience
 • Strong Excel skills and experience in using ERP

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 10 years of experience in financial analysis
 • A systematic and quick thinking

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To plan & control all loops of account receivable
 • Bachelor or higher in accounting, finance
 • Min 7+ years proven experience in AR Management

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good in English language communication
 • 7 years working experience in Accounting
 • Handle income tax

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in real estate, property developer
 • Good knowledge and experience
 • Capable to set up the accounting team

19-Sep-18

 

Applied
 • Strong knowledge of accounting principles and tax
 • “Hands-on” with preparation of accounts
 • Communication and written skills in English requir

19-Sep-18

THB70k - 90k /เดือน

Applied