• Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • At least 7 years of accounting experience
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's in Accounting / Cost Accounting
 • + years job/process cost accounting
 • Preferred Mac 5

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

16-Jun-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 30 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งาน 10 ปี, สื่อสารภาษาอังกฤษได้

15-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor's Degree
 • 10+ years as a previous experience
 • Good command of written and spoken English

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 5 ปี Fix asset,Costing,Account closing
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's in Accounting or Finance
 • 5+ years job/process cost accounting
 • Demonstrated team building skills

02-Jun-18

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied