• Excellent Command of English
  • Experience in Shipping / Freight Forwarder
  • Strategic Planning

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล