• สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 11 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Manager - Reporting

Tesco Lotus

กรุงเทพมหานคร

 • Financial Analysis
 • Management Reporting
 • Business Analysis

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International company
 • Five-day workweek
 • Medical insurance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business analysis; NPD, Promotion, Profit, Pricing
 • Have an experience in commercial finance is prefer
 • Minimum 3-5 years experience in FP&A in FMCG

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • เคยใช้โปรแกรม ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อนุมัติและลงนามในเอกสารยื่นภาษีประจำเดือน/ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Intensive experience in leasing
 • Manage collection team and Microsoft Excel
 • Financial services

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีเอกสารรับรอง CPD หรือ CPA

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong experience in IT security and BCP
 • Background in financial service is a big plus
 • Fluent command of English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4+ years of experience in UX design
 • Designed project form finance industry or fintech
 • Good command of English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • 10 years experience in Accounting and Finance
 • MNC and service/trading business.
 • 5 years’ experience in Financial Reporting

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • FP&A
 • Financial planning and budgeting control
 • Business Financial Analysis

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years relevant work experience in Finance
 • Experience in budget / forecast process
 • Good written and spoken English

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years of corporate legal in Leasing/Financial
 • Drafting agreements and contracts
 • Lawyer License

06-Aug-20

 

Applied
 • budget Management
 • 5 years’ experience in management accounting
 • Knowledge of MS Access or SQL or VBA

06-Aug-20

 

Applied
 • Forecasting, budgeting, and financial
 • Finance, Accounting, Economics or Business
 • Financial/ Business analysis/ Commercial

06-Aug-20

 

Applied
 • 1 ปี ด้าน Managerial Accounting
 • Budgeting&Forecast, Management Report & Analysis
 • จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน

06-Aug-20

 

Applied
 • Review commissions and incentives
 • supporting month/quarter/year-end closing
 • Support on internal process/new project initiative

05-Aug-20

 

Applied
 • Flexible Working Hours, 5 working days, Fitness
 • Medical Insurance, Dental and Provident Fund
 • Fixed&Performance bonuses (BTS Chong Nonsi)

05-Aug-20

 

Applied
 • Flexible Working Hours, 5 working days, Fitness
 • Medical Insurance, Dental and Provident Fund
 • Fixed&Performance bonuses (BTS Chong Nonsi)

05-Aug-20

 

Applied
 • 10 years experience in audit functions
 • Direct experience in financial service field
 • Good command of English

05-Aug-20

 

Applied
 • Accounting & Finance Manager, Lead Finance
 • Financial Controller, Finance Analyst
 • Total Package (120K - 200K)

05-Aug-20

 

Applied
 • Degree in Accounting/Finance
 • Have 5-8 year work experience in related fields
 • Good command in English

05-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Accountancy,Finance,Audit,CPA
 • 1-3 years Management experience
 • Proficiency in English communication

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial audit activities
 • IFRS9, IFRS16
 • review and analyze financial statements

04-Aug-20

 

Applied
 • Experience in construction, engineering service
 • Multinational company background
 • Proficient in SAP

04-Aug-20

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting ,Finance
 • More than 8 years of experience in the area
 • Understanding of accounting and tax

04-Aug-20

 

Applied

Financial Planning and Analysis Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for preparing strategic plan
 • Prepare weekly/monthly financial report
 • Assist in sending weekly forecast

04-Aug-20

 

Applied
 • UX/UI experiences, digital transformation
 • End-to-end business processes & key integration
 • Minimum of 6 years’ relevant experiences

04-Aug-20

 

Applied
 • Define embed intelligent automation strategies
 • Chatbot, RPA, AI, Machine Learning
 • Minimum of 6 years’ relevant experience

04-Aug-20

 

Applied
 • Experience in Corporate FP&A, Budget & Forecast
 • Experience in SAP
 • Experience during IPO or listed company

03-Aug-20

 

Applied
 • Investment banking
 • Corporate finance
 • knowledge about SET and SEC

03-Aug-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • อายุ 35-45 ปี
 • หากมีประสบการณ์ผ่านงานธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Aug-20

 

Applied
 • ด้านการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
 • มีความรู้ด้านมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับ PAEs
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี

03-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting,
 • Experience in feasibility analysis
 • 3 years of experience in audit or internal audit.

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • P &L Analysis
 • Balance sheet experiences
 • Cahsflow management

03-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

03-Aug-20

 

Applied
 • Financial controller
 • financial analysis
 • finance

03-Aug-20

 

Applied
 • Financial Analysis
 • Finance
 • Finance and Accounting

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-5 years in Financial Analysis and Reporting
 • Exp. in auditing and process improvement is a plus
 • Knowledge of IFRS and TAS

03-Aug-20

 

Applied
 • financial reporting and an information requests
 • Update new OIC/Federal Accounting Profession (FAP)
 • IFRS reporting and information request

03-Aug-20

 

Applied

Financial Planning & Analysis Manager

Tesco Lotus

กรุงเทพมหานคร

 • Finance & Planning, Accounting
 • Business Analysis
 • Forecasting and Budgeting

03-Aug-20

 

Applied
 • Passionate in Real Estate & REIT
 • Proficient Skill in Financial Modeling
 • At Least 5-Year Experience in Finance Field

01-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance
 • Analysis
 • budget, forecast

31-Jul-20

 

Applied
 • FP&A Manager, Financial Planning and Analysis
 • Experience in Retail, FMCG, Multinational company
 • Strong skill in P&L, Analysis, Forcasting

31-Jul-20

 

Applied

Assistant Financial Analyst Manager

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Analytical skill
 • Reporting
 • Good English

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • วิเคราะห์และบริหารจัดระบบการบริหารงบประมาณ
 • ประสบการณ์ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ 10 ปีขึ้นไป

31-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Planning and Analysis / FP&A
 • real estate / shopping mall
 • Finance controller

30-Jul-20

 

Applied