• ขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหารต่อ สสจ./ส่วนกลาง
 • ปริญญาตรีสาขา วทบ.วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ เช่น GMP, HACCP

18-Oct-19

 

Applied
 • Master Degree in Law
 • Having knowledge in Business Law
 • At least 5-10 years’ experience in legal field.

17-Oct-19

 

Applied
 • Multinational Company
 • Regional Regulatory Affairs Job
 • Attractive Growth Prospects

16-Oct-19

 

Applied
 • Regulatory Affairs Management
 • Generic, new generic drugs registration
 • Strong in technical and management skills

16-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Regulatory Affairs Manager

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Global FMCG organisation
 • Fast paced, dynamic, regional set-up
 • Multicultural work environment

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accouting
 • Basel
 • Regulatory

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experiences in Product Pricing
 • Experience in Life and Health product
 • Excellent in English

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree/ Diploma in any relevant fields
 • 3 - 5 years of experience
 • Good command of English

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Regulatory Compliance
 • Risk Assessment
 • Policy & Procedure

14-Oct-19

 

Applied
 • To prepare dossiers for registration of Products.
 • To have good personal contacts with Thai FDA
 • To deal with regulatory bodies both in Thailand

14-Oct-19

 

Applied
 • Regulatory Affairs
 • Compliance
 • Product registration

11-Oct-19

 

Applied
 • Convenient work location, near BTS & MRT
 • A chance to work with a global pharma company
 • Attractive C&B plus career advancement

10-Oct-19

 

Applied