• มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม SAP
 • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้า
 • รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมาย

17-Aug-19

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Strong analytical & problem solving skills
 • Must have good interpersonal skills

16-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Logistics/Production
 • Supply Chain Management
 • Demand Planning

16-Aug-19

 

Applied
 • มีความเข้าใจระบบ S&OP
 • รู้เรื่องงานขาย และการตลาด
 • มีความแม่นยำ ในการประมาณการขาย

15-Aug-19

 

Applied
 • Order management and demand planning
 • Coordinate with suppliers and Japan HQ
 • Develop and implement marketing strategy

14-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Business development, Order management,
 • Demand planning, Sales management
 • Japanese speaking JLPT

13-Aug-19

 

Applied