• ปริญญาโทขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • ประสบการณ์ในการลงทุน การบริหารการเงิน
 • มีความรู้ด้านตลาดทุนและตลาดเงิน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle Fund.
 • Oversee company's portfolio.
 • Prepare package for investment committee.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • ประสบการณ์ธุรกิจสถาบันการเงิน/การลงทุน 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fundraising Manager
 • Sales and Marketing
 • Job in Bangkok, Thailand

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์การลงทุน ให้แก่ กองทุนรวม
 • ศึกษา และวิเคราะห์โอกาสการลงทุน และให้ข้อเสนอแนะ
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

24-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ประสบการณ์ทำงานตรงอย่างน้อย 5-8 ปี
 • สามารถบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสบการณ์ด้านงานด้านนายทะเบียนกองทุนรวม

24-Sep-18

 

Applied
 • Master's degree or higher in any field
 • IP License or Single License
 • Good command of spoken and written English

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance or related fields.
 • Investment Planner (IP License) or Single License
 • CFA/CISA level 1 or above

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing and strategic planner
 • Excellent presentation and selling skills
 • Builds strong connections

24-Sep-18

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • CFA 1
 • Investment Management
 • Securities Research

21-Sep-18

 

Applied
 • Analyze the long term investment of the securities
 • Manage the equity portfolio
 • support the senior fund manager (EQ ,REIT)

18-Sep-18

 

Applied
 • CFA/CISA
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Accounting
 • 1-2 years previous experience preferred

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Finance
 • Having 3 years experiences in Managing Mutual
 • Strong Analytical Skills and Team-Work.

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration,
 • Finance, Economics or related fields
 • 5-10 years experienced in investment industry

17-Sep-18

 

Applied