• ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การลงทุน
 • มีประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารการเงิน
 • มีความรู้ด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ทั้งในและต่างประเทศ

16-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience in provident & private fund
 • Good computer skills in MS Excels, PowerPoint
 • Holder of a IC or IP License

15-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 1 ปี
 • CFA or CISA
 • Passion for investing and market research

14-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor degree or above
 • 10 years in funding front line sales job
 • Good in selling, interpersonal

13-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mutual/Private fund products
 • 3-5 years direct experience in financial services
 • Single license ( IP license ) is an advantage

12-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่