• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความขยัน มีความอดทน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุนระดับสูง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 - 5 ปี
 • ทำงานนิคมอมตะซิตี้ ระยอง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชี
 • ภาษีอากร
 • เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

21-Mar-18

 

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบัณชีและการเงินในโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

21-Mar-18

 

Applied
 • Senior Accountant
 • Accountant
 • Accounting Officer

21-Mar-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Diploma or Higher Degree in Accounting or Finance
 • Process all payment to vendors and related tax
 • Ability to use SAP accounting software

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Accounting
 • Experience in GL, AP, Fixed Asset
 • Experience in WHT, VAT

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work at Map Ta Phut, Rayong
 • Bachelor degree or higher in Accounting or related
 • Driving your own car

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เสื้อฟอร์ม (เสื้อโปโล)
 • กองทุนเงินทดแทน

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • สวัสดิการ

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's degree major in Accounting
 • experience in costing or background in cost
 • Minimum 3- 5 years working experience

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำบัญชีรายรับรายจ่ายบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวส หรือปวช
 • ขยันทำงาน

20-Mar-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Winspeed ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชี
 • คำนวณต้นทุนการผลิตประจำเดือน เพื่อจัดทำงบต้นทุนการ

20-Mar-18

 

Applied
 • At least 3 year experience payment process
 • Knowledge in ERP system
 • Bachelor Degree in Accounting

19-Mar-18

 

Applied
 • Stable Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Flexible Working Culture

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years of experience in Chief.
 • experience in accounting function minimum 7 years.
 • Good written and verbal communication in English

19-Mar-18

 

Applied
 • คีย์รายการภาษีซื้อ ขาย กระทบยอดภาษีขาย บางบริษัท
 • กระทบ Statement จัดเรียงเอกสาร เก็บเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส สาขาบัญชี

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University Degree in Accountancy, Finance
 • At least 3 years of experience
 • Good English command

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักยายนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

16-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบปวช - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรอบคอบในงานที่รับมอบห

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะผู้นำ

16-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

15-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล