• รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี (GL)
 • ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน 1-3 ปี
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Bachelor Degree in Finance , Account
 • Minimum experience in Accounting & Finance 6 years
 • Salary 35-70 K

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 90k /เดือน

Applied
 • Bachelor's degree in accountant, finance
 • 1-3 years of experience in related field
 • FA, finance, accountant (AP), account payable

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant - Cryptocurrency

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Cryptocurrency
 • High ownership + MNC environment
 • Good Location

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือนได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

ACCOUNTANT

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree in Accounting GPA 2.5
 • Having at least 1 year experience in accounting
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, age not over 40 with Bachelor’s Degree
 • 4 years experiences in Accounting Senior Level
 • Strong knowledge in TAX and accounting regulatio

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

General Accountant

Henkel (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • At least 3 years experience in overall accounting
 • SAP experience is must
 • Good English communication

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Account ,accountant
 • account receivable , client invoices ,
 • Tax Accountant ,

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant - AR

Dentsply Sirona (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • AP, GL, Costing
 • Good command of English
 • Bachelor's degree in accounting

21-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ

21-May-19

 

Applied
 • Accountant
 • Accounting
 • Trading

21-May-19

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 2-3 years’ working experience in accounting
 • Good command of English and Computer literate

21-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors' Degree of Accounting
 • Minimum 8 years in Accounting, CPD License
 • Good English

21-May-19

 

Applied

Accountant - Cash Management

Tesco Lotus

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Cash Management
 • Treasury

21-May-19

 

Applied
 • ทำงบดุล
 • ปิดงบการเงินประจำเดือน
 • จัดการเรื่องการทำประกันสังคมให้แก่พนักงานในบริษัท

20-May-19

 

Applied
 • Accounting Office / AP / Account Payable
 • SAP / MS Office
 • 3 years experiences

20-May-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
 • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้

20-May-19

 

Applied
 • วุฒิการศึษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office

20-May-19

 

Applied
 • เป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็น
 • สามารถทำงานในส่วนที่เป็นรายละเอียดและลักษณะของงานท

20-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท การบัญชี สามารถปิดบ/ชได้
 • ประสบการด้านบ/ช 3 ปีขึ้นไป ใช้โปรแกรมเอ็กเพรสเป็น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-May-19

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Good communication skills and the ability to work
 • ปิดงบบัญชีได้
 • Well-organized and strategic minded

17-May-19

 

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

17-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Accountant, Accounting, AR, GL, VAT, WHT
 • Taxation, Bank reconcile, Bookkeeping, SAP (FI,SD)
 • Good English, MRT, Big 4 firm,Corporate experience

17-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Thai Revenue Code
 • CPA, Tax Auditor, or other international acct

17-May-19

 

Applied
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)
 • ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ 1-3 ปี
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

16-May-19

 

Applied

Accountant - Cash Management

Tesco Lotus

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Cash Management
 • Treasury

16-May-19

 

Applied
 • Accountant
 • Account Receivable
 • Accounting

16-May-19

 

Applied
 • บริษัทเกี่ยวกับการขนส่ง
 • โอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด
 • Start Up

16-May-19

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือธุรการบัญชี
 • ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

16-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Near BTS On-nuch
 • Bonus
 • Health Insurance

16-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, audit field,financial transparency
 • report and the analysis,Prepare data, analyze
 • Budgeting, TAX Planning

16-May-19

 

Applied
 • Responsible for all accounting tasks, A/P, A/R
 • Logistics operation, customer clearance, ordering
 • Deal with shipping & logistics parties & documents

15-May-19

 

Applied
 • Accountant, Global company, Good or Fluent English
 • AP, AR, GL, VAT, Withholding tax, closing ccounts
 • Real estate business is preferred, Hands-on, BTS

15-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Project Manager
 • Insurance and Financial Project
 • High Salary ; Start 100K - 150K Nego.

15-May-19

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years’ experience as an Asst. Manager or Manager
 • Certification, Bachelor or Master in Accounting
 • Good level of communication in English

15-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อัธยาศัยดี
 • ขยัน
 • มีความเป็นระเบียบ

13-May-19

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • Company Reputation
 • Future Career Development
 • Innovative Worklife

13-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และมนุษย์สัมพันธ์ดี

13-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting analysis
 • credit
 • tax, payment

13-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied