• วุฒิการศึกษา ปวส, ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายบัญชี ภาษีอากร และอื่นๆ
 • สามารถทนแรงกดดันได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA or higher in Accounting, Financial or related
 • 3-5 yrs experience in Audit firm and consolidation
 • Have knowledge of TFRS and IPO experiences

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min 10 years' experience in Finance & Accounting
 • 5 years' experience in Finance&Account Management
 • BA in in Finance or Accounting

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้นทุนสินค้า
 • บัญชีนำเข้า-ส่งออก
 • ภาษีอากร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เพศชาย-หญิง และโปรแกรมบัญชี SAP
 • .มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบัญชีอย่างน้อย 15 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงาน มีความตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้
 • มีโบนัส ปรับเงินเดือนตามการทำงาน และอื่นๆ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Account, experience with good salary
 • Bachelor’s degree in accounting OR equivalent
 • A minimum of 3 year experience in accounting or fi

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee Finance and Accounting operations
 • Experience in manufacturing environments
 • Strong skill in MS Office (Excel, Power Point)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing the overall financial accounting
 • Bachelor or Master’s degree Accounting or Finance
 • SAP knowledge preferable

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 31 ปีขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานประจำ
 • ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น
 • เงินโบนัสตามผลงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Public Company Limited
 • Food and Beverage Trading Firm
 • Good Benefit

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Express และปิดงบได้
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์บัญชีบริหาร 5 ปีขึ้นไปสายธุรกิจ trading
 • มีประสบการณ์ใช้ระบบ SAP (FI, MM)
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Business plus , Payroll ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชี ไม่น้อยกว่า 5
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance, Accounting Manager
 • Food & Beverages Industry
 • Job in Bangkok Thailand

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อดทน ตรงต่อเวลา ขยัน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประจำออฟฟิศสีลม , ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์
 • ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี
 • เปิดรับผู้บริหารรุ่นใหม่ มองหาโอกาสความก้าวหน้า

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 10-15 years experience in accounting
 • 5-10 years at a managerial level

18-Jun-18

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage all accounting and financial operations
 • Leadership, management and team-working skills
 • Fluent command of English both in spoken & written

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage a payment
 • Manage Bank reconcile statement.
 • Por. Ngor. Dor. 1,3,53 and Social security

18-Jun-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี และการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP (SAP One)
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชีการเงิน 10 ปีขึ้น
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน

18-Jun-18

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Express
 • มีทักษะในกระบวนการจัดทำบัญชีในด้านต่างๆ

18-Jun-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ออกรายงานภาษีซื้อ
 • นำส่ง ภงด.1,ภงด.1ก, ภงด.3, ภงด.53
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การบริหาร/การบัญชี

18-Jun-18

 

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ/At Mukdaharn

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 2-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์งานได้

18-Jun-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Banking, Online Payment, E-Money
 • Finance Controller with Accounting background
 • Good personality

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีการเงินไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • สื่อสารภาษาจีนเป็นอย่างดี

18-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและตลาดหลักทรัพย์
 • อายุ 35-45
 • บริษัทมีความมั่นคง

18-Jun-18

 

Applied
 • ตั้งใจทำงาน
 • เงินได้พิเศษ
 • ประกันสังคม

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน
 • หากมี CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านจัดทำงบประมาณประจำปี

18-Jun-18

 

Applied
 • ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
 • บัญชี
 • การเงิน

16-Jun-18

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้ด้านงานบัญชีการเงินทั้งระบบ
 • บริหารงานด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • ภาษาอังกฤษดี

16-Jun-18

 

Applied
 • ได้ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี
 • เงินเดือนสามารถตกลงกันได้

15-Jun-18

THB5k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Analyzing skill
 • Financial statement
 • Good command of English

15-Jun-18

 

Applied
 • บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย (ภ.พ. 30 )
 • การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท /รับวางบิล จ่ายเช็ค

15-Jun-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of experience in accounting and finance
 • Work in Chonburi province

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Manager
 • Finance Manager
 • Finance and accounting manager

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน โบนัส เงินพิเศษ ประกันสังคม
 • ใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
 • the crystal SB ราชพฤกษ์

15-Jun-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 15 years of experience in Finance and Accounting
 • Accounting experiences in Trading company/industry
 • Hard working, energetic and leadership skills

15-Jun-18

 

Applied

FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER (MUKDAHAN)

Fame Placement Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor’s Degree or Master Degree in Accounting
 • Experience 12-15 years in the field of Finance
 • Strong General Accounting Principles, Costing

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย
 • ทำรายงานจ่ายค่าคอมมิชชั่น
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี

15-Jun-18

 

Applied