• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามระบบ
 • ควบคุม ติดตาม งานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

5 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบการทำเอกสารตั้งหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุงาน 5 ปี
 • ปริญญาตรี
 • ผู้จัดการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • monitor company’s cash status & prepare cash flow
 • day-to-day operations of the accounts payable
 • Prepare monthly/quarterly/yearly financial report

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting & Finance
 • CPD license is a must
 • Able to Speaking English business level

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Collecting data to determine costs of production
 • Ability to make costing standard
 • Perform costing budget, contribution margin report

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วิเคราะห์งบการเงินและตรวจสอบการยื่นเสียภาษีต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินอย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถดำเนินการบัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่ายได้
 • สามารถปิดงบการเงินได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in Accounting
 • Experience in Freight Forwarding business
 • 3 years of experience in an accounting and finance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีใบอนุญาต CPD
 • ประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป อายุ 30 - 40 ปี
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ ระดับหัวหน้างาน การบริหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีความเข้าใจในหลักการบริหารกระแสเงินสด
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • as least 5 years experience in account
 • Good command of spoken and written English
 • working place in Chiang Rai

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์การงานด้านงานบัญชี การเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปี ในระดับผู้จัดการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AR, AP
 • audit
 • ประสบการณ์ 1-7 ปี ด้านบัญชีหรือตรวจสอบภายใน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้โปรแกรม ERP
 • คล่องตัว ทำงานเชิงรุก
 • มีความอดทน ขยันเรียนรู้งาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ/At Mukdaharn

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ออกหนังสือรับรอง
 • จัดทำงบกระทบยอดบัญชีธนาคาร
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์บัญชีการเงิน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัยชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work in the leading long history company
 • to contribute sales skills in senior position
 • to work in convenient location (MRT Lumpini)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางการเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

17-Jan-18

 

Applied
 • ผู้จัดการบัญชี
 • ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
 • บริษัทขนาดกลาง มีเป้าหมายมุ่งสู่ตลาดหลักทรัพย์

17-Jan-18

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Education: Bachelor's Degree or higher
 • Age: Over 35 years old
 • Experience: At least 10 years in accounting field

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Accounting & Finance Manager
 • Special Events Business under NCC GROUP
 • CPD Certification is required

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New graduated is welcome
 • Bachelor degree in accounting and financial
 • Have an experience in Freight Industry

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในด้านบัญชีหรือการเงิน
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบสูง และรับผิดชอบ

17-Jan-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting or Financial
 • Experience 4 years up.
 • Experience in analyst

17-Jan-18

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • บัญชี
 • ทำงาน 5 วัน
 • Express

17-Jan-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 20 days of annual leave
 • 5 working days, Flexible working hours
 • Fresh Graduate are welcome

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี(CPD)

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริตและไม่เคยต้องคดี
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor, review accounting & related system report
 • Supervising the accountant team to perform.
 • Close working with the senior executives and peers

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • เป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต(CPA)
 • ติดต่อประสานกับผู้ตรวจสอบบัญชี

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting Only
 • 1–4 year experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax

16-Jan-18

 

Applied
 • Have experience in ERP system
 • Age 32-45 year old
 • 5 years of experience in managerial level

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Female Only, age 28-32 years old
 • 5 years of exp. in accounting / SAP Knowledge
 • Good in English / work @ MRT Lumpini / 27-30K

16-Jan-18

 

Applied
 • ติดตามการวางบิล การรับเช็ค และการโอนเงิน
 • เปิดใบเสร็จรับเงิน การตัดรับชำระหนี้
 • เพศหญิง อายุ 24-35 ปี

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in Finance
 • Have Good knowledge in accounting system
 • Have Good knowledge internal control

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
 • บริหารและวิเคราะห์การปิดงบการเงิน
 • จัดทำ Cash flow ของบริษัท

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการบัญชี
 • ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
 • ผู้จัดการการเงิน

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
 • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากร
 • มีความเข้าใจในเรื่องการจัดทำ Bid Bond

16-Jan-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • accountant

16-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนงาน, ควบคุม, ตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน
 • โบนัส, ปรับเงินเดือน, เที่ยวประจำปี
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน มุ่งมั่น และตั้งใจจริง

16-Jan-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Finance and Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • MNCs
 • Trading and service
 • Finance and accounting

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree of Accounting or Financial.
 • 7-10 years of experience in accounting&financial.
 • IT-minded, experience with accounting system

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล