• นักบัญชีต้นทุน งบประมาณประมาณบริษัท budget
 • นักบัญชีเจ้าหนี้ ตรวจค่าใช้จ่าย ภาษี สรรพากร
 • สระบุรี สำนักงานใหญ่

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนและบัญชีสต็อก
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cost Accounting Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

Buriram Sugar Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการด้านการบัญชี 8-10 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการด้านบัญชีต้นทุน 0 - 2 ปี
 • ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 32-40 years old
 • 5 y work exp in Cost Accounting & Cost Control
 • Proficiency in SAP program (FI, CO, MM, PP)

11-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor ' s degree
 • Experiences in Cost Accounting function
 • Comprehensive knowledge of costing principles

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีในการทำดูแลต้นทุนสินค้า
 • สามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารได้ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 6 ปี
 • คำนวณและบันทึกบัญชีต้นทุน

11-Dec-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Cost control and budget experience 3-5 years
 • Age 25-28 years old,good in knowledge ERP system
 • Rayong, Eastern Seabord, Auto part manufacturing

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • บันทึกและวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
 • ตรวจนับ Stock และ Spare parts ตามคู่มือบริษัท

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 3 years of experiences
 • Able to use MS Office

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Few years of cost accounting experience
 • Project based costing is a plus
 • BOI experience is a plus

11-Dec-18

 

Applied
 • At least Bachelor’s degree in Accounting
 • 0 - 3 years’ experience in fixed asset
 • Have a good accounting and tax knowledge

10-Dec-18

 

Applied
 • Preparing Forecast & Budget
 • Background Costing from Manufacturing-SAP
 • Financial report, Costing

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years of accounting/finance experience
 • Good Written and oral communication skills
 • Dynamic person, high responsibilities

10-Dec-18

 

Applied
 • BD in accounting and experience in manufacturing
 • 8-10 years' experience in accounting, costing
 • Good command of English

10-Dec-18

 

Applied
 • Experience manipulating large databases in Acc, FA
 • Min. 2 years in Accounting and Finance
 • Cost and Budgeting analyst

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาประเมินราคาทรัพย์
 • สามารถ พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีต้นทุน และ วิเคราะห์การเงิน
 • สามารถใช้ Ms.Excel ได้ดี

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor of Accounting
 • Experience 2 years up
 • Responsible for maintaining the product costing

09-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • UACJ (Thailand) is largest aluminum rolled sheet.
 • UACJ's Japan Company
 • Aluminum from Thailand to the World

08-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้าน บัญชีต้นทุน
 • สามารถใช้โปรแกรม Accpac ได้

07-Dec-18

 

Applied
 • Minimum 7 years working experience in costing
 • Having knowledge of SAP
 • Can work at the plant in Nakornprathom

07-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจทางด้านกฎหมายภาษีอากร
 • มีความละเอียดรอบคอบ

07-Dec-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied