• บริหารจัดการ วางแผน รับผิดชอบ
 • ระดับปริญญาโท สาขา บริหารธุกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานกับสถาบันการเงินไทยหรือต่างประเทศ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk Management
 • Manage credit strategy, policy and scoring
 • MIS / SAS / VB

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in credit lending and risk management
 • Understanding in overall credit & loan business
 • Knowledge on FI & treasury related products

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk and Control Self Assessment (RCSA)
 • Internal Control or Internal Audit.
 • Corporate Governance Principles

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • the enterprise risk management
 • Internal Control, and Risk Management.
 • Corporate Governance Principles

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีความรู้ด้านงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจผลิตน้ำตาล
 • บริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
 • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 1-3 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การอบรม การนำเสนอ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk Management experience
 • Fast growing Real Estate & Manufacturing
 • Good English

11-Dec-18

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การตรวจสอบภายใน
 • ติดตามการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูล

11-Dec-18

 

Applied
 • Risk Management & Internal Control Section Head
 • 5 years’ experience in Risk Management,
 • Internal control, internal audit, finance company

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการสินเชื่อ

11-Dec-18

 

Applied
 • Male or Female age over 40 years old
 • 10+ yrs in risk management; Market, Liquidity, FX
 • Excellent command of English

11-Dec-18

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Technical HSE Specialist,Implement Process Safety
 • Process engineer ,process design ,construction
 • Refinery, risk , petrochemical , strategic

11-Dec-18

 

Applied
 • วิเคราะห์การกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ การบริหารความเสี่ย
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน หรือการเงิน/การธนาคาร
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • the enterprise risk management
 • Internal Control, and Risk Management.
 • Knowledge of Good Corporate Governance Principles

11-Dec-18

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี กฎหมาย
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีทักษะการทำงานเป็นทีม

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Enterprise Risk Management
 • Risk Assessment
 • Risk treatmeat

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in IT
 • Working knowledge of Operational Risk Management
 • Strong knowledge and understanding of information

10-Dec-18

 

Applied

Risk Management

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)

กรุงเทพมหานคร

 • Develop tools and methodology for stress testing
 • Good communication, presentation and writing skill
 • Good command in both spoken and written in English

10-Dec-18

 

Applied
 • Maintain enterprise-level fraud risk policy
 • Conduct fraud risk assessments on new product
 • Present of fraud risks, control concerns

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Economics
 • Minimum 3 years of experience in banking
 • Having knowledge in SAS/SQL is a plus

10-Dec-18

 

Applied
 • 1-3 years in investment risk
 • Background in insurance,finance or banking company
 • Good command of English

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • erm
 • risk management
 • enterprise risk management

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in Information Risk Managemnt
 • Business Consulting Mindset
 • Dynamic Working Environment and Various Industries

10-Dec-18

 

Applied
 • วิเคราะห์การกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ การบริหารความเสี่ย
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน หรือการเงิน/การธนาคาร
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit policy for Unsecured Lending products
 • Risk portfolio management strategy
 • Manage the Key Risk Indicators development

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Banking technology, Business Risk Management
 • Good Command of English is required
 • Manage risk analysis for disaster/crisis

10-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • 3-5 years of experience in risk analytics
 • Good understanding of full range of risks

10-Dec-18

 

Applied
 • cyber security, technology risk management
 • Conduct fraud risk assessments
 • Facilitate the risk assessment process

10-Dec-18

 

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • Internal Control, Internal Audit, Whistle Blowing
 • Compliance, Risk Management

09-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Risk
 • บริหารความเสี่ยง
 • Competitive benefit package

09-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years of exp. in Information Security Risk Mgt
 • Observe&identify the risk of operation/IT projects
 • Promote information security awareness

08-Dec-18

 

Applied
 • Assess credit risk factors and risk measurement
 • Manage and analyze credit risk modeling
 • Conduct credit risk portfolio report

07-Dec-18

 

Applied
 • จัดทำนโยบาย/หลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้าน Market Risk
 • พัฒนาเครื่องมือวัดและติดตามความเสี่ยงด้านตลาด

07-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • 2-5 ปีด้านบริหารความเสี่ยงธุรกิจสินเชื่อ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel, PowerPoint และ VBA

07-Dec-18

 

Applied
 • Perform all matters in legal-related
 • Conduct compliance & risk assessments
 • Assist internal clients to evaluate compliance

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Check & control credit application
 • Executed and check the disbursement, credit limit
 • Trade Finance Operation experienced is a plus

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for the leadership, innovation
 • A minimum of 12-15 years of experience
 • Bachelor or Master Degree in the field

07-Dec-18

 

Applied
 • Project Management Officer
 • Experienced project IT implementation in Banking
 • Good interpersonal & excellent communication skill

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 4 years of risk management experience
 • degree or higher in risk management
 • Analytical skills with an eye for details

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • Minimum 5+ years’ experience
 • 5-day work

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Risk Management
 • บริหารความเสี่ยง
 • บัญชี

07-Dec-18

 

Applied
 • easure absolute risk and relative risk
 • Product and process risk analysis
 • Propose risk management policy and framework

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รายงานสถานะความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยงความมั่นคงทางการเงินขิงบริษัท
 • การบริการความเสี่ยงทางธุรกิจ

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age not over 40 years old
 • degree in Risk Management, Economics, MBA
 • experience in Risk Management & Risk Analyst

06-Dec-18

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Risk Management
 • มีความรู้ด้าน COSO

06-Dec-18

 

Applied

Compliance & Risk Management

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Law, Business
 • 3-5 years’ Risk Management/Compliance
 • Efficiency in English communications.

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied