• มีประสบการณ์ด้าน Risk Management 2 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไปสาขาการเงิน ,เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 10 years working experience in a bank or finance
 • Operational Risk Management and Audit Field

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • Audit

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 year experiences of life insurance
 • Experience in asset risk or capital management
 • Strong analytical skills and problem solving

21-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • 3 years in corporate compliance roles
 • Strong business process analysis and ability

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Top Food MNC
 • Regional role based in Bangkok
 • Reporting to Regional Head

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s
 • 3 years of experience working as a data scientist
 • 8 years of experience in quantitative research

21-Jun-18

 

Applied
 • Credit Risk
 • Market Analysis
 • Trading, Finance Sector

21-Jun-18

 

Applied
 • 5-10 years of experience as program director
 • Bachelor or Master degree in Finance/Economics
 • A business acumen with a strategic ability

21-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจผลิตน้ำตาล
 • บริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
 • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 1-3 ปี

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparing noted to financial statement that relate
 • Supporting any ad-hoc tasks that related reserve
 • Preparing OIC reports; Actuarial Valuation Report

21-Jun-18

 

Applied
 • 1-7 years experience in Credit Risk Portfolio
 • 1-5 years experience in Credit Risk Modelling
 • Skill in Excel/Powerpoint, SAS (for Risk Modeling)

21-Jun-18

THB45k - 120k /เดือน

Applied
 • Implement an Enterprise Risk Management (ERM)
 • Bachelor or Master degree in Insurance, Actuarial
 • 4 to 7 years in Risk Management or reserving

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance
 • Good interpersonal and communication skills
 • Proficient PC skills, including Word, Excel

21-Jun-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good command of English and computer literacy
 • Knowledge of Statistical Modeling, monitoring
 • A good knowledge of BOT regulation

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5+ years’ experience in Supply Chain
 • Bachelor’s or higher in Accounting, Finance
 • Able to communicate in English

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Diversified background with experience in Finance
 • Excellent communication skills

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform all matters in legal-related
 • Conduct compliance & risk assessments
 • Assist internal clients to evaluate compliance

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Commercial Cerdit
 • Credit Policy
 • Good written and Communication of English

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • Minimum 3 years in corporate compliance
 • Creativity and innovativeness desired

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Background in Finance or Accounting field
 • Be able to read Financial statements
 • Good command in English with Toeic > 730 points

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering, Risk Management
 • 5 years of experience in Safety Engineering
 • Good communication, presentation skills

20-Jun-18

 

Applied
 • Experience in MIS software, Microsoft Access, SAS
 • Credit risk for retail portfolio analysis
 • Good Attitude, good team player

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor or master degree
 • Science in Information Technology
 • Business Administration

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Risk Management
 • Business Administration or related field
 • 2-5 years’ experience in Risk Management

20-Jun-18

 

Applied
 • บริหารความเสี่ยง
 • วิเคราะห์แบบจำลอง
 • บริหารพอร์ตสินเชื่อ

20-Jun-18

 

Applied
 • Project Risk Management
 • Specialist
 • Risk

20-Jun-18

 

Applied
 • Business Operational Risk Management
 • Audit or Operational Risk areas.
 • Risk & Control Self-Assessment

20-Jun-18

 

Applied
 • Risk management specialist
 • Good command of English
 • Good skill in MS office

20-Jun-18

 

Applied
 • 5 years in managerial level.
 • Having a direct experience in risk management
 • Prescribe strategies and plans to prepare company

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Analyst for Medium & Large Corporate
 • Japanese skills
 • Credit Application Review

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Operational Risk Management / Audit
 • knowledge on Operational risk rules & regulations
 • Experience in Risk & control

19-Jun-18

 

Applied
 • Operational Risk Management
 • Bangking Background
 • At least 10 years in the Operational risk / ERM

19-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย การเงิน บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านกำกับการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้ด้านกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

19-Jun-18

 

Applied
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ

19-Jun-18

 

Applied
 • IT Security / IT Auditor / Risk Management
 • 5 years of IT Experiences
 • ISO 27001

19-Jun-18

 

Applied
 • Assess credit risk factors and risk measurement
 • Manage and analyze credit risk modeling
 • Conduct credit risk portfolio report

19-Jun-18

 

Applied
 • Plan, develop and implement Credit Policy
 • Risk Assessment, Credit Scorecard
 • Portfolio Analysis

19-Jun-18

 

Applied
 • Minimum 5 years in Insurance company
 • Strong English communication
 • Master's Degree from aboard will be advantaged

19-Jun-18

 

Applied
 • IT Risks
 • Disaster Recovery
 • Crisis Management Risk

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop risk management work plan
 • Analyze risk reports
 • Performing risk management activities

19-Jun-18

 

Applied
 • Exp. in planning, risk, audit & compliance
 • Good communication and collaboration skills
 • Fluent in English

19-Jun-18

 

Applied
 • Experienced either banking or Consulting business
 • Proficiency in spoken and written English and Thai
 • Strong technical, interpersonal, communication.

18-Jun-18

 

Applied
 • Perform operational risk assessment.
 • Preferable in Retail Business.
 • Good command of written and spoken English.

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trading
 • Relationship management
 • Bank for Agriculture

18-Jun-18

 

Applied
 • การศึกษาป.ตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ,สถิติ,ความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3-5 ปี

18-Jun-18

 

Applied
 • Risk Management , Enterprise Risk Management (ERM)
 • Develop & Review Risk Mgt. policies / framework
 • study the impact & business strategy

18-Jun-18

 

Applied