• ฺBachelor’s degree or higher in Finance
 • Prior experience in treasury operations
 • Good analytical and interpersonal skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced either banking or Consulting business
 • Proficiency in spoken and written English and Thai
 • Strong technical, interpersonal, communication.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Operational Risk Management
 • Audit or Operational Risk areas.
 • Risk & Control Self-Assessment

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Operational Risk Management
 • Audit or Operational Risk areas.
 • Risk & Control Self-Assessment

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Statistics, applied Mathematics, Economics, Quan
 • 2 years of financial services experience
 • Validation experience is a plus

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s or Master’s degree in Business Admin
 • 2-10 years’ experience in banking technology, Risk
 • Good written and verbal English skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AVP – Risk Management Division
 • analysis, execution , control of the risk manageme
 • Good knowledge in Equity and TFEX regulatory

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา สถิติ
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • หากทำในสายประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 5 ปี
 • ปรับปรุงแผน Business Continuation Plan (BCP)
 • พิจารณานำเครื่องมือใหม่ๆ สำหรับการบริหาร BCMs

21-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Having at least 5 years experience
 • Work under pressure and tight deadline

21-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in Risk Management function
 • Strong analytical skills and logical thinking
 • Have experience in financial business

20-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 2-5 ปี
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาและการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร
 • มีทักษะการวางแผน วิเคราะห์ รายงาน ติดตาม ควบคุม

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in Operational risk & Business risk
 • Experience in insurance business
 • Strong conceptual thinking skill.

19-Jan-18

 

Applied
 • Internal Audit, Compliance, Risk Management
 • Good Communication in English
 • Excellent in Microsoft Office

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experienced in risk management
 • Experienced in jewelry
 • Experiences to drive Risk and Supply Chain Risk

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or higher degree
 • 2 year experience
 • Excellent organization skills

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance , Financial Mathematics
 • Strong analytical skill in counterparty risk
 • Fluent in both spoken and written in English

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain enterprise-level fraud risk policy
 • Conduct fraud risk assessments on new product
 • Present of fraud risks, control concerns

19-Jan-18

 

Applied
 • cyber security, technology risk management
 • Conduct fraud risk assessments
 • Facilitate the risk assessment process

19-Jan-18

 

Applied
 • Check & control credit application
 • Executed and check the disbursement, credit limit
 • Trade Finance Operation experienced is a plus

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min of 18 yrs broad experience in risk management
 • Strong analytical & qualitative skills
 • Excellent computer skills

18-Jan-18

 

Applied
 • Perform all matters in legal-related
 • Conduct compliance & risk assessments
 • Assist internal clients to evaluate compliance

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • 3 years in corporate compliance roles
 • Strong business process analysis and ability

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in quantitative fields
 • Minimum 1 year of R/Python/Scala/Java/C#/C++
 • ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่สาขาราษฎร์บูรณะ

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Execute Information Risk Management practices
 • Create local IRM plan
 • Incident management

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree holder of business
 • At least 2-3 years of leading the implementation
 • Complete or achieve basic requirement of BCM

18-Jan-18

 

Applied
 • Internal Audit, Compliance, Risk Management
 • Good Communication in English
 • Excellent in Microsoft Office

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female only, Age is between 25-33 years old
 • 3 yrs in Financial, Commercial Bank, Risk Analyst
 • Experienced in Trade Finance Operations is a plus

18-Jan-18

 

Applied
 • Support professionals in managing internal risks
 • Provide help desk supports, Compliance audit
 • Perform risk compliance review

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Non-Retail Credit Risk Memorandum
 • Comment and recommend on the credit applications
 • Support in developing Risk Rating tools

18-Jan-18

 

Applied
 • Exp. in Risk Management with Financial sector
 • Exp. in Risk mgmt with consulting firm is a plus
 • Good command of English

18-Jan-18

 

Applied
 • Perform operational risk assessment.
 • Preferable in Retail Business.
 • Good command of written and spoken English.

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • ทักษะด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

18-Jan-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop and implement BCM system
 • Research in operation risk management methodology
 • Logical thinking & analytical skills

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years working exp. in Risk Management
 • Strong knowledge in Risk Management, Analytical
 • Working Monday to Friday near BTS area

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 ปี ด้าน Capital and Asset Risk Management
 • บริหารเงินกองทุน (Capital Management)
 • จัดทำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง

17-Jan-18

 

Applied
 • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติธุรกิจตลาดเงิน และ Treasury
 • RCSA, Key Risk Indicator
 • Treasury, Operational Risk Capital Allocation

17-Jan-18

 

Applied
 • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการสำหรับสินเชื่อลูกค้ารายย่อ
 • RCSA, Key Risk Indicator
 • Basel II&III, Operational Risk Capital Allocation

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Finance
 • Gather information from Investment Division
 • Study, develop, and model investment risks

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of Banking Knowledge - SME
 • Strong knowledge of MIS / Portfolio Management
 • Computer (Programming): SAS, SQL (Plus)

17-Jan-18

 

Applied
 • Checking that the Operation Risk Framework
 • Establishing an operating framework
 • Defining a risk-based approach to identify

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Background in Finance or Accounting field
 • Be able to read Financial statements
 • Good command in English with Toeic > 730 points

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล