• Bachelor’s degree in Business, Finance, Marketing
 • Analyze the customer
 • Wealth Management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • At least 2 years' experience in Private Banking
 • Having experience in Fund Management
 • Having Banking product knowledge

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

21-Aug-19

 

Applied
 • มีใบอนุญาตแนะนำผู้ลงทุนหรือสามารถสอบใบอนุญาต
 • ขอออกใบ Confirmation และ Fund Book กองทุน
 • คีย์เปิดบัญชีในระบบ และประสานงานกับ Operation

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Wealth Management
 • Relationship Manager
 • Portfolio Management

20-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

16-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance
 • New graduated are welcome
 • Willing to work in this position

16-Aug-19

 

Applied