• สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

21-Feb-20

 

Applied
  • Economist,Refinery , Chemical Engineering
  • refinery production plan,optimum refinery
  • economic evaluation of crude oil and feedstock

20-Feb-20

 

Applied
  • Degree in Chemical Engineer/Tech.
  • Knowledge in business management
  • and production planning is an advantage

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่