• สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

16-Aug-19

 

Applied
  • Degree in Chemical Engineer/Tech.
  • Good command of English
  • TOEIC score of 550 is required.

13-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่