• มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
  • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Economist

Tisco Financial Group Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

  • Economic research
  • Advice on a wide range of macro and micro issues
  • Advice on investment client.

09-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล