• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • ชอบความท้าทายในงาน Marketing ธุรกิจ FMCG
 • ลงลึกใ่นช่องทางการจัดจำหน่ายของสินค้าที่ทำ

16-Oct-19

 

Applied
 • Master’s degree in Economic, Marketing, Finance
 • 0-3 years work experience in related fields.
 • Excellent communication in English (TOEIC 750)

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in any related field.
 • Good Career Advancement.
 • 3 Years Program with 1 Year Overseas Assignment.

12-Oct-19

 

Applied
 • Marketing field
 • Retails / Food and Beverage
 • Oil / Non-Oil

11-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business or marketing related
 • Excellence command of English
 • Good communication skill

09-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Fresh Grad
 • Good command in English.

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied