• ความรู้เกี่ยวกับระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • able to work with one of the most well-known Japan
 • Attractive package with accusable location near
 • Opportunity to utilize your skill to expand the

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PL/SQL Developer,PL/SQL Programmer,System Analyst
 • Oracle Developer,Programmer Analyst,IT
 • Information Technology,Software Engineer

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงาน ส่ง Requirment
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Analyst Programmer
 • Mobile Developer
 • .Net Developer

16-Aug-17

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

16-Aug-17

 

Applied
 • Supporting the roll-out of new applications.
 • it, information technology, Computer Engineering,
 • Computer Science, Good communication in English

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in IT
 • Ability to work in dynamic environments
 • Good spoken and written English

15-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality
 • Age not over 30 years old
 • Good spoken and written English is required.

15-Aug-17

 

Applied
 • สามารถเขียนโปรแกรม RPG บน AS400 ได้
 • ถ้าเคยมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดเพศ และ อายุ

15-Aug-17

 

Applied
 • Strong knowledge of Thai GAAP and USGAAP
 • Background Costing from Manufacturing-Syteline
 • At least 5 years+ working experiences.

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SQL
 • System Analyst
 • องค์กรของคนรุ่นใหม่

15-Aug-17

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • C Programmer in Financial and Trading field
 • MVC, WIN32
 • C++ Visual Basic

15-Aug-17

 

Applied
 • Develop and maintain web applications
 • Develop and maintain web applications
 • Develop and maintain web applications

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer Analyst

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • .Net & Database skillset
 • Manufacturing business knowledge
 • Good in English

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

14-Aug-17

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • At least 3 years experience in Programmer/software
 • Applicants must have strong VB.Net C#.NET and ASP.

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

14-Aug-17

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sharepoint
 • .Net,C#.Net,VB.Net
 • system Analyst,Programmer

14-Aug-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in area of Computer Scie
 • experience in C#, Web Services,JQuery, JavaScript
 • A good innovative team player

11-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor / Master degree on Computer Science
 • 2-3 years experiences on .net programming
 • Experiences on manufacturing applications

11-Aug-17

 

Applied
 • Java Programmer
 • Java System Analyst
 • Experience in JAVA, J2EE, XML

11-Aug-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Analyze, customize, and develop application
 • 0-1 year of experience developing software
 • C#.NET, VB.NET, ASP.NET,MVC, Mobile Development.

11-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • 2 years’ exp. in the IT application developer
 • Strong Knowledge in C#,.NET,MVC Framework

11-Aug-17

 

Applied
 • Male of Female
 • Age Range 26-32
 • Education Level Bachelor’s in Computer Science

10-Aug-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied

COBOL Programmer Analyst

IBM Solutions Delivery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 3 - 5 years experience in COBOL
 • Experience developing front-end using CICS
 • Have knowledge of Cobol programming, JCL, CICS

08-Aug-17

 

Applied

Java Programmer Analyst

IBM Solutions Delivery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Strong skill of JAVA/J2EE programming
 • Proficient in Spring, Strut, or RESTful Frameworks
 • Familiar with Agile Methodology

08-Aug-17

 

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

07-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล