• ความรู้เกี่ยวกับระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2

17-Aug-17

 

Applied
 • PL/SQL Developer,PL/SQL Programmer,System Analyst
 • Oracle Developer,Programmer Analyst,IT
 • Information Technology,Software Engineer

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

17-Aug-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in IT
 • Ability to work in dynamic environments
 • Good spoken and written English

15-Aug-17

 

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

14-Aug-17

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

14-Aug-17

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

14-Aug-17

 

Applied

COBOL Programmer Analyst

IBM Solutions Delivery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 3 - 5 years experience in COBOL
 • Experience developing front-end using CICS
 • Have knowledge of Cobol programming, JCL, CICS

08-Aug-17

 

Applied

Java Programmer Analyst

IBM Solutions Delivery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Strong skill of JAVA/J2EE programming
 • Proficient in Spring, Strut, or RESTful Frameworks
 • Familiar with Agile Methodology

08-Aug-17

 

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

07-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล