• ปริญญาตรี การเงิน,เศรษฐศาสตร์,สถิติบัญชี
 • ประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจออนไลน์
 • Excel,Spreadsheet,Vlookup,Power BI,Pwer point

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Financial Analyst

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Accounting and finance
 • Financial analysis
 • Rayong, automotive

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Infrastructure and Network Support
 • IT Security Support
 • At least 3 - 5 years experience.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • รักในสายงาน IT ไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตาม
 • รับไม่อั้น ถ้าคุณเจ๋งจริง รออะไรล่ะ สมัครเข้ามาสิ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in IT or related
 • 3 years of work experience as a system analyst.
 • Familiarity with programming languages

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Financial Modelling/Investment experience
 • Holding CPA License will be advantage
 • Good command in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in engineering
 • logistic or any related field
 • 3 years experience in transportation analyst

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design,Requirement definition, fit & gap analysis.
 • Coding skill in Java or .Net, System Analysis
 • Have JLPT(Japanese-Language Proficiency Test N-1)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 days working
 • salary : 50-100K or negotiate
 • working area : Sathorn, Bangkok and Rayong

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • System Admin (linux),
 • Infrastructure , Network และ Security
 • Database Admin (Oracle)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Web Developer
 • Infrastructure
 • Network และ Security

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experienced in finance analysis
 • Enthusiasm for doing detailed, accurate work
 • Good command of English communication

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst
 • Information Technology (Big data)
 • Chong Nonsi

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Min 4 yrs experience as IT Business Analyst
 • Salary up to 150k!
 • Central Bangkok, next to BTS/MRT

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 160k /เดือน

Applied
 • Business Development / Asset Management
 • 2 - 5 years experienced in Business Development
 • Exp. with Real Estate Developer / Asset Manager

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automation Testing, Software Tester, QA Automation
 • Quality Analyst, Performance Testing, UI Testing
 • Manual testing, Database testing

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior HR
 • Training and Development
 • Facilitator and Leadership

15-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 Years in Securities Brokerage
 • Strong knowledge of financial product
 • Bachelor or higher degree in Computer Science

14-Sep-19

 

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development

13-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • technical requirement gathering, software dev.
 • design/build/test,database design integration test
 • impact analysis, deployment & technical document

13-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree, finance or accounting major
 • 4 years of experience in Financial Reporting
 • Fluent in Thai & English

13-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor's/Master's Degree in Computer Science
 • 6-7 Years SAP SD,MM, FICO Support or other ERP
 • Experience in E-procurement Implementation

13-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's/Master's Degree in Computer Science
 • 6-7 Years of work experience as Business Analyst
 • Understand IT Concept (LAN,WAN, Operating systems)

13-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและโบนัส
 • ประสบการณ์ทางด้าน System Analyst อย่างน้อย 3 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

13-Sep-19

 

Applied
 • Reporting and consolidation
 • Strong IFRS knpwledge
 • Western culture

13-Sep-19

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Fluent professional-level English
 • Appreciates Asean cultural diversity
 • Start-Up mentality

13-Sep-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Compliance
 • Testing
 • Assurance

13-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Outstanding achievements in academic
 • Ability to manage multiple projects simultaneously
 • Analytical thinker with the ability to articulate

13-Sep-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Business Analyst
 • Computer Science, Computer Engineering, IT
 • CRM, Portal, Design Pattern

13-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Engineering, MBA, Logistics
 • At least 3 year of experience in planning analyst
 • Knowledge in Feasibility Study

13-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent Compensation Packages and Benefits
 • Excellent career path and
 • Regional scopeand Projects assignments

13-Sep-19

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree or higher in Finance, Banking
 • 5 years’ experience is preferable in finance
 • CISA or CFA license is preferable

13-Sep-19

 

Applied
 • Senior Programmer Analyst
 • FinTech Industry
 • Java

13-Sep-19

 

Applied
 • SQL, Python/R, Tableau and advanced Excel
 • 4+ Years Experience
 • fluent in English - both spoken and written

12-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ERP Oracle in Financial module (Hyperion, EPBCS)
 • ERP Cloud
 • Domain knowledge in on of the area of Oracle ERP

12-Sep-19

 

Applied
 • ป.ตรี/โท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ สารสารเทศ
 • ปสก.ด้านวิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อ 3-5 ปี
 • มีทักษะการใช้ SQL Command, SSIS, Cube

12-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำในลักษณะ Investment Banking
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าในต่างจังหวัดได้

12-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst, Agile, SDLC
 • Get Requirement from Government customer
 • IT, software house,

12-Sep-19

 

Applied

Senior Business Analyst

Central Technology Organization

กรุงเทพมหานคร

 • Proven work experience in IT / E-Commerce Project.
 • Experience in Big Data.
 • Can use PowerPoint, Word and all other Office Tool

12-Sep-19

 

Applied
 • Project Management
 • Good communication and relationship
 • Technical Background

12-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University Degree or Equivalent
 • 6-8+ years Trade Compliance Experience
 • 5+ years experience in area’s customs

12-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 5 Years+ Experience of IT Project Management
 • MRT, 5 Day Work Week

12-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Implement the Security Blueprint for the Business
 • Work on a Regional Level across the APAC Region
 • Work with IT Security Functions to Ensure Safety

12-Sep-19

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Lead the IT Policy & IT Risk Management Function
 • Work on a Regional Level across the APAC Region
 • Deliver Training on IT Security Policies

12-Sep-19

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Test Analyst
 • perform User Acceptance Test
 • Creation of Test Strategy

12-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor in Accounting with 3 years experiences
 • Hands on knowledge of Excel and SAP ( MM ,PP, CO)
 • Cost Analysis of Manufacturing concept

12-Sep-19

 

Applied
 • Financial Modelling experience
 • Experience in planning and and analysis
 • Good command in English

12-Sep-19

 

Applied
 • MS-SQL Server, Oracle, Tableau and Big data
 • SQL Language and DBA management tools
 • Direct data change

12-Sep-19

 

Applied