• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

21-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of direct experience in this field
 • Minimum 3 years of experience in management level
 • Strong financial analytical skill

21-Sep-18

 

Applied
 • Corporate Banking Segment Strategy
 • Business Analysis / Customer insight
 • Banking business development

21-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • To work with coverage teams
 • To build China Eco-systems for China business
 • To cross selling other bank’s products

21-Sep-18

 

Applied
 • Acquire new non-borrowing customers
 • uild and retain relationships with existing client
 • Prepare account plan for new account

21-Sep-18

 

Applied
 • Expand business with existing and prospective clie
 • onduct on-going monitoring of clients under their
 • Develop / execute marketing plans to achieve assig

20-Sep-18

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide credit analysis & recommend solution
 • 5 years experience in Credit Analysis
 • Ability to travel 25% of the time into location

20-Sep-18

 

Applied
 • Internal Communication
 • PR Comunication
 • Employee Engagement Director

20-Sep-18

 

Applied
 • BBA or related field
 • 2 years experiences in credit & risk management
 • English is preferable

20-Sep-18

 

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in corporate banking
 • Strong credit analysis
 • Excellent command of English

20-Sep-18

 

Applied
 • Competitive Salary + Fixed Bonus
 • At least 1-2 years experience in Banking Industry
 • Excellent Communication Skills (English&Thai)

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-8 years of experiences in corporate banking
 • Possess strategic and business thinking skills
 • Energetic, enthusiastic, strategic thinking

20-Sep-18

 

Applied
 • Credit analyst, Credit management, underwritter
 • Relationship management
 • Corporate banking

19-Sep-18

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Experience in credit analyst will be appreciated
 • Good personality and can do attitude

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • 5 years of working experiences in banking
 • Excellent personality with high communication

19-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า / วิเคราะห์เครดิต (SME)
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 2-5 years’ experience in credit & risk management
 • Review customers performance

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Banking & Finance
 • 3 years of related professional experience
 • Fluent in English and good in computer literacy

19-Sep-18

 

Applied
 • Strong financial analysis skill
 • Excellent English or Chinese writing
 • Good communication, interpersonal skills

19-Sep-18

 

Applied
 • 1 year of direct experience in this field
 • Good written and spoken English
 • Strong financial analytical skill

19-Sep-18

 

Applied
 • 0-5 years experience in Accounting, Credit, Financ
 • GPA 2.98 up, TOEIC 780 up or IELTS 6 up
 • Analytical thinking, strong communication skills

19-Sep-18

THB30k - 55k /เดือน

Applied

Credit Analyst

Ngernturbo Co., Ltd.

ปากเกร็ด

 • Competitive package.
 • Generous benefit.
 • Fast growing company.

19-Sep-18

 

Applied
 • Male or Female age between 25 years up
 • degree in Business Administration, Finance
 • 1 - 2 years experience as credit officer

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Economics, Banking
 • Strong command in English,i.e.,reading,speaking
 • 0 - 2 years of experience in Corporate Banking.

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree of Economics / Business / Finance
 • 5 years of experiences in Risk Management field
 • Good command in English writing and speaking

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Present analysis report to the credit approver
 • Evaluate clients’ credit and financial statement
 • Provide the recommendations to mitigate risk

18-Sep-18

 

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics
 • 2 years of experience in SME credit analyst
 • SME-M Credit Analyst

18-Sep-18

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • Analyze financial structure
 • Credit Analyst, Underwritter, Finance analyst

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Economics
 • Mentoring and supervising
 • Be initiative and pro-active

18-Sep-18

 

Applied
 • 3-5 years of direct experience in this field
 • Minimum 3 years of experience in management level
 • Strong financial analytical skill

18-Sep-18

 

Applied
 • Credit risk, data analysis
 • finance, banking, credit risk management
 • Assist in the implementation of changes on credit

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Accounting, Finance
 • Responsible for credit write up & credit approval
 • Possess good interpersonal and communication skill

17-Sep-18

 

Applied
 • Financial Institution / Corporate banking Analyst
 • Credit Analyst / Relationship Manager
 • Lending and Structured Product Experience

17-Sep-18

 

Applied
 • Degree in a Business/Management
 • Strong finance and lending experience
 • Experience in evaluating financial statements

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Finance,
 • Economic, Accounting
 • Engineering or related field

17-Sep-18

 

Applied
 • To Handle credit underwriting's works
 • Bachelor Degree up in Finance, Economics or relate
 • 3 years up relevant working experience

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degree in Finance, Accounting or related
 • Fresh Graduates are welcome
 • Challenging Assignments

17-Sep-18

 

Applied
 • Manage business relationship with KBank clients
 • Credit, Financial and Industry analysis
 • Multi Corporate / Corporate Banking Segment

17-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • Good English Communication
 • วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ

17-Sep-18

 

Applied
 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

14-Sep-18

 

Applied
 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

14-Sep-18

 

Applied
 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

14-Sep-18

 

Applied