• 1 ปี ด้าน Managerial Accounting
  • Budgeting&Forecast, Management Report & Analysis
  • จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน

13-Aug-20

 

Applied
  • 3 years in finance analysis
  • Responsible for stores P&L budget
  • rolling forecast P&L

10-Aug-20

 

Applied
  • Management report
  • Business analysis
  • Business planning

03-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่