• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสต์คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์เป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • เข้าใจ Object Oriented Analysis and Design

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Collect and analytical customer need
 • Design database and software specification
 • Web Application in knowledge of J2EE, C/C++ or V

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Define and create financial models for renewable
 • Manage project delivery for projects
 • Very Good command of spoken and written English.

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of exp in Technical Product
 • E commerce, Payment, Banking, Fintech
 • Good communication in Thai & Eng

19-Jan-18

 

Applied
 • system analysis and design
 • Experience in coding Program with C#.Net, MVC
 • project leader role for software development

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Engineer / IT Security, Penetration Test
 • Security Analyst / Operations, IT Technical
 • Computer Data Network,Operation System,Programming

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

19-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor's degree in Finance, Accounting
 • Understanding of complex enterprise-level
 • should have skills in writing

19-Jan-18

 

Applied
 • Minimum of Bachelor degree in Computer Science
 • Minimum 4 years of experience
 • Good service minded and customer focused

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in IT/ Engineer/Computer Science
 • 1 year experience in Business Analyst
 • Coding Experience in .NET/Java/iOS and Android

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • application technical design
 • design and development process
 • data flow, application landscape

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only, Age is not over 30 Years Old
 • 2 yrs Exp in System Analyst, IT Engineer
 • Exp of design or installing network systems

19-Jan-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • Experience in System Analyst
 • oracle database knowledge

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineer
 • 5 years experience in system analysis & design
 • Application development, object-oriented program

19-Jan-18

 

Applied
 • Analyst and design
 • software development
 • technical support

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • Project Management
 • C#.Net

19-Jan-18

 

Applied
 • Strong written and verbal communication skills
 • Understanding of systems engineering concepts
 • Job for people who love to solve problems

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ICT System Analyst & Developer

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Experience in SCADA applications
 • Degree in Computer,Electronic Engineering
 • Strong computer technical background

19-Jan-18

 

Applied
 • Specific skill of brokerage operational process
 • degree in Computer Science or related field
 • Self-motivated, ambitious and quickly absorb

19-Jan-18

 

Applied
 • Technical Product/System Analyst for HRD Solutions
 • Working together with everybody, no hierarchy
 • Feel free to suggest and recommend best practices

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • data processing, hardware platforms
 • enterprise software applications
 • Data Base design in Oracle, SQL

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Banking Design

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programming:C#.Net/ DBMS:SQL,Oracle(a plus)
 • 3-5 years experiences
 • BTS Surasak (Silom line)

19-Jan-18

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age 24-35 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • 2 years’ experience in Interaction Management

18-Jan-18

 

Applied

System Analyst

Material Automation (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male / Female
 • degree or higher in Computer Engineering
 • Strong leadership and self-motivation

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Information System
 • Strong writing and communication skills.
 • Own a car and have a valid driving license

18-Jan-18

 

Applied
 • Java Technologies
 • analyzing business/function.
 • designing web application.

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C# (asp.net), Visual Studio 2008, JSON, Jquery
 • analyzing business/function.
 • designing web application.

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To design and developer business IT applications
 • To review/ recommend soltuions with BA, developers
 • To support as 3rd tier in production issue

18-Jan-18

 

Applied
 • Senior SA
 • Developer
 • Mobile Developer

18-Jan-18

 

Applied
 • Experiences in System Analyst
 • Experiences 4-6 years
 • Good command in English especially writing

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Deep knowledge of .NET architecture/system design
 • Experience in SQL Server and Oracle Databases
 • Good English skills

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

Major Development Estate Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ในระดับดี
 • Visio, Crystal Report, C#, PHP,SQL Server, CSS,
 • Requirement Analysis, Design User Interface

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

18-Jan-18

 

Applied
 • Knowledge in Sale or/and Marketing
 • Be part of International Business Team
 • understand stakeholder requirement

18-Jan-18

 

Applied
 • Translate client requirements into project brief
 • Design and develop software solutions
 • Understand software development life cycle

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

Pakgon Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีความรู้ด้านฐานข้อมูลและออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ดี
 • สามารถจับใจความสำคัญ คิด วิเคราะห์ ออกแบบระบบได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี คิดบวก

18-Jan-18

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Experience in ASP.Net MVC with C#, Web API
 • Experience in Structured Query Language (SQL)

18-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

System Analyst

ADI Resourcing Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 4-8 years business analyst experience
 • Knowledge in Life insurance
 • Thai to English translation and vice versa.

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in software industry.
 • Good knowledge of CMM or CMMi is a plus.
 • Working experience in OLAP tools Administration.

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C# (asp.net) 4.0, Visual Studio 2008
 • Capability in database design and store procedure
 • analyzing business/function requirement and design

18-Jan-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • project leader role for application development
 • ASP.net framework (MVC), C# and MS SQL DB
 • Performs analysis and design

18-Jan-18

 

Applied
 • Good experience as System Analyst
 • Good level skill in speak and writing English
 • Saraly over 30,000 THB

18-Jan-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • SA
 • System Analyst
 • .net

18-Jan-18

 

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงกว่า
 • ส่งอบรมเสริมทักษะ
 • มีโอกาสในการคุมทีมพัฒนา

18-Jan-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล