• สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ในระดับดี
 • Visio, Crystal Report, C#, PHP,SQL Server, CSS,
 • Requirement Analysis, Design User Interface

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Business Analyst / System Analyst

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Business Analyst / System Analyst
 • IT Banking Industry
 • Good English Communication Skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java Technologies
 • analyzing business/function.
 • designing web application.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C# (asp.net), Visual Studio 2008, JSON, Jquery
 • analyzing business/function.
 • designing web application.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Only
 • PL/SQL
 • Oracle database

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบ Android และ IOS
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

iBingo Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experience in analyze systems development
 • Good understanding of business workflow and ERP
 • Documenting software development lifecycle

17-Aug-17

 

Applied

System Analyst

Land and Houses Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 yr experience in .NET software development
 • 4 yr experience in .NET software analysis & design
 • High responsible and work hard under high pressure

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • application technical design
 • design and development process
 • data flow, application landscape

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Programmer,Java Developer,Java System Analyst
 • Application Developer,Software Engineer, IT
 • Information Technology,Computer Sciences

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

Automotion Works Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Computer Science, IT
 • 2+ years of experience as system analysts
 • 3+ years in system development and programming

16-Aug-17

 

Applied
 • Coding skill in Java/ .Net., Web application dev
 • Knowledge about SQL and Database
 • Knowledge about Software engineering

16-Aug-17

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

16-Aug-17

 

Applied
 • Senior SA
 • Developer
 • Mobile Developer

16-Aug-17

 

Applied
 • Business Analyst System Analyst Project Manager
 • ERP MRP
 • Minimum 2-4 years

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • JSP, EJB, JMS, XML, JAVA, C#.net, ASP.net
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • Knowledge in UML Object Oriented J2EE

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst (Manufacturing/ SCM)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Exp. in IT project for Manufacturing
 • Exp. with Java or .Net
 • Good in English

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR JAVA SYSTEM ANALYST

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Good experience in software database architecture
 • Good experience in software/business application
 • Good understand in Object Oriented Analysis

14-Aug-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • test plans and execute/lead ST/SIT testing,BA,SA
 • Business Analyst, Excellent communicate in English
 • get requirements from customer,UAT,business

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst, System Analyst,Insurance,Finance
 • English communication,test plans and execute/lead
 • UAT,multi-task,IT solutions, get requirement,BA,SA

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst (Java)

I&I Consulting Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3-5 years experience in SA
 • Excellent technical skills in Java
 • Get requirement with customer

14-Aug-17

 

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

14-Aug-17

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Windows/Linux operating systems
 • Knowledge of capital/financial market

14-Aug-17

 

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

14-Aug-17

 

Applied

Business Systems Analyst

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Formulates and defines system scope
 • Devises or modifies procedures to solve complex
 • Includes analysis of business and user needs

14-Aug-17

 

Applied

System Analyst

SCAP SOLUTIONS CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Male/Female with Thai nationality
 • Experience in software programming
 • Good knowledge in any of following environments

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

14-Aug-17

 

Applied

System Analyst ( web Application)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Min 3 - 5 years experience in Analysis and Design
 • Background knowledge in OOP concept
 • At least SharePoint Development 2 year

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst C#.Net, Crytal Report
 • Programer Analyst C#.Net, Crytal Report
 • Work at Nanglinchee Road, RAMA 3

08-Aug-17

 

Applied

System Analyst

Nemera International Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Work Experience not less than 5 years
 • Graduated related with IT
 • Age not less than 28 years old

07-Aug-17

 

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

07-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล