• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • System Analyst and Programmer Analyst
 • Strong skill in AS400 RPG
 • Great career path and attractive Benefit Package

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • Fintech
 • 5-7 Years of experiences

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

System Analyst

LANSING BUSINESS SYSTEMS CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Computer Engineer
 • Good Background in Data base design
 • Background in Microsoft .NET, Java

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design,Requirement definition, fit & gap analysis.
 • Coding skill in Java or .Net, System Analysis
 • Japanese Nationality, IT Japanese

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design,Requirement definition, fit & gap analysis.
 • Coding skill in Java or .Net, System Analysis
 • Have JLPT(Japanese-Language Proficiency Test N-1)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Analyst

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Prepare Software Requirements Specification (SRS)
 • Design, Business Flow, UX/UI and Database design
 • Software Documentation, ER Diagram

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge pibics system
 • experience in system Analysis and IT- Coordinator
 • UI and business integration

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age between 23 - 28 years old
 • Java, .Net, SQL, SAP Implement
 • 2+ yrs as System Analyst, Programming roles

22-Sep-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • .Net, C#
 • SQL
 • Restful Web Service

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst (Web/Mobile)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Digital services or e-commerce or payment gateway
 • Experience in MLM or finance business is plus
 • Able to write SQL or do testing is plus

21-Sep-18

THB70k - 90k /เดือน

Applied

System Analyst ( web Application)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Min 3 - 5 years experience in Analysis and Design
 • Background knowledge in OOP concept
 • At least SharePoint Development 2 year

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Developer,Java System Analyst,Java Programmer
 • Information Technology,J2EE,Spring,Hibernate,Strut
 • Very good salary and benefit

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Many Seats C#.NET System Analyst/ Programmer
 • High Salary with Contract Renewal
 • Central, BTS, MRT line

20-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20-Sep-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst (Web Application)

MSC SITTIPOL CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Computer Engineer
 • minimum of 3 years of technology experience
 • Good Background in Data base design in Oracle

20-Sep-18

 

Applied
 • 3-10 yrs+ experience in System Analyst role
 • Experience in MRP, EPR, Oracle Database
 • Experience in some level of team management

20-Sep-18

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • มีความสามารถในการจัดทำเอกสารด้วย Word, Excel

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • JSP, EJB, JMS, XML, JAVA, C#.net, ASP.net
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • Knowledge in UML Object Oriented J2EE

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System analyst
 • Junior / Senior / Specialist
 • Exp 0-8 years

19-Sep-18

 

Applied
 • At least 3-9 years working experience
 • Bachelor Degree or higher Computer related fields
 • Team work, service mind with positive attitude.

19-Sep-18

 

Applied

System Analyst /Senior System Analyst

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Gathering and analyzing to client’s requirements.
 • Document preparation and Design (Database, UI)
 • Strong analytical skills & can work under pressure

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-7 years as an IT Business system Analyst.
 • Establish and monitor project requirements
 • Good Communicate in English

18-Sep-18

 

Applied
 • #SA
 • #systems
 • #Analyst

18-Sep-18

THB20k - 45k /เดือน

Applied

System Analyst

Pakgon Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีความรู้ด้านฐานข้อมูลและออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ดี
 • สามารถจับใจความสำคัญ คิด วิเคราะห์ ออกแบบระบบได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี คิดบวก

18-Sep-18

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2 years’ experience in Software Development
 • Strong skill in .Net, ASP.Net, C#, C++
 • Young bright and innovative System Analyst

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

Parker Bridge Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • System Engineer
 • Linux
 • VmWare

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst & Programmer

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Ability to develop software in C, C++, C#,
 • Tailor and deploy software tools

14-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied