• ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Banking Design

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ในระดับดี
 • Visio, Crystal Report,SQL Server, CSS,
 • PHP Laravel framework, C# Mobile Application

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years experience in system analyst.
 • Programming/Coding Experience.
 • Coordinate skills and eager to learn.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst ( web Application)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Min 3 - 5 years experience in Analysis and Design
 • Background knowledge in OOP concept
 • At least SharePoint Development 2 year

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programming knowledge of Python,coding C,Web app
 • Knowledge of Network,Database,Software
 • Bachelor’s degree in Computer Science,IT,Software

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Design,Requirement definition, fit & gap analysis.
 • Coding skill in Java or .Net, System Analysis
 • Japanese Nationality, IT Japanese

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Analyst / J2EE background preferred

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Gathering and analyzing to client’s requirements.
 • Document preparation and Design (Database, UI)
 • Strong analytical skills & can work under pressure

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design,Requirement definition, fit & gap analysis.
 • Coding skill in Java or .Net, System Analysis
 • Have JLPT(Japanese-Language Proficiency Test N-1)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer or related fields.
 • Experience in the implementation.
 • Experience in Project Management.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

19-Mar-18

 

Applied
 • Deep knowledge of .NET architecture/system design
 • Experience in SQL Server and Oracle Databases
 • Good English skills

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-10 years experience in Software Development
 • Good command in English
 • Skill in C#, SAP/ABAP/BASIS, Java, RPA, or VB.NET

19-Mar-18

THB25k - 55k /เดือน

Applied

Business System Analyst

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Experience with QAD in accounting finance
 • Strong fictional knowledge w/ consulting skills
 • Good English communication skills

19-Mar-18

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Obtain requirements and provide consultation
 • Closely monitor progress and manage project
 • Provide explanation of project outline to clients

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

E-Payment System Analyst (POS,ATM,Cards)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge of international standard (PCI-DSS).
 • Experience with schemes chargeback process (VISA)
 • Good experience with ATM and/or POS systems.

19-Mar-18

THB90k - 120k /เดือน

Applied

System Analyst (Senior to Manager Level)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • System Analyst,
 • Customer Integration Manager
 • API, XML, JSON, English

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst (Core Insurance System)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Exp. working as Business Analyst
 • Insurance business knowledge
 • Claims insurance knowledge

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • 0-2 years of IT experience required
 • Good knowledge of web application

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • project leader role for application development
 • ASP.net framework (MVC), C# and MS SQL DB
 • Performs analysis and design

18-Mar-18

 

Applied
 • Strong coding skill in Java
 • Knowledge about SQL and Database
 • Software House Background is a plus

18-Mar-18

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • International company
 • Report to Quality Assurance Manager
 • Great career opportunity

17-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • 3 years working experiences in Systems Analyst
 • Strong communication and interpersonal skill

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

16-Mar-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Mar-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ออกแบบและติดตั้งระบบ IT Infrastructure Architectur
 • ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร
 • Network Enterprise Security Firewall Unix Linux

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Translate client requirements into project brief
 • Design and develop software solutions
 • Understand software development life cycle

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer or related fields.
 • Experience in the implementation.
 • Experience in Project Management.

15-Mar-18

 

Applied
 • Java Programmer,Java Developer,Java System Analyst
 • Application Developer,Software Engineer, IT
 • Information Technology,Computer Sciences

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree GPA of at least 2.5 upwards
 • Experience in system analysis and design
 • Good spoken and written English is required

14-Mar-18

 

Applied

System Analyst (PL/SQL)

ADI Resourcing Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years of experience in System Analyst
 • Develop web application using PL/SQL for Oracle
 • Good command of written and spoken English

14-Mar-18

 

Applied

System Analyst

Material Automation (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge background Jave,Java script, C#.NET
 • Bachelor's degree or higher in IT related field
 • Strong leadership and self-motivation

14-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Mar-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied

System Analyst

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • system analyst
 • senior programmer
 • it

13-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13-Mar-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Male/ Female, Age is between 25-35 years old
 • C#.Net, MVC, ASP.Net, HTML, PL/SQL, Java is+
 • ERP implementation will be advantage

12-Mar-18

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Support all users to know how to use the systems
 • Upload all business data and verify
 • Any future requests are required

10-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล