• ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • Business Analyst 1 - 3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years or above in telecom billing
 • Degree in Business Administration, Telecom
 • Project management and negotiation skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Marketing
 • A knowledge or qualification in the business area
 • Conduct in-depth analysis business opportunities

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. from Insurance, Finance and Banking industry
 • Experience in Finance, IT or project management
 • Good English command

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Master degree in computer science
 • Strong experience working in an Agile methodology
 • Strong Communication skills in Thai and English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินและเครดิตลูกค้า
 • สนับสนุนการบริหารความสัมพันธ์ ลูกค้าSME
 • จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Finance,Engineering,IT
 • Knowledge in CRM, Datawarehouse, Credit, Fraud
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analyst IT CRM
 • Business Intelligence IT CRM
 • Senior Business Analyst

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in generating process documentation
 • Applications skill (MS Windows, MS Office , SQL)
 • Experience in writing SQL queries

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Analyst

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Business analysis experience
 • Banking or financial experience is plus
 • Good command of English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Statistics, IT
 • Experience in Banking, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent presentation and written communication
 • Support DMP President and President’s Office
 • Make recommendations on internal & external data

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Analyst
 • Financial model
 • Portfolio Management

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior IT Business Analyst

ATJ Recruitment (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional exposures

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • analyze project feasibility
 • project management and project planning
 • perform risk analysis and financial model

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • SEA opportunity but bangkok based
 • Financial software application
 • Java/JEE

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Business Analyst
 • Project management
 • Insurance business

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Analyst

Buzzebees Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • Previous gained experience in Software
 • 2+ years of business analysis or tester
 • Only Thai nationality, Bachelor's Degree

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Financial
 • 0-3 years’ experience as high performing analyst
 • Good coordination and facilitation skills

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Financial
 • 3-5 years’ experience as high performing analyst
 • Good coordination and facilitation skills

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above graduates in finance
 • Knowledgeable in programming skills.
 • Good command of written and spoken English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Deep understanding of retail data / qualitative
 • Strong in market shares analysis
 • Good command of English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business, Finance
 • 3 - 5 years experienced in business development
 • Experience with a real estate developer

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Collaborate with regional IT teams
 • Translate requirements into test scripts
 • Business and technical requirements analysis

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor's Degree in Computer Science
 • Software Engineer, Information Technology
 • 5 years’ experience on System Analyst Role

25-Sep-17

 

Applied
 • 7 years of experience in the insurance
 • Some experience with Salesforce
 • Fluent in Thai and English

25-Sep-17

 

Applied

Business Analyst

Allianz Technology (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Gathering, clarifying and analyzing business
 • Clearly communicating software specifications
 • Providing detailed business and technical document

25-Sep-17

 

Applied
 • Business Analyst
 • Analyze business needs, provide recommendation
 • Ensure evolution and corrective maintenance

25-Sep-17

 

Applied
 • Min 4 yrs of exp required as Business Analyst
 • Job location - Laksi Area
 • Handsome Salary + Gasoline + medical + PF etc

25-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Direct experience in Business Analyst
 • Background knowledge in Accounting, Lending, Risk

25-Sep-17

 

Applied
 • Lead requirements analysis, validation
 • Elicit requirements using interviews
 • Ability to communicate (verbal and written)

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Warehouse Management System.
 • Manhatton WMSO experience is advantage
 • Able to write a simple PL\SQL script.

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Skilled in Cognos BI tools, BI solution activities
 • SQL Language, Database Concept
 • Support Datawarehouse System

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C# (asp.net) 4.0, Visual Studio 2008
 • Capability in database design and store procedure
 • analyzing business/function requirement and design

25-Sep-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Electronics, IT or Systems Engineering
 • Excellent Team Player and Project Communicator
 • Excited about Product Development & Innovation

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in IT, Computer science
 • Self-motivated and self-learning capability
 • Experienced in Financial market would be advantage

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • eCommerce Product Sales & Marketing Performance
 • Logistics KPI & Report Generation & Tracking
 • In-Depth Understanding of Excel & Access Database

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experiences
 • Bachelor's Degree or higher
 • Corporate Planning, Risk Management

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial report, business planning in SCM
 • 5 years experience in related filed
 • Accounting, Engineering, Economics

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least a Bachelor’s Degree or higher
 • 2 years of working experience in the related field
 • Candidates who are able to start work immediately

25-Sep-17

 

Applied
 • Experience in the Business Technology and Solution
 • 0 - 5 Experience as business consultant.
 • Good English both writing and speaking.

25-Sep-17

 

Applied
 • Experience in area of Compliance is a must
 • Experience in Banking industry is necessary
 • Good English skill especially in reading & writing

25-Sep-17

 

Applied
 • Outbound calls
 • Work closely with Category Managers and Marketing
 • securing prices and stock for selected deals

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP Function
 • Software Development
 • System Analysis

25-Sep-17

 

Applied
 • Preparing a financial model & performing analysis
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance, Economic
 • 5 years plus of working experience

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree or higher in Financial, Banking
 • 3- 5 years’ experience as high performing analysts
 • Support the development and execution of strategic

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล