• นักศึกษาจบใหม่
 • Economics
 • Good command of English writing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้าน Business Analyst และ ERP
 • มีความรู้ด้านระบบ ERP
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และแก้ไขปัญหา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer science or computer
 • Able to fully understand the business process
 • Good command of written and spoken English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business process improvement
 • Project Management
 • Innovate, energetic and positive thinking

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analyst, BA,Banking or Financial industry
 • Product Development, PM,IT principle, Fin-tech
 • Leading listed financial industry, Good benefits

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Data analyst skill
 • Project Management skill
 • Business case development

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MUREX, Business Analyst, MUREX Consultant
 • Treasury Product Knowledge, BA, Attractive Salary
 • Multinational Company, MUREX Platform

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Business Analyst / Technical Analyst

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • CRM Salesforce
 • Software Engineer
 • system implementation

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Master Degree in Finance or MBA
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินหรือธุรกิจ 2 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน Financial Analyst

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานด้าน Business Analyst
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์, ความคิดเป็นระบบ, มุ่งมั่น

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Good command of English
 • Work experienced minimum 2 years

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA , Business Analyst , Get Requirement
 • Design Flow , SIT
 • Mock Up , Document

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 Yrs in Software Development & Bus.Analyst Role
 • Able to Analyse/Isolate/Interpret Business Needs
 • Knowledge of Financial Market Instrument

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analysis
 • Accounting and Documentation
 • Online Business

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • 3-4 years’ experience in business analysis
 • 2 years’ experience working with CRM platforms
 • Proficiency in spoken and written English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SQL skills, BIT tools
 • Analytical thinking and problem solving
 • Management of Master Data sets

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Jira
 • System Analyst
 • Business Analyst

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • FP&A at Insurance & Credit Card Business
 • Sales Incentive Performance Strategic
 • Develop&maintain financial model for budgeting etc

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Global Non-Life Insurance Company
 • Technical BA
 • International work environment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Communication skills in English
 • Knowledge in Trading regulations
 • Agile Methodology

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Software project implementation.
 • Degree in computer related field/ prefer female
 • Good English Writing / Speaking and Listening

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Business Analyst
 • Financial Analyst
 • M&A

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ecommerce
 • IT
 • Business Analyst

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 - 5 years of experience in System Analyst
 • C# / .Net / Java Programming Skill (either one)
 • Must capable of coding.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • 5 years of experience as Business Analyst
 • Background from Banking or financial is a plus
 • Scrum certified is a huge plus

06-Aug-20

 

Applied
 • Open attitue to learning
 • Interest and curiosity in investments and finance.
 • Strong English

06-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • 3 years experience in related fields
 • Good command of spoken and written English

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • gather requirements
 • System & Functional Request Specifications
 • Create Proposal

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย ธุรกิจการเกษตร 4-5 ปี
 • บุคคลิก ลุย สู้งานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการหาข้อมูล
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

06-Aug-20

 

Applied
 • Knowledge in cost & financial accounting, hold CPA
 • Experience in PL,BS,Cashflow & Financial statement
 • Experience in Big4 and manufacturing business 10 Y

06-Aug-20

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • analyze and understand business/users requirements
 • engage with customers and advocate their needs
 • Work in startup environment

06-Aug-20

 

Applied
 • FP&A
 • Financial planning and budgeting control
 • Business Financial Analysis

06-Aug-20

 

Applied
 • Degree in Engineering, Finance, Economics
 • At least 5 years experience in Business Analyst.
 • Strong business analytical skills and feasibility

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience between 1-5 years in related fields
 • Interest in problem solving and strategic research
 • Fluent command of both Thai and English

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze project possibility
 • Project Management
 • Transform business requirement to technical

06-Aug-20

 

Applied
 • Master’s Degree Economics, Investment, Banking
 • 3 years of experience in Business Analyst
 • Experience with creating a marketing campaign

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เก็บ user requirements
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • จัดทำเอกสาร SRS

06-Aug-20

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2 years’ experience of analysis, market research
 • Fluent in English (Japanese is advantage)
 • Excellent presentation and communication skills

06-Aug-20

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Excellent analytical skills,SQL,reporting, Excel
 • Experience in leading cross BU analysis projects
 • Lead new data analytics

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age 27-35 years old.
 • At least 3-5 years experince in Business Analyst
 • Service mind and good interpersonal skill

06-Aug-20

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Work with Manufacturing Execution System (MES)
 • New Graduated also welcome!
 • Working day Mon - Fri , 8AM - 5PM

06-Aug-20

 

Applied
 • Java, Tester, Business Analyst many positions!
 • Preferred candidate who has exp in Banking
 • Able to work at BTS Phloenchit

06-Aug-20

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in doing BI report
 • 3 years experience in the position applied
 • Experience in Datawarehouse / Power BI

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst, IT, Technology, ERP, System,data
 • Information, project, customer, design, develop,
 • Analysis, cost, support, application, user, code

06-Aug-20

 

Applied
 • Experience in SQL, Get requirement and Coordinate
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • 2 years experience in Business Analyst

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

Appman Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • fast learner, good communication
 • good team player, customer oriented
 • love challenge, analytical thinking

06-Aug-20

 

Applied
 • Gather and analyze business requirements
 • Provide business workflow, screen mockup
 • Good communication with all levels of stakeholders

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 year of experience with Data Analysis
 • background from oil & gas industry.
 • Computer Science, Engineering

06-Aug-20

 

Applied
 • Business Analyst
 • Energy trading, Electrical engineering
 • electrical principles, smart-grid

06-Aug-20

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

06-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied