• ต้องใช้ Excel ได้ในระดับดีมาก
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจได้

19-Jan-18

 

Applied
 • 5 years experiences in Business Development
 • Bachelor or Master degree in Business Admin
 • Has knowledge in Import - Export procedures

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Engineering / Finance
 • Proficiency in Microsoft Office applications
 • Able to travel abroad

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 750
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์โครงการลงทุน
 • ทักษะในการค้นคว้า วิจัยข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

18-Jan-18

 

Applied
 • Min. 4 year experience within the financial
 • Strong, instinctive understanding of software test
 • Good command of spoken and written English

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA and SA
 • UAT Test
 • Java or .Net

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล