• ทำงานล่วงเวลาได้
 • ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม
 • Toeic 500 ขึ้นไป

20-May-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี ขยัน อดทน
 • เงินเดือน 20,250 บาท

18-May-19

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี

17-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ตรวจสอบ
 • นักวิชาการ
 • วิทยากร

16-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่