• ปริญญาตรี คณะสัตวศาสตร์, สัตวบาล, สัตวแพทย์
  • สายสัตว์บก / สายสัตว์น้ำ
  • ประสบการณ์ในการจัดทำแผนการตลาด

24-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA
  • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • จบปริญญำตรี/ปริญญาโท

23-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่