• นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • คิดค้นเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • ใช้ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการศึกษา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์เขียนแผนการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศ ชาย- หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์เขียนแผนการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศ ชาย- หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • เขียนหนังสือ/เขียนตำรา/เขียนแบบฝึกหัด/ทำแผนการ
 • ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขา ดนตรี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • เขียนหนังสือ/เขียนตำรา/เขียนแบบฝึกหัด/ทำแผนการ
 • ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขา ดนตรี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เพศ ชาย- หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริตและไม่เคยต้องคดี
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล