• การจัดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ EIA
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี / ปริญญาโท
 • มีความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทำงานการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2 ปี

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • ประสบการณ์ตรงในงานด้านพัสดุ จัดซื้อ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ
 • มีความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ การจัดงานประชุม

06-Dec-18

 

Applied
 • (ประจำพื้นที่ภาคกลาง)
 • กิจกรรมส่งเสริมความรู้วิชาการเกษตรต่างๆ
 • สามารถขับรถได้

04-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่