• วุฒิปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี

18-Oct-19

 

Applied
 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
 • สนใจงานด้านวิชาการและพัฒนาการศึกษา

16-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Infrastructure

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่