• ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับระบบและพัฒนาคุณภาพ
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบและพัฒนาคุณภาพ

38 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • system engineer, programmer
 • developer, programmer
 • system developer, programmer

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good skill programing in JAVA or C#.Net and SQL
 • Male or Female, age not over 35
 • *Job Opportunity - Open position right now*

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ICT System Analyst & Developer

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Experience in SCADA applications
 • Degree in Computer,Electronic Engineering
 • Strong computer technical background

12-Dec-18

 

Applied
 • Perform system analysis, design, development
 • Support business analysis and manage
 • Knowledge in SOAP/RESTful web service

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Experience with .NET programming
 • Knowledge in SQL server
 • มีสวัสดิการต่างๆมากมาย

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Work Environment
 • Office in Great Location (Central World)

12-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ในเรื่อง Unified Modeling Language
 • มีความรู้ในการใช้ฐานข้อมูล MS SQL, Oracle, MYSQL
 • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 5 ปี
 • พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, C#, HTML, CSS
 • มีความสามารถในการใช้ SQL Server

11-Dec-18

 

Applied
 • Web Developer / Web Programmer
 • นักพัฒนาระบบเโปรแกรม / นักเขียนระบบเว็บไซต์
 • Samsung B2B distributor for enterprise mobility

11-Dec-18

 

Applied
 • SAP CRM
 • Banking Experience
 • Good command of English

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master's Degree of Computer Science
 • 5 years’ experience in system development
 • Well understanding on Object Oriented Programming

10-Dec-18

 

Applied
 • ออกแบบเครื่องมือ
 • ให้คำปรึกษาและจัด Work Shop
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

06-Dec-18

 

Applied
 • At least 2 years experience of ERP implementation
 • Oracle/MSSQL database
 • Java, Java script,C#.NET

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor or higher
 • At least 3-5 years of experience
 • Positive thinking and good working as a team

29-Nov-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Developer,Java System Analyst,Java Programmer
 • Information Technology,J2EE,Spring,Hibernate,Strut
 • Very good salary and benefit

21-Nov-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied