• ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านระบบบริหารคุณภาพ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Engineering
 • Experience in .NET application development
 • Knowledge of Relational Database Concept

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ICT System Analyst & Developer

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Experience in SCADA applications
 • Degree in Computer,Electronic Engineering
 • Strong computer technical background

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Developer Programmer
 • IT computer engineer
 • Java, C#, Angular, Node JS, Python,C++,GO,Solidity

21-Jun-18

 

Applied
 • At least 3 Years Experience
 • Bachelor Degree or Higher in Computer Science
 • Chance to work with big organizations

20-Jun-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • To design and developer business IT applications
 • To review/ recommend soltuions with BA, developers
 • To support as 3rd tier in production issue

20-Jun-18

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in Java
 • Experience w/ design&development of microservices
 • Maintain existing servies on Cloud(AWS)

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้C# .NET application
 • มีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในเรื่อง Software Development Process

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 Year Exp./Newly Graduate is welcome
 • Bachelor Degree or Higher in Computer Science
 • Opportunitiy to develop software for Big Companies

20-Jun-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Make quality products
 • Make testing easier by using tools
 • Work smart on innovative projects

19-Jun-18

 

Applied
 • MC Payment (Thailand)
 • Java Application Developer
 • Salary – Negotiable

18-Jun-18

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or higher
 • At least 3-5 years of experience
 • Positive thinking and good working as a team

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Web Developer
 • Web Programmer, .Net Programmer
 • C#.Net, VB.Net, Oracle, MS SQL Server

18-Jun-18

 

Applied
 • Java, .Net, MS SQL and Report Tools
 • writing SQL queries for SQL Server or another
 • use version control software such as SVN

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Developer,Java System Analyst,Java Programmer
 • Information Technology,J2EE,Spring,Hibernate,Strut
 • Very good salary and benefit

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years programming experience
 • .NET, SQL, Visual Basic ,(C#), HTML
 • Experience working with K2 or Other BPM workflow

13-Jun-18

 

Applied
 • Programmer and developer
 • 3 - 5 year working experience.
 • Able to onsite in Bangkok (BTS/MRT line)

06-Jun-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied