• ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับระบบและพัฒนาคุณภาพ
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบและพัฒนาคุณภาพ

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science Degree
 • 1-2 year experiences in programming
 • React Native, Cordova, HTML 5, CSS 3.0, JavaScript

16-Mar-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • .NET
 • C#
 • Software Development

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .NET
 • C#
 • Software Development

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Programmer
 • System Developer
 • โปรแกรมเมอร์ พัฒนาระบบ

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#.NET,
 • Age not over 32 years
 • Good command of English

15-Mar-18

 

Applied
 • Java Programmer,Java Developer,Java System Analyst
 • Application Developer,Software Engineer, IT
 • Information Technology,Computer Sciences

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ICT System Analyst & Developer

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Experience in SCADA applications
 • Degree in Computer,Electronic Engineering
 • Strong computer technical background

15-Mar-18

 

Applied
 • Male, age 28 – 35 years old. Graduated in IT field
 • Has skill in Programming (VB.net,C,C#) & database.
 • Experience in System analysis & develop IT system.

14-Mar-18

 

Applied
 • To design and developer business IT applications
 • To review/ recommend soltuions with BA, developers
 • To support as 3rd tier in production issue

14-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาในที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะ C# และ JavaScript
 • Unity,Cocos2D,Egret Engine หรือ game engine

14-Mar-18

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Engineering
 • Experience in .NET application development
 • Knowledge of Relational Database Concept

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ ติดตั้งดูแล บำรุงรักษาระบบ Network
 • ติดตั้งดูแลและบำรุงรักษา

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years programming experience
 • .NET, SQL, Visual Basic ,(C#), HTML
 • Experience working with K2 or Other BPM workflow

12-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Install/Configure OS/software/DB/network
 • System housekeeping, on-site & documents

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Deep knowledge of .NET architecture/system design
 • Experience in SQL Server and Oracle Databases
 • Good English skills

09-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล