• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญ HTML, Javascript, AngularJS
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Create, design, and develop on iOS.
 • Solving bugs and handle issues of the running
 • iOS & Android development.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1+ years development experience
 • Objective C, Swift, Storyboard
 • Use Java,Android Studio, C++

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Web Developer
 • เขียนโปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์
 • เรียนรู้สื่อใหม่ๆ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • E-Commerce or Finance skill for Mobile development
 • 2 years’ experience in mobile platform
 • Bachelor’s Degree / Master’s Degree in every field

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • A Bsc. or Msc in engineering or science
 • Can speak and write fluently in English.
 • Learn and use new technologies

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile developer
 • Android
 • IOS

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เงินเดือนเริ่มต้น 25,000
 • พัฒนา Native Mobile Apps
 • พัฒนาเว็ปด้วย Wordpress

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • พัฒนาและทดสอบโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการแอนด์ดรอย
 • เข้าใจหลักการออกแบบของ UI & UX
 • มีความรู้ความสามารถจัดการ SQLite

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Mobile Developer

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • all phases of the development life cycle
 • developing mobile applications using Objective C,
 • developing with Cordova Framework

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good Salary
 • Experience in Java/Kotlin for Android
 • Experience in Swift for iOS

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied

Android Developer

APAR TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • JAVA for Android
 • SVN,GIT
 • Android

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Android Development for HRD Solutions
 • Working together with everybody, no hierarchy
 • Feel free to suggest and recommend best practices

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile Developer,Mobile Programmer,iOS,Android
 • Programmer Analyst,Java Programmer,IT
 • Software Engineer,Application Developer

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Android
 • Mobile
 • Trading

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least minimum 3 years of related experience
 • Experience in mobile application development
 • Programming: React, JAVA ,JAVA Script

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ANDROID DEVELOPER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 3 years of experience in Develop Web
 • Experience in developing JAVA for Android
 • Knowledge of SVN, GIT

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Android Developer

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Android Development experience
 • Good level of English
 • Can work in Chatuchak

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Android
 • Mobile programmer
 • programmer

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Native Mobile App Developer (iOS & Android)
 • Agile environment
 • English Language

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

iOS or Android Developer

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Create, design, and develop on iOS
 • Solving bugs and handle issues
 • Review application specifications file

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2-3 years of experiences
 • We are in digital market, challenge opportunities
 • Good Salary - Negotiable

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • 10 years of software development
 • Experience in mobile and web development

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Android Developer

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree with minimum 3 years
 • Build cutting edge Android/iOS application
 • Developer who is willing to create disruptive

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 2-5 Years of Experience in Native iOS development
 • Knowledge of UI/UX standards

19-Mar-18

 

Applied
 • International work environment
 • Competitive compensation package
 • Flexible working hours

19-Mar-18

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Mobile Developer

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality only
 • At least 3 years experience with iOS, Android
 • Experience in IT Development environment

19-Mar-18

 

Applied
 • Mobile developer
 • Mobile programmer
 • mobile application

18-Mar-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Programmer oand/or developer, java, android, ios
 • Junior to senior experience level
 • Major bank, great money, great place to work.

18-Mar-18

 

Applied
 • Android Developer
 • Develop New Features for Existing Products
 • Good Problem Solving Skills

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้ Android Studio พัฒนาแอพได้
 • อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ
 • เข้าใจการทำงานเป็นทีม

17-Mar-18

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • IT team (25-60k + special bonus)
 • iOS/ Android/ .NET Programmer / Network Security
 • Proactive, Commitment, Disciplinary

17-Mar-18

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Mobile Developer (iOS & Android)

T.D. Software Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 2 years experience in Mobile application
 • Good attitude, problem solving and communication

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Andriod
 • ood knowledge with JSON, XML, Swift, Algorithms
 • working with version control systems (Git)

16-Mar-18

 

Applied
 • Skills in programming languages : C#, Java
 • Ability to interpret and follow technical plans
 • Ability to learn quickly

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mobile Developer

Kim Pai

บางคอแหลม

 • พัฒนา Mobile application, iOS, Android, Java
 • เข้าใจใน Software design pattern, MVC, MVP, MVVM
 • ได้ปสก.ออกแบบระบบ ERP เพื่อเข้าใจBusinessทั้งระบบ

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with the Android Studio,Java or Kotlin
 • Knowledge of Mobile Platform Architectures,REST/JS
 • Experience in Agile environments and practices

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้าน software IOS or Android
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียน Mobile application
 • มีความรู้ด้าน Programmer

16-Mar-18

 

Applied
 • ออฟฟิศติด BTS ชิดลม
 • โบนัสประจำปี
 • e-Commerce, Logistics, Transportation, Smart City

16-Mar-18

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถเขียนโปรแกรม Mobile Application: Objective-C
 • มีประสบการณ์และสามารถพัฒนา Mobile Application
 • เข้าใจ Agile, Scrum และ Development Tools

16-Mar-18

 

Applied
 • Participate into product development team
 • Kotlin/Android or Swift/iOS
 • Speech Recognition, Machine Learning & AI

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Android Developer

Asian Technology Solutions Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years of mobile app development experience
 • Solid understanding of Android SDK Development
 • Experienced working with web services, RESTful

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze, customize, and develop application
 • 0-1 year of experience developing software
 • C#.NET, VB.NET, ASP.NET,MVC, Mobile Development.

16-Mar-18

 

Applied
 • Experience in using private/public API mobile app
 • Professional experience in software development
 • Knowledge of Mobile Platform Architectures

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี / ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมบน Android
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : Computer Science

16-Mar-18

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Design and build applications for the iOS platform
 • Identify and correct bottlenecks and fix bugs
 • Knowledge of low-level C-based libraries preferred

16-Mar-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Competitive salary package
 • Open to all nationalities
 • Work Permit and Health Insurance are provided

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exposure to MongoDB and Postgres
 • Experience with native iOS and/ or native Android
 • Experience with source/version control software

15-Mar-18

 

Applied
 • Experience in Android application development
 • High ability of self learning
 • Minimum 2 years experience

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong in programming languages and concepts
 • Familiar with iOS and/or Android SDK
 • Deep knowledge on software development life cycle

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล