• กระตือรือร้นเรียนรู้งาน อัพเดตเทคโนโลยี ชอบการเรีย
 • เขียนภาษา Java เป็นภาษาหลัก
 • มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน

57 นาทีที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Be part of great dev team and develop cool apps
 • Try new languages and platforms
 • Code and have fun!

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years of work experience
 • Experience on web service or web API integration
 • Familiar with Web&Mobile Application development

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mobile Developer,Mobile Programmer,iOS,Android
 • Programmer Analyst,Java Programmer,IT
 • Software Engineer,Application Developer

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • java android system analysis
 • git rest-service
 • UX/UI Design process

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Mobile App Developer

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience with iOS or Android
 • Programing skill in latest iOS version,
 • Java and the Android SDK

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, age between 25 – 30 years old
 • Bachelor's degree or higher in Computer Science
 • Excellent in analytical, debugging

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in IT, or related field
 • Age not over 30 years old
 • Experience with Platform Android, IOS

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mobile Developer - iOS and Android
 • Great Technical Working Environment
 • Interesting Project + Great Salary

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied

Mobile Developer

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • all phases of the development life cycle
 • developing mobile applications using Objective C,
 • developing with Cordova Framework

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Android Software Development
 • Good Android SDK, Android Studio and Eclipse IDE
 • Great Work Environment, Permanent Position

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working in the friendly self-improved environment
 • You will be coached by great Thai IT team leads
 • Central Bangkok

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience integrating mobile applications
 • Able to work well without supervision
 • Good command of spoken and written in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Mobile App Developer

I&I Consulting Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • iOS or Android or both at least 2 year
 • iOS version, Objective-C and/or Swift, or Java and
 • JavaScript, HTML5, CSS, XML, JSON is a plus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3+ years experience in Mobile Development
 • Foreigners Are Welcome To Apply
 • Outside Thailand Application Will Be Considered

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mobile
 • Application
 • Insurance

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science, Information Technology
 • 3 year experiences in Android development
 • Have a deep understanding of modern Android

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีแนวคิดออกแบบและพัฒนาระบบให้นอกกรอบ
 • รู้จัก หรือ เคยศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับตำแหน่งที่ส
 • คุยรู้เรื่อง และ ละเอียดรอบครอบ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 years experience
 • Work on ebook or related project
 • ทำงาน 5-5.5 วันต่อสัปดาห์ 35,000-40,000

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science Degree
 • 3 year experience in Programming
 • React Native, Cordova, HTML 5, CSS 3.0, JavaScript

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Skill: software testing/mobile application testing
 • Strong skills of Selenium, Robotframework
 • Good command of English

21-Sep-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied

Senior Front-end Mobile Developer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Java, Objective-C, C++, and JS
 • Android and iOS Application
 • Agile Development Practice

21-Sep-17

 

Applied
 • Strong in programming languages and concepts
 • Familiar with iOS and/or Android SDK
 • Deep knowledge on software development life cycle

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in developing iOS or Android Apps
 • Bachelor degree in IT or other related fields
 • Excellent written/spoken in English/Thai

21-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนา Application Android 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการพัฒนาแพลตฟอร์ม android
 • มีความรู้ JAVA , Android SDK

21-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in Android and iOS
 • Last 0-3 years’ experience in Software development

21-Sep-17

 

Applied
 • 3-5 years of experience
 • UX/UI Application design skill will be advantage.
 • Fast learning and can work as a team.

21-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
 • Java, Web Services, XML, Social API, SQL Lite
 • สามารถใช้งาน Android SDK, Eclipse และ DDMS ได้

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design and develop mobile application on iOS pla
 • 1-2 yrs of exp. in iOS & Android Development
 • Portfolio is required

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mobile Developers - iOS

OTV CO., LTD.

ห้วยขวาง

 • IOS Mobile Developer
 • ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • สวัสดิการพนักงาน

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Build robust, smooth, and cool apps
 • Work in a start-up environment
 • Open to local and international candidates

20-Sep-17

 

Applied
 • Mobile Developer
 • 3 years of experiences
 • 5 days working

20-Sep-17

 

Applied
 • Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good salary package
 • Development opportunities
 • Medical insurance

20-Sep-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Male or Female with age 25-35 years old
 • At least 1– 5 years working experience in Android
 • Skilled in Java Programming

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast growing, well financed B2B enterprise startup
 • Competitive salary and benefits
 • SaaS or Cloud Experience Preferred

20-Sep-17

 

Applied
 • Android Developer or iOS
 • เขียน Android Application or iOS
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Java Programming

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาโปรแกรม Mobile application android
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขอเพียงเขียนโปรแกรมได้
 • Java Eclipse

20-Sep-17

 

Applied
 • 2-5 years Mobile Developer
 • Java, Objective-C, Swift, MVC, UI/UX, Json, XML
 • Oracle, SQL Server, Javascript, Banking, Financial

19-Sep-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • TCP/IP, HTTP, SSL, REST, GraphQL, WS, HTML5, CSS
 • SQL (PostgreSQL), Linux

19-Sep-17

 

Applied
 • Computer Engineering/Science/IT/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีภาษาอังกฤษ ใช้Java/Kotlin/WebServ
 • มีความคุ้นเคยกับ Android Platform APIs/Agile/Scrum

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze, customize, and develop application
 • 0-1 year of experience developing software
 • C#.NET, VB.NET, ASP.NET,MVC, Mobile Development.

19-Sep-17

 

Applied
 • Java
 • Android
 • Software Development Engineer

19-Sep-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Android Programmer

Maya Wizard Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai / Degree or higher in Computer Engineer
 • Proficient and Experienced in Android Application
 • Good communication skill and team working

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer Science
 • 3-5 years of experience in developing applications
 • Knowledge and regular use of source control

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mobile Application Developer

Lanna SoftWorks Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience with iOS or Android or both
 • like JavaScript, HTML5, CSS, XML, JSON is a plus
 • 5 Day working

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Backend,Frontend,Developer, Programmer
 • PHP, Restful API, AJAX, JSON, GitHub, Docker
 • Good command in English

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop mobile app on Android and iOS platforms
 • iOS, Swift, Java/Android SDK
 • Ability to work independently on projects

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนา iOS หรือ Android app
 • ได้ทำงานร่วมกับ Dev. ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 • ป.ตรี ด้าน Software Engineer, Com-Sci, IT

19-Sep-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or female age between 24-35 years old
 • Degree in Computer Science, Engineering
 • iOS & Android development

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล