• ไม่ต้องการวุฒิการศึกษา
 • เข้าใจภาษาอังกฤษ
 • เขียนซอฟท์แวร์เป็น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 24-30 years old
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • 2-5 years’ in Software Developer or Programming

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design and code various web/mobile/server
 • Work in startup environment
 • 2+ years experience in software development

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science or related
 • At least 3 years of experiences
 • Salary negotiable

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย React, React Nat
 • พัฒนา API Web Service e.g. Restful ด้วย Node JS
 • พัฒนาโมดูล เพิ่มเติมด้วยภาษา Java Script (ES6) ได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Design and code various web/mobile/server
 • Work in startup environment
 • 1-2 years experience in software development

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer, IT or related
 • Programming C/C++, Multithread & socket program
 • Work experience on linux system will be advantage

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java Developer, Oracle developer, PL/SQL
 • Contract 6 - 12 months
 • Thai National only

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Java developer
 • Experience in J2EE
 • Generous of benefit

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Development, Programmer, Programming
 • Agile, Scrum, C# /.Net , Python , Java, Angular
 • Object Oriented programming (OOP)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java Web Application Developer
 • Front-End and Back-End
 • Agile Environment

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ๋JAVA
 • SQL
 • Software Developer

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 30 Days Work-from-home, Free Gym membership
 • Competitive Salary, Performance Bonus, Insurance
 • Diverse, cross-functional, English-speaking team

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in IT, computer science, engineering
 • Have knowledge in MySQL and SQL Server
 • Have programming skills in window-base

18-Feb-20

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in a related field
 • Strong in English that related to routine work
 • Recommend and execute improvements

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Windows & Web App
 • Fresh grads are welcome.
 • 4 vacancies

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineer
 • 3-5 years of experience in Web application
 • Basic skill in programming with C/C++, C#, JAVA.

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Java, C#, C#.Net, ASP Net Developer
 • Knowledge of System Analyst, Business Analyst
 • Knowledge of test case,test scripts,test plan

18-Feb-20

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี .NET

18-Feb-20

 

Applied
 • International Company
 • Attractive Benefits
 • Startup Environment

18-Feb-20

 

Applied
 • Software Developer in powersports industry
 • Experience in C# .NET with new technologies
 • Competitive salaries with annual bonus

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 3 years in Web Application Development
 • PHP, Mysql, HTML, CSS. JavaScript, Database.
 • Tool for software development project

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technology Solution
 • Work life balance
 • Web Developer/PHP Developer

17-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Can write Oracle SQL
 • Experience developing in either Java, PHP, Ruby

17-Feb-20

 

Applied
 • Software Developer
 • Design and consultant system architect
 • Performing program codes

17-Feb-20

 

Applied
 • 4 yrs experience in Software Development (senior)
 • New graduates are welcome (junior)
 • Java and Java-based Web application development

17-Feb-20

 

Applied
 • Software Developer/Senior Developer
 • s/w product customization/development
 • Attractive salary with fringe benefits

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • JavaScript, Nodejs, React, React Native, Redux
 • Remote Work, ทำงานผ่าน Internet, ลดเวลาการเดินทาง
 • ไม่ต้องเข้าสำนักงาน, ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

15-Feb-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Software Developer
 • Java, C#, Node, React, Javascript, PHP, Mobile
 • Up to 150,000 THB

14-Feb-20

THB55k - 160k /เดือน

Applied
 • Bachelor's degree in Software Engineering/Computer
 • Good knowledge in Software Development
 • Programming skill in JAVA/Javascript

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถเขียน User Interface
 • สามารถ Develop on Cloud
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Business Object

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • Javascript, HTML
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in IT, computer science, engineering
 • 1-5 years of proven experience in Developer
 • Sr. Level required management experience

14-Feb-20

 

Applied
 • Full Stack Development, Java Standard Edition
 • J2EE, Spring , Javascript , Angular
 • SQL Database / NoSQL Database

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in CI/CD tools
 • Strong in solution architecture
 • Software development, Mobile, Frontend and Backend

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คนรุ่นใหม่ไฟแรงปสก 0-5 ปี รักการเรียนรู้ IT&Coding
 • รู้จัก เข้าใจและใช้เป็น: OOP (Java) และ MVC
 • เรียนรู้และลุยงานด้าน Angular,NodeJS,IONIC,Golang

14-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การออกแบบและพัฒนาระบบงานระดับองค์กร
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป สามารถเขียนโปรแกรมด้วย JAVA

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer Science
 • 3-5 years of experience in developing applications
 • Knowledge and regular use of source control

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Engineer
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • Back-End Developer

13-Feb-20

 

Applied
 • Degree in Computer Science, IT
 • ประสบการณ์การ VB.NET, ASP.Net, C# อย่างน้อย 1 ปี
 • ประสบการณ์พัฒนา Web Service ,Web Site Responsive

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS/MS degree in Computer Science, Engineering
 • Minimum of 3 years' in software development
 • 5+ years of web development experience

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C# .Net, JavaScript, JQuery, Ajax, CSS, Bootstrap
 • API Web Service e.g. Restful, SOAP
 • MS SQL Server, Mongo DB

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge on Node.JS or Laravel
 • Leverage design principles to scale applications
 • Multinational team with diverse backgrounds

13-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree of Computer Engineer, IT
 • 3 years of experience in related field.
 • Location: BTS Wongwian Yai, BTS krungthonburi

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PHP Software Developer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • PHP Software Developer
 • Industry Leader
 • Attractive Salary

13-Feb-20

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Software Developer
 • ได้มีโอกาสที่จะทำงานในเทคโนโลยีที่หลากหลาย
 • รักที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Programmer in Telecommunication Industry
 • Work 5-day/week, Good Salary & Generous Benefits
 • Friendly Environment, Near BTS, Work-life balance

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software, Web, Application Developer
 • Java, Python, C/C++, Unix/Linux platforms.
 • International company

12-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attractive Salary
 • International Company
 • Career Progression

12-Feb-20

THB70k - 120k /เดือน

Applied