• ปริญญาตรี/โท Engineering, MBA
 • Process Improvement / Strategy / Service
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master degree in area of Business Administration
 • 5 yearsworking experience in financial institution
 • Banking experience will be advantage

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านนโยบายและกลยุทธ์องค์กร เกิน 1ปี
 • TOEIC score ไม่ต่ำกว่า 650
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Manage K PLUS application in marketing terms
 • Project Management

23-Jan-18

 

Applied
 • degree or higher in business, marketing, finance
 • Experience in strategy/ business consulting
 • Strong analytical, problem solving and logical

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in MBA, Economics or related field
 • 3 years of working experiences in research
 • Excellent command in English

23-Jan-18

 

Applied
 • Marketing Concept and Strategy
 • Experience in Space Management and Zoning
 • Excellent command of spoken and written English

22-Jan-18

 

Applied
 • 2+ years of exp. in Consulting/Investment Banking
 • Analytical, Problem solving and Critical thinking
 • Good presentation skills & command of the English

22-Jan-18

 

Applied
 • Strongly experience in Marketing Research
 • At least 10 years up in Marketing, Business Analys
 • Strategic, Analytical and Logical Thinker

21-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 yrs. in real estate and 5 yrs in management
 • Able to business execution, land acquisition
 • Knowledge of laws to foreign investment & business

19-Jan-18

 

Applied
 • Corporate strategy
 • Experience in strategic thinking in Banking field
 • Master degree in business or related

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To direct and manage the development of company
 • to assist in monitoring progress of the plans
 • to ensure the alignment with budgetary guidelines

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • corporate law
 • government
 • legislation

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Strategy and Business Development
 • Feasibility study/Financial Forecasting
 • Automotive Industry

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Understand financial model & analysis
 • Good command in English language will be advantage

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Strategy
 • Business Planning
 • Project Management

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance, Business Administration.
 • Experienced banker or client interfacing roles.
 • Good communication skills in Mandarin & English.

18-Jan-18

 

Applied
 • 4 - 7 yrs exp. in Operational/Strategic Consulting
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

18-Jan-18

 

Applied
 • corporate strategy, economics trend
 • market trend, banking trend
 • strategies

18-Jan-18

 

Applied
 • Excellent command of English
 • 3 years of experience in corporate strategy
 • Strong analytical and research skills

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Feasibility study and database
 • Background with real estate industry
 • Excellent presentation and interpersonal skills

15-Jan-18

 

Applied
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กลยุทธ์องค์กร
 • วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์

12-Jan-18

 

Applied
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • กำกับ ดูแล การบริหาร จัดสรรและบริหาร

10-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล