• เลขานุการผู้บริหาร
  • Administrative Secretary
  • เลขานุการ

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Exp. in administration
  • Love to handle with documents and filling
  • Good communication skills

07-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่