• สำหรับผู้สนใจการวางระบบการผลิตด้วย ERP
  • หากเคยใช้ Production-ERP มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผลตอบแทนขี้นกับจำนวนโครงการที่ทำงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • Production, SCM, or Financial modules
  • ERP Functional Consult, Presales
  • HIGH SALARY + OT +BONUS

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • Conduct analysis using IE/QC/Logistic
  • Degree in Engineering, Logistic, Economics
  • Strong analytical, logical thinking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่