• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าความ
 • มีประสบการณ์ในการว่าความอย่างน้อย 5 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Lawyer

Thaioil Group

จตุจักร

 • Degree in business law or related field.
 • Bachelor experience in Business Lawyer for 2 years
 • Master experience in Business Lawyer for 1 year.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Law
 • Drafting memoranda of advice
 • Negotiating with counter parties and lawyers

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master of Laws (LL.M) and Bachelor of Laws (LL.B)
 • specific and foreign law on derivative transaction
 • Provide legal consultation and legal services

21-Sep-18

 

Applied
 • การเงิน การธนาคาร สินเชื่อ นิติกร
 • นิติกร สัญญา
 • แฟคตอริ่ง FACTORING ตั๋วสัญญาเช่าซื้อ นิติกร

21-Sep-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor Degree of Law or higher
 • good command of English and computer skill
 • experience in corporate works, work permit, visa

21-Sep-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • LL.B or LL.M Degree
 • Not currently studying in any Master Degree
 • Having a Lawyer License

21-Sep-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • License to practice law is required.
 • 3 years experiences in litigation
 • especially laws related to investment, financial

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการดำเนินคดี
 • มีใบอนุญาติที่สามารถว่าความได้ (Attorney License)

20-Sep-18

 

Applied
 • A great opportunity to have a meaningful impact
 • Minimum 5 years of experience
 • Master degree in law and lawyer license

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นิติกร
 • การสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้
 • มีใบอนุญาตทนายความ

20-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์,เศรษศาสตร์,บริหาร
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร
 • ความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์

19-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางกฎหมาย
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในงานกฎหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วประมาณ 2-6 ปี

19-Sep-18

 

Applied
 • Legal expertise on corporate law
 • 3-5 years in law firms
 • Competitive salary and bonus based on performance

19-Sep-18

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Laws.
 • Willing to travel.
 • Good knowledge of English

19-Sep-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • นิติกรรมอสังหาริมทรัพย์
 • โบนัสประจำปีเฉลี่ย 6 เดือนต่อปี

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

LITIGATION LAWYER

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Master’s or Bachelor's Degree in Law
 • Have Lawyer License
 • Engage in negotiations with opposing parties

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive package.
 • Challenging work.
 • Exceptional working atmosphere.

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years experiences
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experiences in corporate matters
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female
 • Lawyer license
 • Good command of English

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์บังคับคดีหรือเคยว่าความอย่างน้อย3ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Corporate Lawyer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Experienced lawyer in corporate & commercial field
 • Excellent English skills
 • Online and e-payment business acumen

18-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทักษะภาษาอังกฤษที่ดี
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์,เศรษศาสตร์,บริหาร
 • มีความรอบคอบ

17-Sep-18

 

Applied
 • นิติกร ผู้ช่วยนิติกร เจ้าหน้าที่ขอใบอนุญาต,
 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย , Legal, Lawyer, กฎหมาย
 • อ.1, รง.4, กรมโรงงาน, กรมอุตสาหกรรม, การขอใบอนุญาต

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 • นิติศาสตร์,กฎหมาย

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated lawyer, 2 years of experience, top-grade
 • Excellent English skills, international law firm
 • Partnership opportunity, regular work time

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ผ่านงานด้านนิติกรรม สัญญา
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • 3 yrs’ intensive experience as a corporate lawyer
 • Have strong analytical and communication skills
 • Draft & review contracts and other legal documents

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานนิติกรรมสัญญา 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีใบอนุญาตทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นิติกร
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารโทรคมนาคม
 • ฎหมายธุรกิจ กฎหมายบริษัทมหาชน

14-Sep-18

 

Applied