• วุฒิการศึกษา ปริญญตรีขึ้นไป นิติศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย
 • มีความขยันอดทน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A great opportunity to have a meaningful impact
 • Minimum 5 years of experience
 • Master degree in law and lawyer license

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรีขึ้นไป นิติศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย
 • มีความขยันอดทน

16-Mar-18

 

Applied
 • 2-5 years of experience in relevant field
 • Lawyer license is a must
 • Experience in BOI and Foreign Business License

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Laws
 • Understanding of Commercial Law
 • Work in International environment

16-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรีขึ้นไป นิติศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย
 • มีความขยันอดทน

16-Mar-18

 

Applied
 • Draft, and review commercial contracts
 • Prepare and provide any legal documents
 • Provide any legal advice to all related parties

16-Mar-18

 

Applied
 • Conduct a legal research and prepare a legal memo
 • Prepare, draft, and review commercial contracts
 • Prepare and provide any legal documents

16-Mar-18

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิ
 • ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำร่างกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in law
 • Reviewing, commenting and drafting contract
 • Fast learner and pro-active personality

16-Mar-18

 

Applied
 • Senior Lawyer
 • Banking Law and BOT Regulations
 • At least 5 years working experience

16-Mar-18

 

Applied
 • Junior Corporate Lawyer
 • At least 2 years of experience or recent graduate
 • Ability to communicate in Thai and English

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Having Lawyer License, Barrister-at-Law
 • Good command of English
 • 2 years of exp in Lawyer

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรีขึ้นไป นิติศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย
 • มีความขยันอดทน

16-Mar-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

16-Mar-18

 

Applied
 • Attorney at law license
 • 2 – 5 years’ experience in law firm
 • Good command of English (French is a plus)

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lawyer, Legal
 • Good English
 • having background in banking industry

15-Mar-18

 

Applied
 • ป.ตรี / โท นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ21-35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีตั๋วทนายจะรับพิจารณเป็นพิเศษ

15-Mar-18

 

Applied
 • Male/ Female, Good command English
 • experienced in Corporate&Civil Law/ BOI/ Visa/ WP
 • Latest 5 yrs. experience in LAW FIRM is preferred

15-Mar-18

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือน
 • สามารถทำงานได้หลากหลาย
 • ขยันทำงาน

15-Mar-18

THB5k - 10k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Law with experience
 • Graduated from Thai Bar Association (เนติบัณฑิต)
 • If have lawyer license will be advantage

14-Mar-18

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree of Law or higher
 • good command of English and computer skill
 • experience in corporate works, work permit, visa

14-Mar-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree of Law or higher
 • good command of English and computer skill
 • 3-5 years experience in contract & legal advice

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • strong interpersonal and communication skills
 • excellent command of the English language
 • LL.B. or LL.M. from a reputable university

14-Mar-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง, อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี/โท สาขานิติศาสตร์, มีใบอนุญาตว่าความ
 • ผ่านการว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในการทํางานด้านนิติกรอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถร่างสัญญาทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

นิติกร / Legal

Siam Master Concrete Co., Ltd.

นครศรีธรรมราช

 • ดูแลจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายขาย
 • ประสานงานและช่วยงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • โบนัสประจำปี

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

14-Mar-18

 

Applied
 • เดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ว่าความ
 • รู้กฎหมายแรงงาน

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experiences in corporate matters
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
 • ประสบการณ์ด้านงานคดีขับไล่ ภาครัฐหรือเอกชน
 • ไม่น้อยกว่า5 ปี

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Law with possession of lawyer license
 • Good in written and spoken English
 • experience in commercial law

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 25 years old
 • Having a professional license (lawyer)
 • Experienced in government, court, lawyer's office

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

13-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

13-Mar-18

 

Applied
 • บริหารดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
 • ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทาง

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • LL.B or LL.M Degree
 • Not currently studying in any Master Degree
 • Fluent in English

13-Mar-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Thai national with Thai lawyer’s license
 • degree or Master’s degree in law
 • Have legal experience in law firm is preferred

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการดำเนินคดี
 • มีใบอนุญาติที่สามารถว่าความได้ (Attorney License)

13-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Law
 • Drafting memoranda of advice
 • Negotiating with counter parties and lawyers

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

13-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยันอดทน
 • มีความรู้ความสามารถ
 • ตั้งใจทำงาน

13-Mar-18

 

Applied
 • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
 • ประสบการณ์ด้านงานคดีอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานคดีในการปรับโครงสร้าง

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในงานนิติกรรมสัญญา
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตทนายความ

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Law (Welcome New Graduates)
 • Good command of English with computer literacy
 • Detail-oriented, accurate, and highly reliable

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lawyer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • One of leading law firm
 • BTS reached
 • Various practiced

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล