• สวัสดิการดี
 • มีค่าระดับความสามารถ
 • มีความก้าวหน้าในหน้าที่งาน

23 นาทีที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Internal Audit Manager

Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Prepare audit planning, audit scope
 • Good English command in writing and speaking
 • Bachelor’s Degree in Accounting

44 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์สายตรง 10 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ระดับผู้บริหาร 5 ปีขึ้นไป
 • พิจารณาค่าตอบแทนจากที่เคยรับ+ประสบการณ์+เนื้องาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting, Business Admin
 • 5 years' experience in Internal Audit
 • Certificate in CPA CIA orCISA will be advantage

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Internal Audit, Accounting
 • At least 7 years experience in audit
 • Good analytic skill and logical thinking

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / เศรษฐศาสตร์ / เทคโนโลยีสาร
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานบัญชีและการตรวจสอบภายใน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
 • ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ประสบการณ์ทำงาน 4-5 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Internal Audit Finance Audit
 • Automotive Industry
 • Working Monday - Friday

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้านบัญชีบริษัทบางจากฯ
 • มี CPA หรือประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หากจบด้านการตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit/ audit background
 • Experience from the private sector
 • International company or consultancy company

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านงานตรวจสอบภายใน 2-5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมตามหลัก COSO

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Only, age between 25 - 28 years old.
 • BBA, MBA or related fied.
 • Experience around 2 - 5 years.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exp in internal or external auditing
 • Exp in Accounting & Finance, Business Management
 • Ability to work in oversea (Vietnam)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Internal Audit Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • internal audit
 • internal control
 • external audit

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • To audit each branch factories according to SOX 40
 • To perform Fraudulence Prevention check list upon
 • perform Regional Manual audit on cash management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, Age 30-40 Years old.
 • 5 years of Internal Audit experience
 • CPA/CIA is a plus benefit

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • มีความรู้ด้านกฏหมายตลาดหลักทรัพย์
 • มีใบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต(CIA)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Internal Auditor

Indorama Ventures Global Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Internal Audit or External Audit.
 • Excellent in English Language
 • Available to travel for auditing

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Strong background in auditing
 • Good English communication skills

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • internal Audit
 • PWC,EY,KPMG,Deloite
 • bank

20-Sep-18

 

Applied
 • Experience of J-SOX, Financial Planning.
 • Knowledge of Risk Assessment, Internal Control.
 • Good command of English.

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Economics, or other related
 • Execute internal audit and other advisory work
 • Exp. working in external audit (BIG4) is a plus

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting
 • Min 10 yrs’ exp in Internal Audit
 • Experience from Food Manufacturing is a plus

20-Sep-18

 

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม โบนัส พักร้อน 10 วัน ลากิจ 3 วัน ต่อปี
 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:00 หยุดเสาร์อาทิตย์

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Law, Finance, Internal Audit
 • Japanese and English in Business LEVEL, JLPT N2
 • Excellent knowledge of reporting procedures and

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age between 30-40 Years old.
 • Over 5 years of Internal Audit experience
 • CPA/CIA is a plus benefit.

20-Sep-18

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • High school diploma/G.E.D. equivalent
 • At least 2 years of related work experience
 • English Language Proficiency

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare audit report in line with approved
 • supervise the internal audit team
 • Advise management on the resourcing requirements

20-Sep-18

 

Applied
 • Internal Audit
 • Finance and Accounting
 • CIA,CPA,Fraud

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance.
 • Minimum 8 years of External/ Internal
 • Fluency in English (written and verbal)

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit Manager

RSM Recruitment (Thailand) Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • at least 10 years experience in Internal Audit
 • Degree in Accounting or Finance
 • Based in Nongbua Lamphu

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit for small company with high growth
 • Thorough and committed behavior with passion
 • Friendly working environment in the city center

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • CPA/CIA is a plus benefit.
 • Proficiency in Microsoft applications.

19-Sep-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Internal Audit

ThaiNamthip Limited

กรุงเทพมหานคร

 • มีประสบการณ์ External,Internal Audit
 • มีวุฒิบัตร CIA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

19-Sep-18

 

Applied

Senior Internal Auditor

Betagro Public Company Limited

จังหวัดอื่นๆ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

19-Sep-18

 

Applied
 • Minimum 5 years of internal audit experience
 • Experience in working within multi-national
 • Risk Management / Audit Plan

19-Sep-18

 

Applied
 • เพศหญิง- ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน/นอก 1 ปีขึ้นไป

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี (ผู้ตรวจสอบ/ ตรวจสอบภายใน)
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในธุรกิจค้าปลีก
 • วางแผนการตรวจสอบแต่ละสาขา

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี-โท มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียน

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, Finance, Business
 • Experience in audit field 2 Year
 • Good English skill

19-Sep-18

 

Applied
 • Master’s Degree
 • TOEIC certificate with 600 points
 • 4 years auditing experience

19-Sep-18

 

Applied
 • IT audit, network security, application control
 • IT project management, UNIX, AS400, silverlake
 • core bank system, technology engineering, IT infra

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years' experience in internal audit
 • Excellent communication in English
 • Able to work independently

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบอย่างน้อย 10 ปี
 • เคยอยู่ในระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี

19-Sep-18

 

Applied
 • internal audit
 • MNC, Retails Business , import Export
 • MOVEX Systems (AS400)

19-Sep-18

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • หญิง- ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน-นอก 1-4 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี

19-Sep-18

 

Applied
 • Internal Audit experience for 3 years
 • Able to go to Japan for training once a year
 • Communicative English (Neo-4)

18-Sep-18

 

Applied