• วุฒิปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้นรักการเรียนรู้
 • มีบุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Good command in English or Japanese (N3 above)
 • 3 years experiences in garment industry

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. - ปริญญาตรี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี , ขยัน , อดทน
 • ความรู้ความเข้าใจในงานโครงสร้างเหล็ก

14-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน QA ตรวจสอบชิ้นงาน (พลาสติก)
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้ดี
 • สามารถอ่านแบบของชิ้นงานได้

13-Mar-18

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Good welfare and benefit
 • Work under pressure and quick learning

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของสายการผลิต
 • คักแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ Automate Testingหรือเข้าใจด้านCoding
 • ป็นที่ปรึกษาให้ทีมในการออกแบบ Test Cases
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างเว็บไซต์ ( DOM)

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • หัวหน้าฝ่ายผลิตชิ้นส่วน

12-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. - ปริญญาตรี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี , ขยัน , อดทน
 • ความรู้ความเข้าใจในงานโครงสร้างเหล็ก

12-Mar-18

 

Applied
 • - Diploma or Vocational
 • Minimum 1-3 years QC Inspection Services
 • Self confident for working at overseas

09-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล