• ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า,ช่างในโรงงานอุตสาหกรรม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า,ช่างในโรงงานอุตสาหกรรม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 0-3 years experience
 • Good command of English and Computer literacy

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปวช.
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบประปา
 • สวัสดิการกู้ยืม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-หรือ-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี
 • สาขาระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาระบบไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree
 • 1 - 3 years work experience
 • Good command of English and Computer literacy

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีความเป็นผู้นำ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสมารถทางด้านช่างยนต์
 • ร่างกายแข็งแรง
 • ขยัน อดทน ซืื่อสัตย์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านเครื่องจักรเป็นอย่างดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่างเทคนิคไฟฟ้า
 • ช่างเทคนิค
 • ช่างไฟฟ้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาเครื่องยนต์ ,ไฟฟ้า
 • รักงานบริการ,แก้ปัญหา,งานซ่อมแซมเครื่องปั้มลม
 • มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
 • ทำงานล่วงเวลาได้
 • รักในงานบริการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • พร้อมก้าวหน้า
 • มั่นคง
 • พร้อมพัฒนาตนเอง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduated in Mechanical equipment, Machines.
 • 2+ years’ experience in oil & gas industry.
 • Be able to work offshore when assigned.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB100 - 119 /ชั่วโมง

Applied
 • ตรวจสอบการประเมินราคาซ่อม
 • ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน
 • ควบคุมการทำงานของหัวหน้าช่างและคนงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายงานการรับ ส่ง ผ้า / จำนวนผ้าที่รับมา
 • ดูแลระบบการผลิต ส่วนการ ซัก อบ รีด
 • การศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี การตลาด , การจัดการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center หรือ CNC
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ ช่วงล่างรถ
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. และปริญญาตรี
 • มีความรู้ความเข้าใจในวิชาช่างยนต์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senioir Technician / หัวหน้าช่างเทคนิค(สาขาอำนาจเจริญ)

CCC Auto Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีความรู้ในการซ่อมเครื่องยนต์
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center หรือ CNC
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างกลโรงงาน อุตสาหการ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ประสบการด้านช่างซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Science. Master degree would be a plus
 • 1 – 3 years in as science or lab technician
 • Fluent in English communication is a must

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิจัย ปรับปรุงและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เก่า-ใหม่
 • ค้นคว้าข้อมูลเพื่องานวิจัย
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma in Mechanical or Electrical areas
 • At least 3 years’ experience
 • Basic computer skills are required

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical / Technician

Umpire Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • วุฒิ ปวช.และ ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยและตั้งใจทำงาน
 • ซื่อสัตย์สุจริต

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เบี้ยขยันรายเดือน 550, 650, 850 บาท
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงปีใหม่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เบี้ยขยันรายเดือน 550, 650, 850 บาท
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงปีใหม่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างซ่อมจักร

Kitcharoen Garment 1993 Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องจักร
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมงาน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายผลิต
 • วุฒิ กศน. ม.3 ขึ้นไป
 • ทำงาน จ.- ศ. หยุดเสาร์ เว้น เสาร์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ กศน. ม.3 ขึ้นไป
 • ต้องพร้อมทำโอทีถึง 20.30 น.
 • เวลาทำงาน : 7.30 น.-19.30 น. (OT 2 ชม. 40 นาที)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • รับคนที่สะดวกเดินทางไปเองเท่านั้น
 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใส่ชุด สม็อค (SMOCK)
 • ส่วนสูง 150 ซม.ขึ้นไป
 • ทำงาน จ.- ศ. หยุดเสาร์ เว้น เสาร์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หากมีประสบการณ์พิมพ์ ระบบ Flexo จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีโบนัส การันตี ทุกปี
 • สวัสดิการ ค่าอาหาร,เดินทาง,กะ,ตำแหน่ง,ค่าเช่าบ้าน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบระดับปวส. ขึ้นไป (เครื่องยนต์/ไฟฟ้า )
 • ประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ชอบการรื้อ/ประกอบเครื่องจักร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างไฟ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สถาปนิก ภูมิสถาปนิก และ ช่างเขียนแบบ
 • ประสบการณ์ 1-2
 • มีประสบการณ์ทำงานจริง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
 • ติดต่อประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied