• เบี้ยขยัน 600 ,700, 900 บาท / เดือน
 • เบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพ 1,000 บาท / เดือน
 • ค่าอาหาร 600 บาท / เดือน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้านช่างเทคนิคทั่วไป ออกไปService,ซ่อมแซม,บำรุง
 • มีประสบการด้านช่างเทคนิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโร
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ซ่อมบำรุงทั่วไปทั้งสำนักงาน,เครื่องจักรอุตสาหกรรม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิ ปวช.,ปวสสาขาช่างกลโรงงาน เครื่องกล ช่างยนต์
 • 1-2 ปีด้านการซ่อมเครื่องกลโรงงาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนมีวินัยและมีความรับผิดชอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่าง
 • ช่างซ่อมบำรุง
 • ซ่อมบำรุง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • โบนัสจากผลประกอบการทุกๆ 3 เดือน
 • งานเลี้ยงประจำปีของบริษัท

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวช , ปวส สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมเครื่องจักรหรือSupport Line
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้า
 • รายได้ดี หยุดเสาร์ อาทิตย์
 • ไม่จำกัดวุฒิ, มีประสบการณ์การทำงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Benefits ตามกระทรวงแรงงาน
 • จบสาขาไฟฟ้า วุฒิขั้นต่ำ ปวช.
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production Staff
 • Technician
 • Grinding and CNC

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปวสสาขาช่างกลโรงงาน/ไฟฟ้า/อุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ด้านการวางระบบไฟฟ้า

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical Engineering/Science, Mechanical
 • chemical or petrochemical manufacturing
 • Good communication in English & Thai

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Day Work-Production Technician

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Chemical Manufacturing
 • Chemical, Bio, Micro, Food
 • Chemical Engineering

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานไม้ งานประกอบต่างๆ
 • ทำงานตามที่สั่งให้เสร็จและเรียบร้อยในเวลากำหนด
 • มีความตั้งใจในการทำงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นอย่างดี
 • มีความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ แข็งแรง
 • มีทักษะในการต่อและเดินสายไฟฟ้า มีทักษะช่างไฟฟ้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้าอย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์หัวหน้าช่างงานโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานทั่วไปในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนและออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และตอนปลาย (ม.6)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นักเคมี, นักจุลชีววิทยา และ ช่างเทคนิคประจำห้องแล็
 • ทำงานที่ SGS LAB ซอยพระรามสาม 59
 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 14.00 น.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง , เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Graphic Designer
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้งานซ่อมเครื่องยนต์ รถพ่วง 18 ล้อ
 • ซ่อมงานสาธารณูปโภคได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษารถบรรทุกขนาดใหญ่
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ และอื่นๆ
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงรถบรรทุก อย่างน้อย 2 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมการผลิต ชิ้นส่วนกรองอากาศรถยนต์
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับพลาสติก
 • มีความรู้เกี่ยวกับการฉีดพลาสติก Injection mold

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
 • เสนอแนะปรับปรุงแม่พิพมพ์ หรือ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับการฉีดพลาสติก

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบคุณภาพ
 • มีความรู้ระบบ 5 ส

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coffee industry opportunity
 • Supervisory role
 • Join industry leader in Thailand's coffee market

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขาวิชา
 • มีความรู้ด้านช่าง (ประปา+ไฟฟ้า) และซ่อมบำรุงทั่วไป
 • ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ช่างกล
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Technician

SIAMTORQ-ON

บางกอกใหญ่

 • College certificate of mechanical
 • Knowledge of computer software like Excel/Power
 • Speak and write English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ซ่อม/เปลี่ยน เบรก คลัทซ์ ช่วงล่างรถยนต์
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เปลี่ยนยางรถยนต์ ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบ ไฟฟ้า ระบบแอร์ กล้องวงจรปิด
 • ต้องมีใบรับรองความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Set up new Laptop and basic maintenance
 • Basic LAN and Internet troubleshooting
 • Support users through call/remote

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตั้ง Set up แม่พิพม์เครื่องจักร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
 • ขับรถ 10 ล้อ หรือ เทรลเลอร์ได้
 • ซ่อมบำรุงทั่วไปได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความชำนาญในการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ได้
 • วิเคราะห์อาการเสียของรถหน้างานได้
 • ช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความชำนาญในการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ได้
 • วิเคราะห์อาการเสียของรถหน้างานได้
 • ช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์
 • มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใจ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟไฟฟ้า
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟไฟฟ้า
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี และยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานบางพลี จ.สมุทรปราการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงานเครื่องจักรกล
 • สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Technician

SIAM TERRA NOVA CO., LTD.

เชียงใหม่

 • มีทัศนคติที่ดี และคอยช่วยเหลือผู้อื่น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • มีใบขับขี่ และสามารถขับรถยนต์ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานฉีดพลาสติกอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง Double injection

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ช่างกลโรงงาน
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • สามารถซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์และบางเสาร์ (08.00-17.00 น.)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล