• ปวช./ปวส. ทางด้านเครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างเขียนแบบ (Draft Man) ช่างซ่อมเครื่องจักรกล

9 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า
 • สามารถแก้ไขซ่อมแซมไฟ LED ได้

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้เครื่องCNCมิลลิ่ง และเครื่องมือวัดได้เป็น
 • สามารถอ่าน Drawing ได้
 • มีอัธยาศัยดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ รับฟังความคิด

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านปรับเครื่องฉีดพลาสติกไม่น้อยกว่า 2ปี
 • สามารถทำ OT ได้
 • มีบุคลิภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

39 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า กล้องวงจรปิด Finger scan
 • มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • สามารถเดินทางหรือติดตั้งงาน ในพื้นที่ต่างจังหวัด

44 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's degree in related filed
 • Prefer experience of operate Die casting
 • Average in English

44 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานโรงงาน และเครื่องจักร

48 นาทีที่แล้ว

 

Applied

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่

Mitsil Center Group Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถเดินทาง หรือทำงานนอกสถานที่ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านระบบการผลิต

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า ระบบแอร์ ปะปา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้องประสบการณ์ทำงานอะคริลิค
 • สามารถดูแบบอ่านแบบได้
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ เช่น AUTOCAD

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้าอย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความรู้ด้านการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างซ่อมรถยนต์

P.ARCHITECT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านการซ่อมรถยนต์ได้เป็นอย่างดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างเทคนิค ( ด่วน !! )

KEAOLUMDUAN GROUP CO., LTD.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส สาขา ช่างยนต์ ช่างกล
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์
 • ระดับการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส หรือปริญาตรีไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวางระบบไฟฟ้าในรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันอดทน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช./ ปวส.ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือม.6 ขึ้นไป
 • สาขาไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิคส์
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์, การติดต่อสื่อสาร,

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ
 • เขียนรายงานการซ่อมแม่พิมพ์
 • จบการศึกษาระดับ ปวส เป็นต้นไป. สาขาช่างกล

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบเอกสารสัญญาควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่ สาขา เคมี
 • มีประสบการณ์ด้านงานชุบจิวเวลรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในห้อง LAB

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์ได้มีใจรักบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้า ก่อนส่งให้กับลูกค้า
 • ให้บริการด้านเทคนิค ทดสอบและซ่อมบำรุงสินค้า
 • งานด้านเทคนิคอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plans laboratories measurement material incoming
 • Minimum Diploma or above,major mechanic,electronic
 • Having 3-5 years’ experience in testing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ อ่านแบบ Drawing ได้
 • ถ้าพูด เขียนภาษาจีนได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้า ก่อนส่งให้กับลูกค้า
 • ให้บริการด้านเทคนิค ทดสอบและซ่อมบำรุงสินค้า
 • งานด้านเทคนิคอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้า ก่อนส่งให้กับลูกค้า
 • ให้บริการด้านเทคนิค ทดสอบและซ่อมบำรุงสินค้า
 • งานด้านเทคนิคอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ART TECHNICIAN
 • ART TECHNICIAN
 • ART TECHNICIAN

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Automation Engineer / Skilled Technician

SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • 5 years of experience on Automation maintenance
 • Experience in troubleshooting and failure analysis
 • Experience in preventive maintenance

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการงานเชื่อมงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ขยัน อดทน สู้งาน เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับแผนกขาย หรือแผนกอื่นๆ
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช - ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง , ช่างเชื่อม
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้ครั้งคราวได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยช่าง งานช่างไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6
 • รักงานช่าง ชอบพัฒนาตนเอง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาช่างเชื่อม
 • มีประสบการณ์ในการเชื่อม และเคยผ่านงานด้านกลึง
 • มีสุขภาพแข็งแรง มีความยันอดทน ตรงต่อเวลา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technician
 • experience 0 - 2 years
 • Bachelor’s degree or higher

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Mechanical / Electrical Engineering
 • 1-3 years’ experience in technical engineer
 • Team-player and able to work under pressure

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Mold Technician

Obrist (Thailand) Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิต
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า , ปวส
 • สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช/ปวส/ปริญญาตรี
 • สามารถอ่านแบบ/เข้าใจแบบงานได้ดี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด ได้อย่างชำนาญ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid work & Master CAM
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถอ่านแบบ/เข้าใจแบบงานได้ดี
 • วุฒิ ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years of experience in repair and maintenance
 • Proficient in MS Office e.g. Word, Excel
 • Well organized and self-motivation

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล