• ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ
 • เขียนรายงานการซ่อมแม่พิมพ์
 • จบการศึกษาระดับ ปวส เป็นต้นไป. สาขาช่างกล

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานอาคารสถานที่ / มีความรู้และความชำนาญในด้าน
 • ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย / หญิง)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male Only
 • Diploma - Bachelor Degree
 • experiences in glove manufacturing sector

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบการดูแลบำรุงรักษาภายในอาคาร
 • บริหารจัดการดูแลพื้นที่ต่างๆให้เป็นระเบียบได้
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีคามรับผิดชอบและรักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความอดทน ขยัน สามารถทำงานกะได้
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและซ่อมซ่อมระบบไฟฟ้า แอร์ฯ น้ำและงานอื่นๆ
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ภายในสำนักงาน
 • ดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในโรงแรม
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ด้านไฟฟ้า-อิเลคทรอนิค

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ
 • มีการปรับค่าจ้างประจำปีตามการประเมินผลงาน
 • วันหยุดพักผ่อน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใบขับขี่รถยนต์จะดีมาก

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส. ช่างไฟฟ้า ,ช่างยนต์,เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้
 • ประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุง 3 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • ตรงต่อเวลา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

22-Jan-18

 

Applied

Maintenance Technician

I Q PHAIBOON GROUP CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • จบ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีใจบริการและความอดทนในการทำงาน

22-Jan-18

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง Pump,Motor และการติดตั้ง Mechanical Seal
 • วางแผนควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง Pump
 • วิเคราะห์สาเหตุและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุง

22-Jan-18

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง Pump,Motor และการติดตั้ง Mechanical
 • วางแผนควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง Pump
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทางด้านสาขาวิชาไฟฟ้า
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

22-Jan-18

 

Applied
 • Not over 35 years old.
 • Can speak and written English communication level
 • Can work at Chonburi area.

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. ปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวข้อง
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช

22-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ช่างยนต์, เครื่องกล
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา/ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถซ่อมแอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. สาขาแม่พิมพ์พลาสติก
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก

22-Jan-18

 

Applied
 • งานช่าง
 • ช่างซ่อมบำรุง
 • ช่าง

21-Jan-18

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Support the implementation on maintenance tasks
 • High Vocational or Bachelor Degree in Electrical
 • 3 – 5 years working experience in Maintenance

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทางด้านสาขาวิชาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประการณ์ทำงานช่างซ๋อมบำรุง อย่างน้อย 2 ปี

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงโรงแรม 2 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.- ปริญญาตรี
 • สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็คทรอนิคส์

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุง งานเครื่องกล งานไฟฟ้า
 • ปวช.ขึ้นไป ช่างกล ช่างไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร
 • มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจเช็ค ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษาปวช.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา

19-Jan-18

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้
 • ปวช. ปวส. ช่างไฟฟ้า
 • ขับรถได้

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • ปวส.ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สัมภาษณ์ แล้วเริ่มงานได้ทันที

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่างอาคาร
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรกนิกส์ , เครื่องกล
 • ประสบการณ์สายงานช่างอาคารโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน ขยัน สามารถทำงานกะได้

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

19-Jan-18

 

Applied
 • ช่างเทคนิคซ่อมเครื่องฉีดพลาสติคขึ้นรูประดับชำนาญ
 • ปวส.ไฟฟ้า หรือ แมคคาทรอนิคส์หหรือปะสบการณ์
 • ประสบการณ์อย่างน้น 5 ปี

19-Jan-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน

18-Jan-18

 

Applied
 • Need English Resume Only
 • Repair, maintain and improve all production equip.
 • Preventative maintenance program & identify equip.

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า หรือช่างกล
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านระบบไฟฟ้า และการดูแลรักษา

18-Jan-18

 

Applied

Maintenance Technician พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

BEST-PAC CONCRETE (2) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีประสบการณ์ทางด้านงานเครื่องยนต์
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

18-Jan-18

 

Applied
 • ช่างซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิ ปวช / ปวส

18-Jan-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน แข็งแรง ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระบดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการด้านงานดูแล ควบคุมไฟฟ้า
 • มีความคล่องตัว เรียนรู้เร็ว ตั้งใจทำงาน

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ดุแลระบบไฟฟ้า, ระบบ PLC

17-Jan-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านดูแลเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศ

17-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-50 ปี
 • ปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • สามารถขับรถยนต์ได้หรือมีใบขับขี่จะพิจรณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความตั้งใจ และ อดทนในการปฏิบัติงาน
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

17-Jan-18

 

Applied
 • มีใจรักในงานบริการ มีทัศนคติที่ดี
 • มีความสามารถดูแลควบคุมโครงการภายในบริษัท
 • หากมีประสบการณ์ด้านช่างมาก่อนจะได้รับการพิจารณา

17-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานไฟฟ้าโดยตรง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในงานมอเตอร์ (พันทุ่น) ซ่อมเครื่อง
 • ซื่อสัตย์ มีวินัย สามารถทำงานเป็นทีมได้

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล