• ช่างซ่อมบำรุง
 • ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้าเป็นอย่างดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติ
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์
 • ความรับผิดชอบ มีทัศนะคติ
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล ตรวจเช็ค รถ Hand lift,Forklift,รถขัดพื้นไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษาปวส.ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน
 • ช่างซ่อม Folk Lift , ช่างซ่อมรถ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี เครื่องกล, ช่างกลโรงงาน
 • มากกว่า 5 ปี ในงานซ่อมบำรุงโรงงงานอุตสาหกรรม
 • ความรับผิดชอบสูง มี Service mind

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • High vocational or higher in Mechanic, Electrical
 • Knowledge of health & safety standards
 • Knowledge of (preventive) maintenance systems

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า
 • มีทักษะงานช่าง Service
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถทำงานเป็นกะ,นอกพื้นที่ และทำงานบนที่สูงได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช.ด้านช่างยนต์
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้

24-Sep-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า เครื่องกล ระบบนิวเมติก

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี, ปวส.
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถพักที่ทำงานได้

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance/ช่างซ่อมบำรุง

J.Jukkavan 42 Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถขับรถจักรยายยนต์ รถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาตขับขี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

24-Sep-18

 

Applied
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • การศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years of experience in repair and maintenance
 • Certificate in Mechanical / Electrical or related
 • Well organized and self-motivation

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

24-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

24-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

24-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

24-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

24-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

24-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

24-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

24-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

24-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

24-Sep-18

 

Applied
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ
 • สวัสดิการดี
 • ต้องการคนมีประสบการณ์ตรง

24-Sep-18

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ช่างซ่อมบำรุง
 • หางานพิษณุโลก
 • ปวส

24-Sep-18

 

Applied

Maintenance/ช่างซ่อมบำรุง

J.Jukkavan 42 Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถขับรถจักรยายยนต์ รถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาตขับขี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

24-Sep-18

 

Applied
 • ดูแล ตรวจเช็ค รถ Hand lift,Forklift,รถขัดพื้นไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษาปวส.ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน
 • ช่างซ่อม Folk Lift , ช่างซ่อมรถ

24-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied