• ติดต่อและประสานงานกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
 • วิเคราะห์ยอดสั่งซื้อ ยอดขาย ยอดคืน ของกลุ่มนิตยสาร
 • จัดระบบงาน สอนงาน ให้คำแนะนำทีมงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Procurement Manager
 • technology and communications
 • market trends

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ติดต่อผุ้ขายจากต่างประเทศ
 • ทำเอกสารนำเข้า

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Petrochemicals Purchasing
 • Logistic
 • Packaging material

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Excellent command of written and spoken in English
 • Strong negotiation and communication skills
 • 3-5 years relevant experience in Logistics

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • 5 years of experience in procurement.
 • Fluent English verbal and written
 • Detail-oriented and driven

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และ แก้ไขปัญหา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ประสบการณ์ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อ ร้านค้าปลีก
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช- ปริญญาตรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีทักษะในการพูด การนำเสนอ การต่อรอง
 • ตามระเบียบข้อบังคับบริษัท

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร บัญชี จัดการ การเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ / การตลาด
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือ มีประสบการณ์
 • ปฏิบัติงานที่ออฟฟิศ ลำลูกกา คลอง 4 จ.ปทุมธานี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้ออย่างน้อย 3-5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 years work experience in Procurement
 • Excellent to analyze Procurement functions
 • Good knowledge of ISO/ISO 9001:2015,ISO 14001

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing
 • Purchasing
 • จัดซื้อ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Gathering information from national staff
 • Bachelor’s Degree
 • Experience of working as a buyer

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor - Business/Engineering/Procurement or SCM
 • 15 yrs' experiences-strategic sourcing/procurement
 • proven ability in process improvement initiatives

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานจัดซื้อ (ด่วนมาก)
 • พนักงานจัดซื้อ 2 ตำแหน่ง (ด่วนมาก)
 • ด่วนมาก

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดซื้อและจัดเตรียมข้อมูลด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monday - Friday only
 • Well-know Japanese company
 • Good Welfare & Benefit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เก็บประวัติร้านค้าที่ขายสินค้าแต่ละชนิดและข้อมูล
 • ตรวจรับเอกสารใบขอซื้อ (P/R) จากแผนกที่ขอซื้อ
 • ส่งเอกสารให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเซ็นต์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PROCUREMENT MANAGER (CHEMICAL MANUFACTURER)

Fischer & Partners Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree in Chemical Engineer
 • IT expertise in SAP, MS Microsoft and Internet
 • Very Good command in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 5 years of experience in procurements
 • Good command of spoken and written English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Purchasing department is a plus
 • Can do attitude
 • Good communication skill is a must

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 3 ปี
 • เพศ : ชาย , หญิง, อายุ 26 – 35 ปี
 • ใช้โปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการงานจัดซื้อทั้งในและนอกประเทศได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree accounting or administration
 • Fluent in English – writing and speaking;
 • Result oriented towards the assigned task

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for purchase of equipment and services
 • Supervise the procurement management, activities
 • Manage of contractual agreement, forecast and plan

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Industrial Engineering
 • Exp 1-3 Years in Procurement / Sourcing
 • Able to work at Rayong

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้อวัตถุดิบพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการต่อรองกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานนอกสถานที่ได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาจีน เรียนจบที่จีน
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อกับประเทศจีน 5 ปี
 • มีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้มีนิสัยการบริการที่ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic sourcing
 • Procurement
 • raw material , packaging material

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ค้นหา supplier เพื่อเปรียบเทียบราคา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

19-Jun-18

 

Applied
 • สั่งซื้อสินค้า เปิด po ต่อรองราคา
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Jun-18

 

Applied
 • Procurement Process
 • Sourcing
 • Marketing

19-Jun-18

 

Applied
 • ชาย หญิง วิศวกรรมโลจิสติส์ วิศกรรรมไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

19-Jun-18

THB10k - 25k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ , บริหาร , บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Import-Export

19-Jun-18

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • Material Qualification
 • Packaging Supplier
 • PPV

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or more than in related field
 • 1-3years work experience in Procurement/Purchasing
 • Good interpersonal and communication skills

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any related fields
 • 10 years working experience in Merchandise
 • Food or Non Food Sourcing, previously

19-Jun-18

 

Applied
 • 7-10 years experiences in procurement
 • Approve the ordering of necessary goods
 • Supervise procurement team member

19-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้อ หรือธุรการ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานประจำ สำนักงานใหญ่ อุบลราชธานี

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years working experience.
 • Work independent.
 • Hard working, can work under pressure.

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Experience of the premiums and gifts company
 • Follow the process of production

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความละเอียดรอบคอบ,ขยัน,อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

19-Jun-18

 

Applied
 • จัดซื้อและจัดเตรียมข้อมูลด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี

19-Jun-18

 

Applied
 • 0-3 years experience
 • Good in English conversation and writing
 • Working 5 days per weeks

19-Jun-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai, Male/Female, age 30-40 years old
 • 7-10 years experience in EMS or PCBA
 • Good in English / 25-35K / Work @ AIES

19-Jun-18

 

Applied
 • Procurement
 • Merchandising
 • Purchasing

19-Jun-18

 

Applied