• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธา
 • อายุระหว่าง 33 - 38 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • -
 • -
 • -

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มี Mindset ด้านการจัดซื้อสินค้า

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขา
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ จัดหา 3-5 ปี ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์
 • อายุ(ปี) : 28-35

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemistry
 • New is graduated welcome
 • Male/Female, age not over 27 years old

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุ 23-30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหา Supplier หรือ ตัวแทนจำหน่ายทีมีคุณภาพ
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความชำนาญด้านจัดซื้้อ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อทั้งหมด
 • หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO9001, ISO14001

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริหาร
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • มีประสบการด้านงานจัดซื้อ 1-2 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 24 – 32 ปี
 • ปวส.
 • มีประสบการในสายงาน อย่างน้อย 1 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานจัดซื้องานตีราคาสินค้าวัตถุดิบ
 • วางแผนการสั่งซื้อและออกใบสั่งซื้อ
 • (ปวส.) หรือปริญญาตรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบในกระบวนการสั่งซื้อสินค้า
 • รับผิดชอบในการตรวจ ส่งมอบ วัสดุอุปกรณ์
 • ประสานงานให้การส่งมอบถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Procurement Officer (Import)

Nikkei Siam Aluminium Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Handle import documents (Invoice,Packing list)
 • Min 3 years experience in purchasing/import-export
 • Contacts oversea suppliers

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22 - 30 ปี ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานพัทยา
 • งานธุรการ
 • งานจัดซื้อ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่และขนมไทย
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การด้านจัดซื้อ,บริหารสัญญา 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to contribute the development in plant
 • Knowledge for high grade technology
 • Fresh graduates are welcome

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานจัดซื้อ สินค้า จัดเตรียมวัสดุเข้าหน่วยงาน
 • ประสบการด้านจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหาวัสดุอุปกรณ์ วางแผนการสั่งซื้อ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสารสนเทศหรืออื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ในการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO, GMP, BRC
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อ Supplier ซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ดูแลเอกสารบัญชีและการเงิน
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี ทุกสาขา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • Procurement
 • Sourcing
 • construction

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control media production house/media agencies
 • Support marketing communication
 • Maintain relationship with media agencies

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับใบสั่งซื้อ(PR) จากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี/สาขาช่าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อมาอย่างน้อย 1 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ตำแหน่งจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เปิด vendor ให้ทางบริษัทเรามีโอกาสเข้าไปขายสินค้า
 • ค่าตอบแทนสูง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหา (Supplier) ด้านอะไหล่
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหา (Supplier) ด้านอะไหล่
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป จะพิจจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Supply Chain Management
 • Knowledge of contract/procurement management
 • Able to work in Rayong Province

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในด้านงานจัดซื้อโครงการ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Procurement Manager

--

คลองเตย

 • Procurement Management
 • Purchasing Management
 • Contract Management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age not over 28 years old
 • At least 1 year’ experience in procurement/trading
 • Able to communicate effectively in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineeing
 • 1- to 2-year experience in Procurement
 • English : Fair

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี ขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดเลี้ยง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล