• Male and Female age 25 – 35 years
 • Degree or higher in business administration
 • Hard working and can work under pressure

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Import process.
 • Logistic planning.
 • Oversea purchasing

14-Dec-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Upper TOEIC score 650
 • New graduated are welcome/Salary start 18k - 27k

14-Dec-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Well know Alibaba platform will be a plus.
 • High Commission
 • Able to work independently

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ/เลขานุการ
 • นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ

13-Dec-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Good command of spoken and written English
 • Understanding Purchasing process

13-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะการเจราต่อรองที่ดี

13-Dec-18

 

Applied
 • Degree holder
 • 2-3 years experience
 • Fluent in English skills

12-Dec-18

 

Applied
 • Willing to be the core management manager
 • Good command of speaking and writing English.
 • 5 years of experience in the related field

12-Dec-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female Not over 35 years old
 • Bachelor Degree in related field
 • 2-3 years in oversea purchasing, import-export

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้่อ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

11-Dec-18

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป

11-Dec-18

 

Applied
 • Good knowledge of International Trade and Logistic
 • Searching and selecting products from Korea, China
 • Ability of negotiation, detail oriented

11-Dec-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Oversea Purchasing
 • Good command in English & Chinese
 • Senior / Supervisor Oversea Purchasing Officer

10-Dec-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied