• คำนวณต้นทุนสินค้าและราคาขายของบริษัท
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับ supplier

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Overseas Purchasing Supervisor (Food Industry)
 • Annual salary adjustment
 • Yearly bonus

19-Jan-18

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • Good knowledge of International Trade and Logistic
 • Searching and selecting products from Korea, Japan
 • Ability of negotiation, detail oriented

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจา ต่อรองราคา และสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ชอบความท้าทายในการทำงาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 24-32 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ ,การประสานงานระหว่างประเทศ
 • มีผลสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อขอเป็นตัวแทนจาก supplier ต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ(เพื่อธุรกิจ)ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

17-Jan-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ป.ตรี – ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างต่ำ 2 ปี

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchase / Purchasing
 • Oversea Purchasing
 • negotiation

17-Jan-18

 

Applied
 • English competence is primary with administration
 • Candidate has numeracy, literacy and common sense
 • Knowledge of purchasing and logistics is benefit

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 years in Oversea Procurement , Sourcing , Buy
 • Skillful in Microsoft Office
 • English Language & Communication

16-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขา เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 2 ปี ประสานงานชิปปิ้งได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ใช้งาน Excel ได้คล่อง

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน

16-Jan-18

 

Applied
 • Managing delivery schedules with suppliers
 • Generating cost saving project align to the target
 • 5 years’ experience in oversea procurement

15-Jan-18

 

Applied
 • ป.ตรี เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.75 สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดซื้อจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

15-Jan-18

 

Applied
 • งานเอกสารสังซื้อสินค้า
 • ติดต่อประสานงาน
 • การบันทึกข้อมูล

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • purchasing
 • procurement
 • oversea

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 – 3 years experiences in Export Coordinator
 • Have knowledge in support (PO Export Document)
 • Good interpersonal & Good command in English

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ขึ้นไป
 • ด้านภาษา สามารถ อ่าน เขียน ฟัง และสื่อสารได้
 • มีความถนัด ในด้านการ ประสานงาน

10-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล