• ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • เพศชาย
 • -

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี Safety
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Having experience as safety
 • Having experience is any manufacturing field
 • Responsible for safety activity

19-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ดูแลระบบมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007
 • วุฒิการศึกษาปวช-ปตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 1 – 5 years’ experience in Safety &EHS Management.
 • Knowledge of ISO 9001, ISO 14001
 • New graduate is welcome

19-Jan-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years of Occupational Health and Safety
 • Safety Officer License & Cert. Welfare and Labor
 • Shop floor operation, training & machine safeguard

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor of Science Occupational Health&Safety
 • Minimum of 1 year post qualification experience.
 • Reasonable level of spoken & written English.

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in occupational health & safety
 • 1-2 years Experience in OSH
 • Understand OHSAS/TIS 18001 requirements

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of Occupational health and safety
 • Responsible for the environmental Health & safety
 • At least 3 years experiences in safety

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภ่พดี มีความละเอียด รอบคอบ

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Science ,public health
 • At least 3 years experience
 • Can read and write English well.

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อาชีวความปลอดภัย
 • จป.วิชาชีพ

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถรู้เรื่องความปลอดภัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านจป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องข้อกฏหมายด้านความปลอดภัย

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor and evaluate processes and/ or practices
 • Implement the environmental aspects
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety

18-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัย 3 ปีขึ้นไป
 • มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18-Jan-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Safety officer (30-50K)

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Hold Certified Professional Safety License
 • Knowledge of Safety and ISO document
 • Can travel upcountry, multi-task, good English

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วิชาชีพ 4 ปี)
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word / Excel
 • มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 21-24 years old
 • Graduate in Occupational Health, Safety and Envir
 • Reasonable ability to communicate in English

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Safety Experience
 • Transmission Lines, Substations
 • Job in Bangkok and Suratthani

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานด้านความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ ในการด้านความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

18-Jan-18

 

Applied

Safety Officer (Bangna KM.29)

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's Degree of Occupational health and safe.
 • Safety.
 • Good human relations

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • Safety Officer
 • ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Health & Safety
 • At least 2 years’ experience as a safety officer
 • Able to communicate in English

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electrical Engineer
 • 3 safety experience in Automotive or Electronics
 • Good knowledge in Electrical field

18-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

18-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational Health & Safety
 • 3 years of working experience in Construction
 • Knowledge of OHSAS18001 is advantage

17-Jan-18

 

Applied

Safety officer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Auditor of ISO 140001&OHSAS 18001
 • Promotion of Safety & Health
 • Accident & Incident investigation

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ อาคารสูงหรืองานโรงพยาบาล อาชีวอนามัย
 • เขียนแผนงานได้

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Site Safety and Environment Health Officer

BASF (Thai) Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Environment Health Safety Management System
 • Implement EHS activities to improve EHS culture
 • Legal Compliance

17-Jan-18

 

Applied
 • Male, age 25-35 years old.
 • Degree in Occupational Health,Safety Management.
 • 3-5 years experience in in Manufacturing Industry.

17-Jan-18

 

Applied
 • Prepares health and safety strategies
 • Develops internal policies and procedures
 • Carry out risk assessments

17-Jan-18

 

Applied
 • ป.ตรี จป.วิชาชีพ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 1 – 7 ปี
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Occupational Health, Environmental and safety
 • Able to communication in English
 • Self Confident and Aggressive

17-Jan-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • จบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย /จป.
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree [Occupational Health and Safety
 • Experiences including training certificate of ISO
 • Own vehicle will be advantage

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี,มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้

17-Jan-18

 

Applied
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีทักษะการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Occupational Health & Safety
 • 3-5 years experiences in industrial safety
 • Flexible and work under pressures very well

17-Jan-18

 

Applied
 • วฒุิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
 • อบรมให้ความรู้พนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Play a proactive and key role in Plant EHS team
 • Control and manage EHS processes and policies
 • Lead and implement best EHS practices

17-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Occupational, Safety, Health.
 • Good skill of safety and environmental management.
 • Good of Communication in English.

17-Jan-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการการทำงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้วนความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ผ่านงานด้านโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • Responsible for arrange & conduct proper training
 • Follow up emergency equipment inspection
 • Bachelor’s degree or higher in Public Health

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล