• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจาหน้าที่ความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 2-5 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ จป. วิชาชีพด้านโรงงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง 35 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Occupational Health and Safety Degree
 • National Construction Safety Officer Certificate
 • Minimum 5 year Health and Safety field experience

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Occupational Health
 • Having 3-5 years of work experience
 • Good knowledge in NFPA,TIS/OHSAS 18001

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational Health & Safety
 • 3 years of working experience in Construction
 • Knowledge of OHSAS18001 is advantage

23-Mar-18

 

Applied
 • •Bachelor’s Degree in Mechanical
 • Engineering or Electronics
 • Engineering or related field

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3 months
 • Welcome for new graduated.
 • 100% Medical Support

23-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor of Occupational Health & Safety
 • New graduated are welcome
 • Knowledge of OHSAS 18001 is an advantage

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

23-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • อายุ25 ปี ขั้นไป
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบดูแลงานความปลอดภัยและงานสิ่งแวดล้อมภายใน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ISO14001:2015 จะได้รับพิจารณาเป็นกรณี

23-Mar-18

 

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

23-Mar-18

 

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

23-Mar-18

 

Applied
 • สถานที่ : อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน จป. ในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเ

23-Mar-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manages all costs relating to project
 • understand and adhere to Work for all aspects
 • involved project from the start, estimate, cost

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยชีวอนามัย
 • มีความรู้ในด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008,TS 16949

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Spoken written in English will be advantage
 • Experience in factory is an advantage
 • Social Compliance

22-Mar-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Safety officer
 • At least 1 years of Occupational Health and Safety
 • Ensure safety compliance in line with company poli

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to start working in April 2018
 • Salary: depend on experience
 • -

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health and Safet
 • Minimum 2-3 years of work experience
 • Solid knowledge of safety and environmental law

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Occupational Health and Safety, OH&S practice
 • OHSAS8001 or TIS18001
 • Law and regulation on OH&S issues

22-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีเอกสารใบ จป.วิชาชีพ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี

22-Mar-18

 

Applied
 • Good written & spoken English
 • Professional level certification required.
 • HSE procedure and management

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min. 5 yrs exp. in Safety function
 • Bachelor's Degree of Occupational Health & safety
 • Thai, Male, age not over 45 years old

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in health & safety, environment engineering
 • Minimum 5 years of experience in HSE management
 • Good command of English and IT literary

22-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor degree in occupation health and safety
 • 5 years above in manufacturing environment
 • Knowledge in ISO9001 and ISO14001

22-Mar-18

 

Applied
 • จป. วิชาชีพ
 • ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัย

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • Work experience as a sales engineer
 • Welcome New Graduates & Fresh Grads

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge of government regulatory.
 • Bachelor degree in engineering
 • Occupational and Healthy and Environment knowledge

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HSE & Maintenance Assistant/เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เทคนิค
 • Maintenance Assistant

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Safety Officer,power distribution,Field service
 • implement plans,ISO, OSHAS,Quality and HSE process
 • Environment , H&S Specialist,Zero Harm

21-Mar-18

 

Applied
 • ดูแลระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ดูแลระบบมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007
 • วุฒิการศึกษาปวช-ปตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Mar-18

 

Applied
 • To manage health safety and environmental system
 • To set up safety manual and safety regulation
 • To manage safety legal and safety requirement

21-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • สามารถขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Mar-18

 

Applied
 • Posses Professional Safety License (จป.วิชาชีพ)
 • Experience at least 3-5 years as a Safety Officer
 • Degree in Occupational Health and Safety

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย
 • สามารถปฏิบัติงานที่จ.สระแก้วได้

21-Mar-18

 

Applied
 • บริหารงานด้านความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ ในการด้านความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21-Mar-18

 

Applied
 • Safety officer
 • Rayong
 • Occupational Health

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Occupation health and safety
 • จป.วิชาชีพ
 • safety officer

21-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. /ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

21-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัย

21-Mar-18

 

Applied
 • Age 25-30 years.
 • At least 3 years experience in similar industry.
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health&Safety

20-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล