• Management
 • Good of English
 • Experience in Cosmetic

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบการควบคุมคุณภาพดี
 • เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 years Textile experiences
 • Fluent in English, both Oral and Written
 • You love sports!

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ASSISTANT QUALITY CONTROL ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • degree in Mechanical or Industrial Engineering
 • 2 - 3 years of direct experience
 • Good command of English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 27-40 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gender Male / Female. Age 32 years old up
 • Bachelor's Degree in related field or above
 • Computer Skill Proficiency in MS Office 2010

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีอาหาร / จุลชีววิทยา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 7-10 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QC Techincian
 • IPQC
 • QC/QA

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมระบบ GMP, HACCP
 • จบการศึกษาด้าน Food Science หรือ Food Technology
 • เคยผ่านงานระบบ GMP, HACCP ด้านอาหาร

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช/ปวส. สาขาโยธา ก่อสร้าง /สาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมหรือการซ่อมอาคาร/บ้าน/คอนโด
 • มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

25-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, ปิโตรเคมี
 • ประสบการณ์ การทำงาน LAB Quality Analyst
 • ผู้จัดการแผนก

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
 • ปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพประจำปี
 • ประกันและควบคุมคุณภาพ

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพความสะอาด
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจการทำความสะอาด

25-Sep-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรีด้านวิทยาศาสตร์เช่นเทคโนอาหาร เคมี
 • มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งวัตถุดิบ
 • ผลิตภัณฑ์พร้อมกับทำเอกสารงาน ISO

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปวส.

25-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Engineering or related & English resume
 • Male or Female 25-30 years only
 • experience 3 - 5 years in Kaizen Suggestion

24-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ทักษะภาษาอังกฤษปานกลาง

23-Sep-17

 

Applied
 • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
 • Graduated in Engineering with any related filed
 • Welfare: Bonus, Transport, Health care, PVD etc

23-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส – ป.ตรี
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 7 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพโดยตรง

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ computer MS.Office / E-mail

22-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆให้ลุล่วงตามวัถตุประสงค์
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP / HACCP / BRC / IFS

22-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบงาน ISO เป็นอย่างดี

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

22-Sep-17

 

Applied
 • B.Sc. in Microbiology, Biology or related
 • Good knowledge of cGMP/GLP practices/Biosafety
 • Fluent in both written and spoken English

22-Sep-17

 

Applied
 • เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
 • เภสัชกรประกันคุณภาพ
 • เภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ

22-Sep-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในการผลิต
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์
 • มีประสบการณ์ในโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์

22-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภทงานปั๊ม
 • ช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้าน ISO/TS 16949

22-Sep-17

 

Applied
 • QC techichian
 • นักเคมี
 • รับนักศึกษาจบใหม่

22-Sep-17

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบวิศวะช่างกล
 • มีความใส่ใจ ขยันและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • รักการเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ๆ

22-Sep-17

 

Applied
 • มีโบนัส และปรับเงินประจำปี
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีความสามารถในการวางแผน / การตัดสินใจแก้ปัญหา

21-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 22 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารอย่างน้อย 1 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • Quality Control.
 • Electronic Engineer
 • Electronic Parts

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมและดูแลระบบผลิตน้ำดี

21-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female Age 22-28 Years.
 • Bachelor's degree of science
 • Have knowledge of science and quality control

21-Sep-17

 

Applied
 • Thai national, age between 24-34 years
 • Degree in Science or related field
 • 2 years’ experience in QC or QA

21-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล