• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผลตอบแทนประจำปี (โบนัส)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผลตอบแทนประจำปี (โบนัส)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นักจุลชีววิทยา
 • micro lab
 • Microbiologist

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สายตา ต้องไม่บอดสี
 • สามารถใช้เครื่องวัดได้อย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบรับเข้าวัตถุดิบ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Age 37 - 42 years old
 • 10 yrs.experience in QA/QC of automotive business
 • Strong problem solving and Leadership skill

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี / โท วิศวกรรมสาขาอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพ
 • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 0- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 1 ปี
 • ปวช - ปวส

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have experience in field of QA & QC
 • Bachelor Degree in Chemical,or related fields
 • Able to in fluent Japanese are advantage (Level 3

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สาขาอุตสาห
 • สามารถอ่าน Drawing ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ1 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • 2-3 years' experience in Q.C. or Q.A.
 • Good command of English

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 32ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความเข้าใจในระบบ ISO 9001 และ ISO 14001

23-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Science or Engineering.
 • General knowledge : Able to communicate in English
 • Able to use computer (excel, word, power point),

23-Jan-18

 

Applied
 • 2 years experience
 • Seafood business
 • Marine Science

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of ISO 9001:2015
 • At least 4 years experience
 • Bachelor's Degree in Engineer,Sciences or Adm.

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน PSA, SUS
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้ดี
 • Good English

23-Jan-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering –civil
 • Good understanding of engineering drawing
 • Previous experience in quality control functions

23-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ
 • ตรวจสอบคุณภาพ
 • หัวหน้างาน

23-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree of Computer Science field
 • Background in a Pharmaceutical manufacturing
 • Fluent in English, both oral and written

23-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, ปิโตรเคมี
 • ตรวจรับคุณภาพวัตถุดิบในการผลิต
 • นักศึกษาจบใหม่เรายินดีรับพิจารณา

23-Jan-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • 1 year experience in Laboratory field
 • To prepare Laboratory work instruction procedures
 • Degree in Science(Chemistry, Analytical Chemistry)

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีโบนัส และปรับเงินประจำปี
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีความสามารถในการวางแผน / การตัดสินใจแก้ปัญหา

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 7 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพโดยตรง

22-Jan-18

 

Applied
 • Thai national, age between 24-34 years
 • Degree in Science or related field
 • 2 years’ experience in QC or QA

22-Jan-18

 

Applied
 • Supervisor, Control QC section, Quality Control
 • Inspection FG, RM, Food Industry
 • Monitor food safety, Lab Micro, GMP, HACCP

22-Jan-18

 

Applied
 • Able to communicante in English
 • Degree in Chemistry or Chemical engineer
 • Experience in laboratory

22-Jan-18

 

Applied
 • ปวส ขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานในห้อง Lab 1 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

22-Jan-18

 

Applied
 • Graduated in Pharmaceutical major
 • 5+ year in QC Pharmaceutical Manufacturing
 • Good at Management skill

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA Engineer
 • PPAP
 • Supplier

22-Jan-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel, Word
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

22-Jan-18

 

Applied
 • เคยผ่านงานระบบ GMP, HACCP ด้านอาหาร
 • DCC
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

21-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ
 • ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อเพื่อดำเนินการแก้ไข
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

21-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • QC Laboratory / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

21-Jan-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยันและสุขภาพแข็งแรง เริ่มงานได้ทันที
 • มีประสบการณ์งานช่างหรืองานคุมคุณภาพสินค้า

20-Jan-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยันและสุขภาพแข็งแรง เริ่มงานได้ทันที
 • มีประสบการณ์งานช่างหรืองานคุมคุณภาพสินค้า

20-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์สายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • Responsible for monthly report for supplier
 • Solving and countermeasures taken support
 • Have experience about in-process quality control

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต
 • พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน
 • ออกแบบ Mix Design/เสาเข็ม/Pre-stress concrete

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบควบคุม กระบวนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
 • ตรวจสอบปริมาณของ คุณภาพของวัตถุดิบ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุมการขนส่งสินค้า ให้มีความถูกต้องและมีคุณภาพ

18-Jan-18

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Experience in retail/processed food/frozen foods
 • Good command of English

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความระเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

18-Jan-18

 

Applied
 • มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์
 • ชอบงานทดลอง, ค้นคว้าวิจัย และการทำงานในห้อง Lab
 • สามารถ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

18-Jan-18

 

Applied
 • ชาย/หยิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดทำแผนการขาย สำหรับลูกค้าที่รับผิดชอบ

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทFood Science and Technology
 • ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟดิบ ณ โกดังของผู้ขาย
 • มีความรู้ ประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพ

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล