• ค่าตำแหน่ง ค่าเดินทาง ค่าปิดร้าน
 • มีใจรักในการบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

3 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับประถมศึกษา 6
 • ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรู้ ความสามารถออก Menu ได้เองเป็นประจำวัน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีที่พักให้
 • เงินช่วยเหลือของบริษัท

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีที่พักให้
 • เงินช่วยเหลือของบริษัท

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำอาหารตามสูตรที่ทางร้านกำหนด
 • ดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ทำงาน
 • เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ทำอาหารตามสูตรที่ทางร้านกำหนด
 • ดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ทำงาน
 • เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • พ่อครัว

17-Dec-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

17-Dec-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

17-Dec-18

 

Applied
 • จัดเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหาร
 • ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

17-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบ, อดทน, ตรงต่อเวลา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

17-Dec-18

 

Applied
 • Status in university 3rd and 4th Year student
 • Punctuality and team work with creativity.
 • Study in majoring of Culinary, Tourism

17-Dec-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

17-Dec-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

17-Dec-18

 

Applied
 • Status in university 3rd and 4th Year student
 • Punctuality and team work with creativity.
 • Study in majoring of Culinary, Tourism

17-Dec-18

 

Applied
 • Status in university 3rd and 4th Year student
 • Punctuality and team work with creativity.
 • Study in majoring of Culinary, Tourism

17-Dec-18

 

Applied
 • Status in university 3rd and 4th Year student
 • Punctuality and team work with creativity.
 • Study in majoring of Culinary, Tourism

17-Dec-18

 

Applied
 • 3-year-experience operating in kitchen
 • Strong in Customer Service Skill
 • Good command of English

16-Dec-18

 

Applied
 • 2 years experience of cooking instructor/chef
 • Able to communicate in English fluently
 • Salary Negotiable

16-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในครัวยุโรปเท่านั้น

16-Dec-18

 

Applied
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

14-Dec-18

 

Applied
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ประกันสังคม

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

14-Dec-18

 

Applied

First Cook

Paradi Co., Ltd.

ภูเก็ต

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถ งานห้องอาหารเป็นอย่างดี

14-Dec-18

 

Applied

Cook Helper

Paradi Co., Ltd.

ภูเก็ต

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถ งานห้องอาหารเป็นอย่างดี

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถ งานห้องอาหารเป็นอย่างดี

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied