• ปรุงอาหาร ไทย / ยุโรป / ญี่ปุ่น
  • ควบคุมและดูแลคุณภาพของอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว

20-Feb-20

 

Applied
  • Commis
  • Michelin star
  • chef

17-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่