• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ MS. Office

35 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • งายนขาย
 • ประกัน
 • กองทุน

37 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีการเงิน 10 ปี
 • กำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการ
 • จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี 4-5 ปีขึ้นไป
 • จัดทำ report ทางการเงินเช่า cash flow,case Budget
 • มีเลขผู้ทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งายขาย
 • ประกัน
 • กองทุน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบการ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี,การเงินจะได้การพิจารณาพิเศษ
 • มีความรู้โปรแกรมบัญชีและคอมเบื้องต้น
 • เงินเดือนตามความสามารถ และโบนัสประจำปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality only
 • degree or higher degree in Accounting
 • 8 years’ experience from MNCs

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผน, ตรวจสอบการทำบัญชีและดูแลเรื่องการเงิน
 • มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายภาษีอากร, งบประมาณ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading the group financial reporting function
 • 10+ years of financial management experience
 • Regional finance experience is essential

4 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Maintain up-to-date billing system.
 • Follow up on, collect and allocate payments.
 • Control and manage the debt (collection process)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติการเกี่ยวกับธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ต่างๆ
 • บันทึกรายการทางบัญชีของธุรกรรมบริหารเงิน
 • ปริญญาตรี การเงิน เศรษศาสตร์ มีทักษะภาษาอังกฤษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Trade Finance
 • Major in Finance, Economic, Accounting
 • New graduate is welcome

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in Head of finance
 • Good oral and written communication skill
 • Computer proficiency and knowledge using finance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience teaching in UK higher education program
 • Accounting&Finance from a reputable international
 • Teaching experience, Work experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure all shipments accrual cost information
 • Entry the data into the company's operational
 • Checking and monitoring the correctness of data

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AP, AR, GL and monthly closing account
 • Handling in account and bank reconciliations
 • P&L, Balance Sheet, Cash flow

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Contributes to strategic planning and development
 • Responsibility Accounting and Financial Management
 • Responsible for Business and financial strategy

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting, Finance
 • At least 5 years experience in financial managemen
 • Knowledge in MS Office / SAP

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • financial model
 • loan
 • At least 15 years in Accounting & Finance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • US GAAP & SOX exposure,BOI
 • manufacturing background
 • Prepare Financial Statement,SET,Standard report

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีที่เกี่ยวกับด้าน Logistics
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้
 • โปรแกรมบัญชี Express

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดการงบกระแสเงินสด Statement , Cheque ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • ทำ Cash Flow Projection

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ด้านบัญชี 2ปี ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ตามเบี้ยกรมธรรม์
 • ตรวจสอบรายการชำระเบี้ย STATEMENT

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance and Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • MNCs
 • Manufacturing and trading background
 • More than 100 years of history

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Costing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Only Male,38-45 years old,Bachelor in Accouting
 • 10 years exp in Acct&Finance Manager at trading
 • 100-110K,BTS,CPD,CPA,Accounting & Finance Manager,

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting, Master degree is a plus
 • At least 5-10 years experience in Accounting
 • Computer literacy. (SUN accounting software)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • FP&A activities, budgeting and forecasting
 • FMCG
 • Reporting standards and data gathered

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน
 • มีความรู้ด้านการเงิน
 • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance
 • 7-10 years up experience in financial function
 • Good command of English for reading, listening

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Passionate in Real Estate & REIT
 • Proficient Skill in Financial Modeling
 • 3-Year Experience in Finance Field

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent English communication skills
 • Bachelor's Degree in Accountancy
 • Certified Public Accountant (with CPD license)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female only, 25-32 years old
 • Sales Coordinator, Account, Finance
 • 2 years experience in related position

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นทีมได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance and Accounting Manager
 • Chemical industry
 • Job in Bangkok, Thailand

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4 - 7 yrs exp. in Operational/Strategic Consulting
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป. ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-10 ปี ด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีทางด้าน Process Improvement
 • ประสบการณ์ 1-7 ปี ด้านบัญชีหรือตรวจสอบภายใน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป. ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ผลประกอบการของธนาคาร

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee all company accounts
 • Create monthly and annual reports
 • Manage cash flow

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FINANCE MANAGER – TREASURY

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor or Master’s degree in finance, accounting
 • Proven experience in a relevant financial role
 • Good with numbers and figures

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fairly Good command of English communication.
 • Bachelor’s degree in finance or accounting.
 • Minimum of 3 years’ experience in Accounting.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิระดับป.ตรี / ป.โท สาขาบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผจก.แผนก, ผจก.ฝ่ายการเงิน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง, อายุ 18-30 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะ หรือ วันเสาร์ หรือ อาทิตย์ ได้
 • มีประสบการณ์การออก invoice, ใบกำกับภาษี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ต้นทุน
 • ดูแลการรวบรวมข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัท
 • จัดทำโครงสร้างต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance and Accounting Manager (Mandarin Speaking)
 • Chemical Manufacturing experience
 • Good salary package and allowances

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล