• จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ
 • บันทึกและสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำสรุปเงินสดย่อย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Work Environment
 • Office in Great Location

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Thai, Male/Female, age 35-45 years old
 • 8 yrs exp in Accounting with 5 yrs Finance Manager
 • 70,000-90,000 THB / Fluent in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IPO / SET / SEC regulations
 • audit / Manage funds
 • CPA license

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 28 - 45 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน
 • 3 ปี ขึ้นไป ด้านการเงิน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 30 - 45 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • 10 ปี ขึ้นไป ทางด้านบัญชีและการเงิน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance
 • Finance Director
 • Accounting Director

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 23-25 years old.
 • 1 - 3 years experience in Finance or Accounting
 • Bachelor's Degree or Higher in Finance, Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years in finance & accounting
 • Good command of English
 • GL , AP , AR, Financial , budget control

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุติ ปวส-ป.ตรี การเงิน-บัญชี
 • Finance Officer
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting, preferable CPA
 • Good command of spoken and written English.
 • At least 5 year(s) of relevant working experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4-10 years working experience
 • Salary 45k or above, 5 days working
 • Good in English conversation and writing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good Location between BTS Surasak & Chongnonsi
 • Free Lunch, Beverages, Snacks, BTS Voucher
 • Flexible Hour

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounts payable/receivable,
 • Monitor and analyses accounting data
 • 2-5 years of experience as accounting/finance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชี
 • บันทึกบัญชี จัดทำบัญชีภาษีอากร จัดทำรายงานการเงิน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 15 years of experience in Finance and Accounting
 • Accounting experiences in Trading company/industry
 • Hard working, energetic and leadership skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • account
 • finance
 • Thai smile

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting & Finance
 • Automotive and Manufacturing
 • Japanese company and Japanese company culture

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป
 • โทรติดตาม เร่งรัดหนี้สิน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CPA / CPD certified
 • IPO process
 • ERP

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years of experience
 • Good command of English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ทางด้าน ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์
 • หากมีใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (IC License)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, age > 33 years old
 • Minimum of 10 years experiences in financial
 • Good problem solving and communication skills.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager-APAC 200-250K

Fircroft (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting degree with CPD, CPA, ACCA, CIMA
 • Bookkeeping, Balance sheet ,Reconcilliations
 • Finance Project Cost Control, IFRS finance report

15 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 10 year manufacturing accounting experience
 • IFRS knowledge, CPA ,Home Appliance experience
 • Finance, Accounting, Costing, Automotive factory

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • 5 years experience in finance & Accounts
 • Excellent of English, both written & spoken skills
 • Good practices in managing cash flow and planning

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment Banking
 • Project Finance
 • Good written and spoken English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน BOI และเคยใช้ระบบ ERP

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in finance/accounting
 • Min. 5 years working experience
 • Proficiency in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied