• มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing
 • มีประสบการณ์ด้านงาน BOI และเคยใช้ระบบ ERP

2 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing
 • มีประสบการณ์ด้านงาน BOI และเคยใช้ระบบ ERP

3 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 15 years' experience in MNC
 • Strong leadership and people management
 • Excellent command of English

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 8+ years experience from MNC (FMCG is preferred)
 • Strong analytical and business partner skill
 • Good command of English

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or master’s degree in Accounting
 • Holding CPA is a plus
 • Good International exposure and awareness

32 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • งานด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 6 ปี
 • มีความรู้ระบบงาน SAP
 • บัญชี

35 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or master’s degree in Accounting
 • Good leadership and communication skill
 • Good understanding and interest in hotel business

35 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • month-end closing (AP, AR, GL, Consolidation)
 • Manufacturing
 • SAP experience

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Strong analytical skills
 • Manage a team of Financial Planning and Analysis
 • Strong leadership with good communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance Business Partner
 • Financial Planning & Analysis
 • Financial Models

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitor and notify customer for overdue accounts
 • Process payment adjustment
 • Good communication skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 10 years of direct experience required
 • Accounting Manager, Assistant Finance Manager
 • Accounting Tourism /Travel Agency Company

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree majoring in accounting
 • 3 years of working experiences in Accounting field
 • Good for Microsoft Office

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of experience in Corporate Finance
 • Strong Analytical Thinking
 • Good command in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Setting sales team performance target
 • Analyze market and competitive environment
 • Handling good relationship with key dealers

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Main job requirements: Min 5 years of relevant exp
 • Degree/ACCA/CPA holder in Accounting or its equiva
 • Able to multi-task

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Commercial Finance
 • Financial Analysis & Planning
 • Finance Support

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting, Finance
 • Background in Managerial accounting
 • Good command of English and computer literacy.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate accounting and audit experience
 • Good command of English
 • Experience in trading /retail

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาโทสาขาการเงินหรือการบัญชี
 • ทำงานด้านวาณิชธนกิจ (IB)
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ใช้ภาษาอังกฤษได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trade Finance Products & Sales
 • Transaction Banking
 • Excellent communication and negotiating skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Treasury and Corporate Finance
 • loan, bond , structured financing
 • business data and develop financial models

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years+ professional finance & accounting role
 • accounting, budgeting, forecasting, corporate tax
 • multinational culture, analytical and leadership

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ดูแลด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หัวหน้างานบัญชี
 • บัญชีและการเงิน
 • หัวหน้างาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading electronic parts manufacturer from USA
 • High annual bonus
 • Based in Chonburi

10 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • finance
 • accounting
 • english

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financec, Account Receivable, Payment collection
 • Accounting and Billing process
 • Attention to details, Multicultural environment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Operation
 • FA&P Operation
 • Risk Management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CPA is a Must
 • At least 10 Years Exp in Accounting or Finance
 • IPO and Documents Management Experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • Passion - Teamwork - Professional
 • Jatujak Area
 • Benefits are provided

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A Five Day Working Week and Promotional Prospects
 • Proficient in the use of SAP or ERP
 • 5 Years Financial Exp with Managerial Capacity

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Financial Officer in Electricity generating
 • 0-5 years of related experience is preferable
 • TOEIC score must be over 600

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance
 • cash flow
 • liquidity management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial
 • Accounting
 • GL

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Salary
 • company
 • benefit

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting.
 • Good computer skill especially Microsoft Excel.
 • Good command in English.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Peoplesoft, Oracle
 • local taxation (corporate & individual)
 • statutory compliance

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Traineeship in London/New York
 • Shared Apartment & Utilities Provided
 • Health Care/Insurance

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accouting
 • Basel
 • Regulatory

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting manager, chaengwattana, english skill
 • convention center, exhibition, finance manager
 • MICE, hotel, property

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of experience in finance and accounting
 • Bachelor or Master's Degree in Accounting
 • Can do attitude

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • Accounting&Finance

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have a good in Presentation skill and good command
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • At least 3 years in Banking ,finance analysis

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in Accounting and Finance
 • Fast learning and self-monitoring
 • Good in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • having networks to key decision makers in either f
 • having networks to key decision makers
 • 8+ years experience of Management Consulting (New

15 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ ตามความสามารถ
 • หากมีประสบการณ์ตรง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied