• สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 11 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 25-35 years
 • Master's Degree in Financial or relate
 • Project Finance and Finance Model

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบ
 • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
 • สามารถเซ็นเป็นผู้ทำบัญชีในงบการเงินได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work experience, more than 7 yrs. in Account
 • Have Knowledge in accounting and taxes
 • Bachelor's Degree in any related field

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or Higher in Finance/Accounting
 • 5 Yrs Experience in Collection & Finance
 • Good English Skills/Able to Work Under Pressure

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • finance, manager, finance manager
 • management, IFRS
 • financial and tax

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ERP system implementation
 • Global Company
 • Fringe Benefits

2 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • MD&A report SET/SEC
 • CPA / Review Consolidate
 • SAP Program

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance Analyst
 • Finance Ofiicer
 • Business Analyst

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 40-50 years old
 • Manufacturing background
 • Proficiency in Microsoft Office, SAP

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Finance & Accounting
 • 8 years experiences in Finance and Accounting
 • 3 years’ experience in managerial role

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผจก.บัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • ร่วมงานกับทีมงานศักยภาพสูง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate Insurance Manager
 • B2B Insurance Manager
 • Claim Manager

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International company
 • Five-day workweek
 • Medical insurance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in accounting&finance at least 10 years
 • Excellent in English communication
 • Bachelor or Master in Accounting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in accounting (AR)
 • career path & bonus scheme
 • ERP / Axapta knowledge an advantage

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน อื่นๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female only & Good Personality
 • Good proficiency in English.
 • 5 years working experience in Secretary.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting/Finance
 • 10+ years of overall combined accounting
 • Fluent in Thai and English both spoken and written

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญขี
 • จบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International Education
 • Finance Controller
 • CPA

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Business Partner Manager

Experis-ManpowerGroup.,

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years of experience in financial analysis
 • MNC Company
 • Good Command in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • finance
 • English good
 • Budget and Forecast

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Good analytical Finance or Accounting experience
 • Great career growth and development opportunities
 • Recognized sustainability leadership organization

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance or Accounting Degree
 • At least 10 years relevant working experience
 • Familiar with US GAAP & SOX compliance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager

Austcorp Executive Recruitment Solutions

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Industry Leading Multi-National Organisation
 • Fantastic Career Growth Opportunity
 • $$$ Excellent Salary Package $$$

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager

Austcorp Executive Recruitment Solutions

กรุงเทพมหานคร

 • Industry Leading Multi-National Organisation
 • Fantastic Career Growth Opportunity
 • $$$ Excellent Salary Package $$$

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • 1 ปี ในฝ่ายบัญชี การเงิน และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • เคยใช้โปรแกรม ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อนุมัติและลงนามในเอกสารยื่นภาษีประจำเดือน/ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Closing report, cost analysis
 • Multinational company, manufacturing experience
 • Good English with CPD

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting & Finance Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 80% in Account and 20% in Finance
 • Degree in Accounting (Has CPA/CPD license)
 • Has Team Mgmt Push & Supports Subordinate

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting and Finance
 • Manufacturing, Costing
 • CPD is a must

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • Corporate Finance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชีรายรับ - รายจ่าย
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน
 • มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทัศนคติดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Oracle Finance Lead

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Oracle Finance or SAP FI
 • Experience in ERP implementation for Retail client
 • Good English and Thai Communication Skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • At least 5 years management experience
 • Need experience and good at BOI

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีเอกสารรับรอง CPD หรือ CPA

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Career Advancement
 • Challenging Career Aspects
 • Center City Location

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • Statutory report
 • Rayong

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Multinational Company
 • Good Opportunities
 • Management Level

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Executive Leadership Team & Board Management
 • Dynamic & fast-paced environment
 • Attractive salary package

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial
 • Accounting
 • Experience in Finace or Accouting

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานบริษัทเล็ก เริ่มงาน 10.00
 • ระบบบัญชีไม่ซับซ้อน ปวดหัวน้อย
 • สวัสดิการเยี่ยม

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท / ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ในเรื่องของมาตรฐานทางการบัญชี และภาษีอากร

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Manager
 • Finance Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี หรือ Auditor อย่างน้อย 10 ปี ธุรกิจ Leasing
 • ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน
 • จัดทำรายงายทางบัญชี ผลประกอบการ รายงานอื่นๆ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IPO, Finance Strategy
 • CFO/Finance Director/Head of Finance
 • Fast growing

18 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied