• บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

55 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male/Female, age 35-45 years old
 • 8 yrs exp in Accounting with 5 yrs Finance Manager
 • 70,000-90,000 THB / Fluent in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • IPO / SET / SEC regulations
 • audit / Manage funds
 • CPA license

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 30 - 45 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • 10 ปี ขึ้นไป ทางด้านบัญชีและการเงิน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 years in finance & accounting
 • Good command of English
 • GL , AP , AR, Financial , budget control

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4-10 years working experience
 • Salary 45k or above, 5 days working
 • Good in English conversation and writing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good Location between BTS Surasak & Chongnonsi
 • Free Lunch, Beverages, Snacks, BTS Voucher
 • Flexible Hour

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounts payable/receivable,
 • Monitor and analyses accounting data
 • 2-5 years of experience as accounting/finance

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชี
 • บันทึกบัญชี จัดทำบัญชีภาษีอากร จัดทำรายงานการเงิน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 15 years of experience in Finance and Accounting
 • Accounting experiences in Trading company/industry
 • Hard working, energetic and leadership skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • account
 • finance
 • Thai smile

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting & Finance
 • Automotive and Manufacturing
 • Japanese company and Japanese company culture

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CPA / CPD certified
 • IPO process
 • ERP

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years of experience
 • Good command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน BOI และเคยใช้ระบบ ERP

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Finance, Accounting, Economics
 • Good command in English (TOEIC = 650 up)
 • Good human relations and cooperation skill

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female with age over 35 years old
 • Bachelor’s degree or higher in accounting
 • Good command of English language

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ERP
 • IFRS
 • CPA

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Accouting
 • Finance and Budget
 • TOEIC 550

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินหรือบัญชี
 • สามารถจัดระเบียบและวางแผนทำงานได้อย่างอิสระ
 • ความสามารถในการทำงานหลายอย่าง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality with excellent command in English
 • Master's Degree graduate in Finance, Accounting
 • Fresh graduates or professionals

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting field.
 • 5 years experience in Accounting and Finance.
 • Understand Japanese working culture

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Female, age 35-45 years old
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Minimum 3 years

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • **ประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่เกิน 5 ปี**
 • มีความรู้ด้านภาษี, มาตรฐานบัญชี ,MS OFFICE
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • 5 working day
 • Work 7 hours per day

25-Sep-18

 

Applied
 • Accounting manager, Finance Manager
 • Accounting manager, Finance Manager
 • Retails, Trading, Import

25-Sep-18

 

Applied
 • Accounting degree
 • Have an experience in Public Company Limited
 • Strong Accounting practices

25-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Strong knowledge of standard costing
 • Working experienced in Manufacturing

25-Sep-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 32 - 40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งาน 10 ปี, สื่อสารภาษาอังกฤษได้

25-Sep-18

 

Applied
 • 3 Years Experience in Accounting
 • Previous hotel experience preferred
 • Excellent understanding operational cost control

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age over 30 years old and above
 • At least 10 year of working experiences
 • Have accounting License

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 yrs working exp. in Accounting, Finance
 • Financial analysis, Analysis of investment, Budget
 • Good in English both speaking and writing

25-Sep-18

 

Applied
 • Good knowledge of Thai Accounting Standard
 • Good knowledge in VAT and Withholding Income Tax
 • Good command of the English language

25-Sep-18

 

Applied
 • Good in English with EXP. in Manufacturing
 • 4-6 months temporary contract
 • Costing or Accounting

25-Sep-18

 

Applied

GM - Accounting and Finance

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Overseeing all aspects of the accounting
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 20 years of experience in accounting and finance

25-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาโท MBA Major Account and or Finance
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี
 • วางแผนภาษี

25-Sep-18

 

Applied